Dnes je 2. 02. 2023

Technologický park Brno oslaví 30 let. V areálu je plánována nová rezidenční čtvrť

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Lis 29th, 2021
0 komentářů

Začátkem roku 2022 uplyne přesně třicet let od doby, kdy na území brněnských městských částí Královo Pole a Medlánky začal vznikat Technologický park Brno (TPB). Když byly v roce 1992 představeny první koncepty, patřil mezi ně i master plán, který počítal s výrazně větším územím, než které je v současnosti k dispozici. V letošním roce TPB vypracovalo plán úplně nový, díky němuž má v areálu vzniknout rezidenční čtvrť s lepší dopravní dostupností i občanskou vybaveností.

Nový plán, jenž počítá s masivní dostavbou, je v pořadí již třetí. Po původním z roku 1992, na kterém mimo jiné spolupracovali i Jan Kaplický nebo Peter Fogo, má TPB k dispozici rovněž regulační plán z roku 2000. „V úplně prvních návrzích se počítalo s tím, že v areálu Technologického parku bude hotel a v jeho okolí golfové hřiště, říká Jitka Sládková, předsedkyně představenstva v Technologickém parku Brno.

Nutnost nového plánu dostavby

Oba tyto plány jsou ale v dnešní době již zastaralé. Území brněnského technologického parku se v průběhu let zastavělo inovační infrastrukturou a plány proto musely být aktualizovány a přizpůsobeny dnešnímu stavu. „Nový plán dostavby je velmi komplexním dokumentem, a to nejen proto, že architekti a další experti museli vzít v úvahu mimo jiné například podloží, propustnost a dopravní dostupnost. Výsledkem je plán, díky kterému se má Technologický park stát moderní a businessovou čtvrtí města Brna,“ doplňuje Sládková.

V západní části vyroste rezidenční čtvrť

Nový master plán Technologického parku Brno počítá s mnoha novinkami. Kromě prostor, kde budou vybudovány vícepodlažní firemní objekty (zóna D, E a F), je zřejmě tou největší výstavba rezidenční čtvrti v nejzápadnější části parku, která bude spadat pod městskou část Medlánky. I kvůli této čtvrti má být prodloužena tramvajová linka (v místech, kde TPB sousedí s ulicí Hudcovou) a v jižní části parku by poté měla vyrůst autobusová vozovna. V plánu je také vybudování cyklostezky.

Pro rezidenty vznikne dostatečný počet parkovacích míst, a to jak v okolí budov, tak i mezi rodinnými domy, které budou tvořit přechodový článek ke stávající zástavbě rodinných domů v Medlánkách. Parkování bude dostupné i v garážích umístěných pod terénem.

Součástí plánu je též sportovní hala, mateřská škola a kaple

Vzhledem k výstavbě nové rezidenční čtvrti je nutné, aby se v areálu zlepšila občanská vybavenost. „V nové čtvrti budou bydlet desítky rodin. Proto se v návrhu objevují plány na zřízení mateřské školy nebo víceúčelové sportovní haly,“ přibližuje Sládková s tím, že v areálu vyroste také kaple a polyfunkční objekt, v němž obyvatelé najdou nejrůznější obchody a jiné služby.

Úpravou projde i centrální zóna brněnského technologického parku. Vybudovat se zde má parkovací dům se zelenou střechou a několika sportovišti. „Prodloužen by měl být i náš vodní prvek. Díky tomu u nás poteče menší říčka, do níž bude odváděna voda ze střech. Technologický park je vybudován s péčí o životní prostředí. Efektivně hospodaříme s vodou, každý rok se snažíme zlepšit energetickou náročnost budov, využíváme ekologické materiály a také testujeme nové technologie. Jsme vlastně takovou otevřenou laboratoří, tak jako ostatní světové technologické parky,“ uzavírá Sládková.

Zjednodušená charakteristika stávajícího využití území oblasti:

  • 24 % území je využíváno VUT Brno pro účely školství
  • 15 % území je využito pro komerční administrativu a lehkou výrobu
  • 8 % území je využíváno Technologickým parkem Brno
  • 16 % území je stále využíváno jako zemědělský půdní fond
  • 8 % území je nevyužito, tvoří ho takzvaná urbánní lada