Dnes je 28. 06. 2022

Strojírenský koncern ZKL postupně modernizuje svoje zkušebny

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Čvn 22nd, 2015
0 komentářů

Strojírenský koncern ZKL postupně modernizuje výrobní technologie i odborná specializovaná pracoviště pro hodnocení kvality. Mezi tato pracoviště patří i zkušebna ložisek ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. Cílem je rekonstrukce řídicích, diagnostických a zatěžovacích systémů, která v praxi umožní online zapisování dat a řízení zkušebních stanic přes počítače. Zatímco tradičně provádí zkoušky ložisek, metalografické a metrologické analýzy, které jsou v oboru nezbytné, nově se navíc věnuje vývoji diagnostiky ložisek. Zkušebna ložisek poskytuje služby i externím společnostem.

Zkušebna je vybavena řadou stanic pro testování základní dynamické únosnosti ložisek do vnějšího průměru 250 cm. Další typ zkušebních stanic je určen pro zkoušení mezní frekvence otáčení. Kromě těchto standardizovaných zkoušek je možné na místě provádět i další speciální zkoušky. V současnosti například odborníci zkušebny analyzují nově zaváděná dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a radiální soudečková ložiska, v obou případech s vlastní tukovou náplní a oboustranným těsněním. „U těchto ložisek jsme se věnovali také speciálním zkouškám měření momentu tření a porovnání s ekvivalenty zahraničních ložisek,“ vysvětlil ředitel společnosti ZKL – Výzkum a vývoj Vladimír Zikmund.

Některá ložiska z výroby brněnského koncernu ZKL je nutné zkoušet před uvedením na trh externě. I na těchto zkouškách se pracovníci zkušebny částečně podílejí. Jedním z příkladů jsou zkoušky nápravových ložisek pro kolejová vozidla, které se provádějí na zkušebně Výzkumného ústavu železničního v Cerhenicích. V poslední době zde byla úspěšně testována ložiska pro známé RegioPantery, tedy vlaky vyráběné plzeňskou Škodou Transportation, používané na regionálních tratích Českými dráhami.

„Jedním ze zajímavých projektů byly také modelové zkoušky za extrémních podmínek při teplotě 70 °C. Vlastní zkušební stanice byla našimi techniky umístěna v klimatické komoře firmy Solartec v Rožnově pod Radhoštěm a zde byly zkoušky po nutném záběhu naprogramovány a řízeny automaticky. U komory byla instalována vlastní diagnostika i webová kamera, a tak mohl být průběh zkoušky s přesným záznamem sledován online,“ popsal Vladimír Zikmund.

Zkušebna ZKL standardně provádí komplexní hodnocení vybraných vzorků ložisek ze sériové výroby, které se týká celého sortimentu ložisek vyráběných koncernem. Rovněž spolupracuje při hodnocení ložisek při reklamacích nebo zkouškách u zákazníků. „Neméně významná je spolupráce s výrobními závody v oblasti metalografických analýz. Na zkušebně jsou hodnoceny vzorky vstupního materiálu i materiálu po tepelném zpracování z výroby,“ uvedl Zikmund s tím, že letos v červnu se tři zaměstnanci firmy stali v oboru soudními znalci, čemuž předcházela speciální roční příprava.