Dnes je 22. 06. 2024

Soužití a svatba s cizincem. Podívejte se, kdy je třeba pamatovat na komerční zdravotní pojištění

Autor: Redakce
Rubrika: Lifestyle
Lis 15th, 2016
0 komentářů

Soužití s cizincem dnes není v České republice žádnou výjimečností. Smíšených párů je díky velké volnosti v pohybu mezi státy a pracovním příležitostem nemalé množství, ročně se pak v Česku uzavře na pět tisíc smíšených manželství. Důležitým aspektem pobytu u nás je pro cizince otázka pojištění. Kdy si je musejí platit sami a jaký vliv má na tuto povinnost svatba?

Poslední dva roky se podle údajů Českého statistického úřadu drží počet nově uzavřených smíšených manželství v Česku kolem pěti tisíc. Do roku 2013 bylo toto číslo zhruba o tisícovku nižší. Častěji si partnery ze zahraničí berou tuzemské ženy, v roce 2015 tento poměr činil zhruba tři tisíce sňatků s mužem-cizincem, oproti osmnácti stům sňatků s ženou-cizinkou.

Nesezdané páry a zdravotní pojištění

V případě nesezdaných párů, kdy jeden z páru je cizinec, platí v otázce pojištění následující pravidla. Protože jsme součástí Evropské unie, nejjednodušší to mají v otázce pojištění logicky cizinci z dalších členských zemí. Ti se v případě, že potřebují lékařské ošetření, mohou jednoduše prokázat evropským průkazem pojištěnce. To samé platí pro cizince vně Evropské unie s povolením k trvalému pobytu, jejich děti, žadatele o azyl, cizince v zaměstnaneckém pobytu u firmy se sídlem v Česku a též cizince pobírající dočasné ochrany.

Další skupina, do níž spadají například cizinci, kteří v Česku podnikají, studenti či děti pracujících cizinců, si musí sjednat u některé z tuzemských pojišťoven komerční zdravotní pojištění. To lze rozdělit na dva druhy – zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče a komplexní zdravotní pojištění. První je cílené hlavně na cizince, kteří plánují v Česku zůstat po dobu kratší než devadesát dnů, druhé je pak vhodné pro ty, kteří se v Česku zdrží déle jak tři měsíce nebo žádají o dlouhodobý či trvalý pobyt,“ vysvětluje Kristýna Schořovská, produktová manažerka Slavia pojišťovny, která se na pojištění cizinců a jeho on-line prodej specializuje.

Smíšené manželství a zdravotní pojištění

V případě cizinců, kteří již před uzavřením sňatku automaticky spadají do tuzemského systému veřejného zdravotního pojištění, se ani svatbou nic nemění. Jiná situace je u těch, kteří si musejí platit komerční pojištění sami. „Uzavřením sňatku s Čechem nebo Češkou jim sice nárok na veřejné zdravotní pojištění automaticky nevzniká, ale mají možnost si po uplynutí stanovené lhůty zažádat o trvalý pobyt v České republice. O vydání povolení mohou ministerstvo požádat po dvou letech nepřetržitého pobytu v Česku, přičemž musejí být alespoň rok rodinným příslušníkem – tedy manželem nebo manželkou – našeho občana,“ popisuje Kristýna Schořovská.