Dnes je 31. 01. 2023

Skupina REMA navyšuje sběr elektroodpadu

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Zář 1st, 2017
0 komentářů
Skupina REMA: sběr elektroodpadu, baterií, předčila legislativní limit

Skupina REMA za první pololetí roku 2017 vysbírala více jak 60 % vysloužilých zařízení, čímž již nyní převyšuje legislativně nastavený limit zhruba o polovinu. Daří se jí tak napomáhat České republice s plněním cílů, ke kterým se zavázala v oblasti pravidel EU pro recyklaci vysloužilých elektrozařízení, elektroniky a baterií. Posilovat chce zejména recyklaci malých elektronických zařízení a sběr v domácnostech.

Skupina REMA v první polovině roku předčila legislativní limit o 50%

Podle nastavených pravidel EU musí Česká republika v letošním roce vybrat zpět minimálně 45 % vysloužilých elektrozařízení ze všech elektrozařízení uvedených na trh. Podobná pravidla platí také u přenosných baterií a akumulátorů. Evropská unie tak reaguje na stále větší množství produkovaného elektroodpadu a jeho negativní dopad na životní prostředí v případě nevhodné či nulové recyklace. Výrobci totiž dle zjištění používají přenosné baterie a akumulátory v dostupných technologiích se stále stejnou intenzitou, proto při nárůstu počtu kusů prodávaných elektrozařízení roste i jejich spotřeba. „Nejvíce se setkáváme s nabíjecími bateriemi, které jsou vestavěné v drobném elektru, jako jsou notebooky, tablety, mobilní telefony nebo sluchátka. Takové baterie tvoří asi 80% podíl všech baterií na trhu,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem baterií a elektrozařízení.

Skupina REMA ve sběru vysloužilých elektrozařízení a baterií dlouhodobě dosahuje míry výrazně převyšující legislativní limity. Vzhledem k aktivnímu a férovému přístupu k našim partnerům se aktuálně opět pohybujeme nad požadovanou mírou sběru, což považujeme za velký úspěch nejen naší skupiny, ale všech zapojených subjektů, včetně našich smluvních zpracovatelů,“ vysvětluje David Vandrovec s tím, že vzhledem ke stále menším rozměrům elektrozařízení a baterií je velmi obtížné sběr navyšovat. Tyto součástky totiž často končí v komunálním odpadu.

Skupina REMA nabízí jednu z nejširších sběrných sítí v České republice

Přestože objem zpětně vybraných baterií v tuzemsku každoročně vzrůstá, baterie z domácností tvoří menšinu. „Celých 40 % celkového množství vysloužilých baterií v České republice připadá na veřejnost, 60 % pak odevzdávají firmy, dodává Vandrovec. V zájmu zlepšení tohoto poměru proto skupina REMA spustila v průběhu léta nový projekt FamilyBox, který podporuje a motivuje domácnosti ke snazšímu třídění a sběru vysloužilých baterií a akumulátorů.

Skupina REMA zajišťuje též místa zpětného odběru nepotřebných elektrozařízení z domácností, škol i firem. V současnosti nabízí jednu z nejširších sběrných sítí v České republice, která převyšuje 20 tisíc sběrných míst. „K navyšování sběru slouží i náš inovativní projekt Buď líný a re:Balík, který zajišťuje zdarma svoz a sběr vysloužilých spotřebičů přímo z domácností,“ doplňuje informace David Vandrovec ze skupiny REMA.

Dalšími projekty, jimiž skupina REMA podporuje ekologické chování občanů v České republice, jsou projekty Zelená obec, Zelená škola a Zelená firma. Všechny zelené subjekty mají od skupiny REMA zajištěn bezplatný svoz a ekologickou likvidaci nepotřebných spotřebičů, baterií a tonerů. Zájem o tyto projekty ze strany obcí, škol i firem přitom každoročně vzrůstá.