Dnes je 23. 04. 2024

Strojírenský koncern ZKL má tři nové soudní znalce

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Pro 4th, 2015
0 komentářů

Strojírenský koncern ZKL má tři nové soudní znalce v oboru všeobecné strojírenství se specializací na valivá ložiska a příslušenství. Předcházela tomu jejich roční příprava, během které soud vyhodnocoval jejich kvalifikační a personální požadavky. Soudní znalci pomáhají soudům ve složitých případech, klíčový je jejich názor v technických otázkách, které nemohou právníci rozsoudit. Jedním z těchto témat může být například boj proti padělkům na trhu.

Znalec zpracovává posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, institucí a osob. Do funkce jej pro konkrétní obor, odvětví a specializaci jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu, který k tomu byl ministrem pověřen. Podmínkou pro získání titulu soudního znalce v oboru všeobecné strojírenství se specializací na valivá ložiska a příslušenství bylo absolvování kurzu znaleckého minima a obhájení závěrečné absolventské práce, po které následovalo přezkoušení z legislativních a odborných znalostí v oblastech, jako metalografie, metrologie a zkušebnictví.

Znalecký posudek od nezávislého znalce má obecně velkou váhu. Bývá významným důkazem při řešení různých správních řízení, případně soudních sporů. Je to dáno tím, že mezi podmínkami pro jmenování znalcem je kromě osobních vlastností, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může dotyčný vykonávat, i potřebná znalost a zkušenost z oboru,” uvedl výkonný ředitel ZKL – Výzkum a vývoj a.s., Ing. Jiří Šafek Ph.D. Podle něj je zapsání tří odborníků ZKL do seznamu nejen uznáním pro firmu, ale také potvrzením směřujícím k zákazníkům o kvalifikaci pracovníků zkušebny ložisek. „Do budoucna se připravujeme i ke splnění požadavků pro zapsání do seznamu znaleckých ústavů,“ doplnil Šafek.

Jedině znalci mohou rozsoudit například složité případy padělků na trhu, se kterými se setkal i koncern ZKL. Před dvěma lety například zachytili čeští celníci kontejner falzifikátů ložisek společnosti. Šlo většinou o padělky sortimentu, který není výrobně příliš náročný. Obecně platí, že čím větší ložisko a sofistikovanější výroba, tím menší falzifikace.

I tak ale byly kopie velmi zdařilé. „Na první pohled pro laika není možné většinou falzifikát rozeznat od originálu, a to i z pohledu obalu. Rozdíl je ale v technických a kvalitativních parametrech. Falzifikáty jsou často vyrobeny z levných a nevhodných materiálů a poté se logicky snižuje jejich trvanlivost,“ popsal hlavní rozdíly Jiří Šafek.