Dnes je 25. 09. 2023

SOS dětské vesničky pomohly o 42 % více dětem než v loňském roce. Náklady se přesto podařilo výrazně snížit

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Úno 16th, 2017
0 komentářů

SOS dětské vesničky pomohly v uplynulém roce rekordnímu počtu dětí. Služeb neziskové organizace využilo 1272 klientů. I přes výrazný nárůst aktivit se však organizaci podařilo snížit celkové náklady o více než 2 miliony korun.    

Celkové náklady SOS dětských vesniček dosáhly v loňském roce 60 milionů korun. I přes výrazně nižší finanční výdaje, se počet dětí, kterým SOS dětské vesničky v roce 2016 pomohly, zvýšil o 42 %. V prosinci tak byla atakována hranice 1300 dětí. Největší nárůst klientů SOS dětské vesničky zaznamenávají v oblasti preventivních služeb, na které dlouhodobě kladou důraz. „Preventivní péče je velmi efektivní. I přesto, že nejvíce dětem jsme pomohli právě díky prevenci, v uplynulém roce jsme na ní vynaložili pouze 15 % z celkového rozpočtu organizace. Průměrné náklady na pomoc jednomu dítěti se nám tak dlouhodobě daří snižovat,“ řekla národní ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. Celkové roční výdaje se podařilo snížit také díky výrazným úsporám na provozních a administrativních nákladech. Ty v roce 2016 klesly o téměř 1,4 milionu.

Celkové výnosy neziskové organizace v roce 2016 přesáhly 63 milionů korun. Více než polovinu příjmů přitom tvořily finanční příspěvky od soukromých dárců. „Finanční prostředky od korporátních a individuálních dárců jsou pro chod organizace stěžejní. V uplynulém roce jsme registrovali 13 556 dárců,“ upřesnila Jindra Šálátová. Zásadní jsou podle ní příspěvky pravidelných dárců. Těch SOS dětské vesničky v uplynulém roce registrovaly 3413. „Pravidelné dárcovství představuje nejefektivnější způsob podpory, protože pomáhá stabilizovat naše příjmy, umožňuje lépe plánovat a rozvíjet naše programy pomoci ohroženým dětem. Zároveň šetří náklady na komunikaci s dárci,“ dodala Šalátová.