Dnes je 1. 12. 2022

Rozumíte své pojistce? V čem lidé nejčastěji chybují u pojištění majetku a cestovního pojištění

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Kvě 21st, 2019
0 komentářů

Češi jsou ve vztahu k různým pojištěním dle průzkumů poměrně pasivní – spoléhají se na doporučení svých pojišťoven či poradců a své smlouvy většinou dlouho neaktualizují, zejména ty, které se týkají pojištění majetku. U cestovního pojištění se pak lidé běžně dopouštějí chyb kvůli tomu, že si jej sjednávají ve spěchu na poslední chvíli. Při sjednávání jakéhokoliv pojištění by ovšem lidé neměli pojišťovnám slepě důvěřovat. Naopak by se měli o své pojistné smlouvy aktivně zajímat a věnovat jim pozornost. Na co si dávat pozor a jakých chyb se vyvarovat?

Při sjednávání pojištění majetku si je potřeba dávat pozor zejména na pojistnou částku, která by vždy měla co nejpřesněji odpovídat hodnotě nemovitosti. Na to ale lidé často nedbají. Dle zjištění České asociace pojišťoven byla například k roku 2018 téměř třetina tuzemských domácností pojištěna nedostatečně. Při zjišťování správné pojistné částky se v prvé řadě postupuje odlišně v závislosti na tom, zda jde o dům, nebo byt.

 „Zatímco u domu je správnou pojistnou částkou hodnota, za kterou dům můžete znovu postavit, u bytu to takto spočítat nelze. Tam je potřeba zadat vždy tržní cenu. Pojistná částka by měla odpovídat reálné ceně – to znamená, že i když například máte hypotéku jen na polovinu ceny domu, pojistit byste si ho měli na skutečnou hodnotu,“ upozorňuje Michal Kozub, z pojišťovny Direct, jež si zakládá na lidském přístupu a osvětě v oblasti pojišťovnictví.

Pozor na podpojištění i přepojištění. Ani jedno se nevyplatí

S problematikou skutečné hodnoty nemovitosti souvisejí také termíny podpojištění a přepojištění. Podpojištění znamená, že si klient zvolil výrazně menší částku pojištění, než je skutečná hodnota pojišťovaného majetku. Tím si sice snížil částku pojistného, které pojišťovně platí, ale zároveň se vystavuje riziku, že mu pojišťovna v případě pojistné události vyplatí pojistné plnění jen v omezené míře, podle poměru skutečné ceny a pojistné částky.

Přepojištění je poté stav, kdy je hodnota pojišťovaného majetku klientem nadhodnocena. To se projeví zejména v částce pravidelných plateb pojistného, která je vyšší, než by musela být. Vyšší platby ovšem neznamenají, že bude vyšší i pojistné plnění, to totiž pojišťovna vyplatí podle skutečné, a tedy nižší, ceny nemovitosti. K podpojištění a přepojištění přitom běžně dochází právě tehdy, pokud si klient nenechává svou pojistku pravidelně aktualizovat, a ta tak nereflektuje aktuální hodnotu domu či bytu. Ta může s léty klesat, ale samozřejmě i růst podle toho, jak se vyvíjí realitní trh.

Nemovitost není domácnost a záplava není povodeň

Lidé v oblasti pojištění majetku často chybují rovněž kvůli neznalosti pojišťovacích termínů. Typickými příklady jsou například pojmy pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. „Pojištění nemovitosti, lépe řečeno stavby, zjednodušeně řečeno kryje základní konstrukci budovy: základovou desku, zdi, omítky, rozvody, střechu, případně věci k nim pevně připojené. Pojištění domácnosti kryje samotné vybavení domácnosti, tedy nábytek, elektroniku, knihy, oblečení a podobně. Lidé si mohou sjednat jak každé pojištění zvlášť, tak i obě dvě dohromady,“ vysvětluje Michal Kozub.

Při sjednávání pojistek majetku by lidé též měli věnovat zvýšenou pozornost různým matoucím pojmům, které řada pojišťoven trochu nelogicky ve svých smlouvách rozlišuje. Příkladem budiž rozlišování pojistných smluv mezi záplavou a povodní. Záplava bývá například definována jako voda, která se v důsledku prudkých dešťů valí po povrchu, kupříkladu tedy voda stékající z polí, jež nateče do domu. Oproti tomu povodeň je vysvětlena jako voda vylévající se z koryta řeky, z rybníku, přehrady a podobně.

Cestovní pojištění volte podle plánovaných aktivit na dovolené

Dalším běžným pojištěním je vedle pojištění majetku také cestovní pojištění. I zde se ale najde řada lidí, kteří jsou v jeho sjednávání poměrně laxní. Podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK například téměř třetina z těch, kdo si cestovní pojištění vyřizují, tak činí dost uspěchaně a mnohdy až na poslední chvíli těsně před odjezdem. Ve spěchu se pak lidé běžně dopouštějí řady chyb. U cestovního pojištění je totiž potřeba hlídat si hned několik věcí.

„Předně je potřeba volit pojištění podle typu dovolené a cílové destinace. Ve vzdálenějších a dražších destinacích je vhodné dbát na vysoké limity krytí jak u léčebných výloh, tak u ostatních rizik. Mezi nejdražší destinace řadíme USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii. Pokud chce turista na dovolené sportovat, měl by si prověřit, zda potřebuje připojištění,“ vyjmenovává Michal Kozub a dodává, že není dobré spoléhat jen na cestovní pojištění, které lidé často dostávají například jako bonus ke platební kartě. „Z našich zkušeností nemají tyto doplňkové produkty ke kartám dostatečné krytí, proto klientům doporučujeme vždy si přečíst pojistné podmínky a limity, aby věděli, zda jsou na jejich cestu dostatečné.“

Rizikové sporty si je potřeba připojistit

Podle typu se pro účely pojištění většinou rozlišují dovolené pobytové a sportovní. U pobytové dovolené se doporučuje pojištění s dostatečně vysokými limity na léčebné výlohy, odpovědnost, úraz a případně zavazadla. Při sjednávání pojištění pro sportovní dovolenou je poté především nutné zamyslet se nad tím, jaké sporty se turista chystá provozovat a zjistit si, zda spadají pod sporty běžné, rizikové nebo nepojistitelné. Pojišťovny přitom mohou mít stejný sport zařazen odlišně.

Sport, který pojišťovna řadí mezi běžné, je pojištěn běžným cestovním pojištěním, rizikový si je naopak potřeba připojistit, což logicky navyšuje cenu pojištění. „U nás v Direct pojišťovně nabízíme klientům možnost pojistit si rizikové sporty jen na určité dny, kdy vědí, že budou sportovat, případně si je možné pojištění rizikových sportů dokoupit třeba až z dovolené. Klientovi tímto benefitem výrazně snižujeme pojistné. I my ale máme některé sporty, které nepojišťujeme vůbec. Kompletní přehled sportů a kam je řadíme, je uveden ve Všeobecných pojistných podmínkách,“ doplňuje Michal Kozub.