Dnes je 23. 02. 2024

SOS Sluníčka pomáhají dětem v okamžité nouzi. Ty trpí především špatným bydlením a podmínkami

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Čvc 3rd, 2017
0 komentářů

Již téměř dvěma stovkám dětí pomohla od svého založení SOS Sluníčka fungující v rámci neziskové organizace SOS dětské vesničky. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc fungují prozatím v Karlových Varech a Praze. Dle aktuálních statistik pomáhají nejčastěji dětem, které byly rodičům odebrány z důvodu nevhodných podmínek pro výchovu nebo ztráty bydlení. 58 % z nich se však po nápravě situace vrací zpět k rodičům.

SOS Sluníčka fungují jako alternativa péče na přechodnou dobu. V drtivé většině tak pečují o děti, kterým se v rodinném prostředí nedostává dostatečné péče. „55 % dětí je do našeho zařízení umístěno kvůli nevyhovující bytové situaci rodičů nebo jiným nevhodným podmínkám pro výchovu. Mezi další příčiny umístění dětí do zařízení patří identifikace syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, závislost jednoho z rodičů na návykové látce, konflikty v rodině nebo útěky,“ popisuje Dominika Lamperová z SOS Sluníčka v Karlových Varech, v němž pečují o děti již od kojeneckého věku. Pobyt v zařízení umožní dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním prostředím, aniž by muselo být umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy. Rodiče jsou po celou dobu pod dohledem příslušných sociálních úřadů, a pokud podmínky pro výchovu upraví dle požadavků, může se dítě do rodiny vrátit. Daří se to téměř v 60 % případů.

Pobyt dítěte v zařízení trvá většinou maximálně půl roku. V případě, že se rodiče nejsou z jakéhokoliv důvodu schopni o děti znovu řádně postarat, nařídí úřady formu náhradní péče. Za celou dobu fungování organizace SOS Sluníčko se tak 12 % dětí ujali profesionální pěstouni, 13 % dětí poté skončilo v ústavní péči. „Statistiky také ukazují, že se do problémů mnohem častěji dostávají samoživitelé. 60 % dětí, o které jsme prozatím pečovali, totiž pocházelo z neúplných rodin,“ dodala Dominika Lamperová.