Dnes je 26. 02. 2024

SOS dětské vesničky letos pomohly téměř 1300 dětem. Počet potřebných dětí se každý rok zvyšuje

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Pro 13th, 2016
0 komentářů

SOS dětské vesničky i letos potvrzují pozici jedné z nejvýznamnějších českých organizací působících v oblasti přímé pomoci ohroženým dětem. Dle aktuálních statistik poskytly SOS dětské vesničky od ledna do listopadu letošního roku pomoc 1227 potřebným dětem, což je o 37 % více než v loňském roce. Počet dětí, kterým organizace pomáhá, navíc dále stoupá. Nejvíce dětí je podpořeno prostřednictvím preventivních služeb.

Počet dětí, kterým SOS dětské vesničky v rámci svých služeb pomáhají, dlouhodobě roste. Zatímco v loňském roce služby organizace využilo celkem 893 dětí, v prosinci bude jejich počet atakovat hranici 1300. Nárůst dětí vyžadujících odbornou péči je patrný každý měsíc. „Zvyšujícího se počtu ohrožených dětí jsme si vědomi, rozhodli jsme se proto využít naše znalosti a dovednosti a postupně zvyšujeme kapacitu jednotlivých služeb.  V porovnání se začátkem loňského roku je tak počet dětí, kterým jsme pomohli více než trojnásobný,“ upřesnila Jana Pěchová z SOS dětských vesniček.

K nejvýznamnějšímu nárůstu potřebných klientů pak dle údajů SOS dětských vesniček dochází na Olomoucku a Zlínsku. Kromě SOS dětské vesničky, která poskytuje služby i zázemí pěstounům, jsou tak ve Zlínském a přilehlém Olomouckém kraji aktuálně k dispozici tři střediska preventivní péče i nízkoprahový klub. Počet dětí, které se do některé ze služeb ve Chvalčově a okolí zapojily, se za poslední dva roky téměř zosminásobil. SOS dětské vesničky však pomáhají i v Brně, Karlových Varech a Praze.  Díky navyšování kapacit zařízení je také v těchto lokalitách do služeb zahrnováno stále více dětí. Například na Karlovarsku se tak počet dětí, kterým organizace poskytla podporu, oproti loňskému roku zčtyřnásobil.

Počet dětí a rodin, které využívají jednotlivé služby spadající do portfolia SOS dětských vesniček, dlouhodobě stabilně roste. Nejvíce rozšiřována je však preventivní služba SOS Kompas zaměřující se na sociálně aktivizační služby. Právě na prevenci kladou v SOS dětských vesničkách velký důraz. „Pokud se problémy v rodině neřeší včas, mohou vyústit v celou řadu nepříjemných následků, včetně odebrání dítěte. Právě prevence je tak účinným nástrojem, jak případné krizové situace podchytit již v jejich začátku,“ vysvětlila národní ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. Počet klientů preventivních služeb se tak každoročně několikanásobně zvyšuje. V letošním roce využilo preventivních služeb prozatím 852 klientů, což je téměř o 50 % více než v loňském roce.

I přes významné posílení preventivní péče, však dlouhodobě roste i počet dětí vyžadujících okamžitou pomoc. SOS Sluníčka, která tuto pomoc ohroženým a týraným dětem nabízejí, jsou aktuálně k dispozici v Karlových Varech a v Praze. Význam Karlovarského zařízení je při tom pro region stěžejní. „SOS Sluníčko je na Karlovarsku jediným zařízením poskytujícím okamžitou pomoc ohroženým dětem. Od jeho založení v roce 2013 jsme pomohli 101 ohroženým dětem,“ řekla Pěchová.

Organizace v uplynulých několika letech výrazně rozšířila své služby, zaměřuje se více na prevenci. „Tyto změny nás stály hodně sil, v roce 2017 se proto budeme snažit vše stabilizovat a nemáme naplánované žádné navyšování kapacit. Ovšem v případě, že zaregistrujeme potřebu, jsme připraveni okamžitě reagovat a začít v dané oblasti působit“ nastínila plány SOS dětských vesniček Pěchová.