Dnes je 3. 02. 2023

Šestý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy bude ve znamení oběhového hospodářství

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Říj 12th, 2015
0 komentářů

Zpětný odběr výrobků jako nástroj oběhového hospodářství. To bude stěžejním tématem již šestého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se uskuteční 10. listopadu v Toulcově dvoře v Praze. V rámci semináře se odborníci zaměří na problematiku oběhového hospodářství v České republice, na opětovné a materiálové využití odpadu. Semináře se mohou kromě firem bezplatně zúčastnit nejen odborníci, ale i široká veřejnost nebo studenti.

Hlavním cílem letošního Semináře nejen pro Zelené firmy je informovat účastníky o problematice zpětného odběru výrobků jako nástroje oběhového hospodářství. „Vzhledem k tomu, že nedostatek přírodních zdrojů je dnes celosvětovým tématem a výzvou, měli bychom stále více posilovat a prosazovat model oběhového hospodářství, který mění prostou spotřebu zdrojů na jejich zhodnocování a opakované využívání,“ uvedl David Vandrovec ze skupiny REMA, která seminář pořádá. „Odpady jsou totiž zdroje, které mohou významně pomoci evropské ekonomice dostat se zpět na cestu růstu. Evropská unie dováží osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží. Proto je nesmírně důležité, abychom odpady dokázali maximálně využít,“ dodal Vandrovec.

Letošní ročník Semináře nejen pro Zelené firmy se bude zabývat aktuální tématy odpadového a oběhového hospodářství z hlediska různých oborů. „V rámci přednášky se například zaměříme na elektroodpady vznikající při činnosti naší společnosti, které přednostně předáváme chráněným dílnám. Možnosti recyklace vyhledáváme také u ostatních odpadů společnosti, například u vyřazených keramických izolátorů, u kterých skládkování nahrazujeme recyklací spočívající v technicky náročném zpracování,“ představila program Markéta Veličková za společnost ČEZ Distribuční služby, která je jedním z přednášejících subjektů v rámci semináře.

Kromě toho se bude seminář věnovat také problematice využívání geografických informačních systémů. „Využití těchto systémů se nabízí pro celou řadu oblastí, kdy je vyžadována práce s mapovými podklady a lokací jednotlivých míst. Mnohá města již pracují například s územním plánem, městskou zelení či pasportem městského mobiliáře. Od roku 2010 statutární město Brno ve spolupráci s úřady městských částí vyvíjí pasport kontejnerových stání. Jedná o propojení databázových údajů o jednotlivých stáních s informací o jejich přesné prostorové lokalizaci. V současné době jsou získané informace využívány z pohledu plánování kapacit, oprav a pro operativní řešení podnětů od občanů,“ vysvětlil Tomáš ChorazyCentra AdMaS Vysokého učení technického v Brně, které v současnosti testuje komplexní funkčnost a optimalizuje systém pro maximální využívání zadaných dat.

Úterní dvojblok osmi přednášek bude doplněn i o další zajímavé prezentace, například společnosti TSR Czech Republic či Ministerstva životního prostředí.

Fotografie z minulého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy si můžete stáhnout zde.