Dnes je 24. 02. 2024

Rozhovor se Simonou Weiss: I mladí Češi si nesou psychickou zátěž komunismu, bojí se prosadit a odlišit

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Led 22nd, 2015
0 komentářů

Na počátku 90. let byl Američance Brandon Bays diagnostikován nádor dělohy o velikosti basketbalového míče. Vlastními schopnostmi se jí za méně než 7 týdnů podařilo zcela se tohoto nádoru zbavit bez jakéhokoliv lékařského zásahu. Tak se spontánně zrodila Cesta, metoda integrace mysli, těla a ducha, která pomáhá nastartovat samoléčivý proces. O jejím praktickém využití v životě běžného člověka jsme hovořili s diplomovanou praktickou psycholožkou a lektorkou Cesty, Simonou Weiss.

Metodu Cesta používáte ve své praxi diplomované praktické psycholožky již více než 10 let. V čem se Cesta liší od obvyklých psychologických konzultací?

Velký rozdíl mezi psychologickou konzultací a Cestou je v tom, že se o problémech jenom nemluví. Naším cílem není hledat řešení na úrovni mysli anebo najít vysvětlení, proč a jak konkrétní problémy vznikly. Na rozdíl od psychologa se nesoustředíme na daný problém, ale chceme, aby klient pochopil celé souvislosti a uvědomil si, že má všechna řešení v sobě. Díky tomu může převzít zodpovědnost za svoji situaci. Proto se snažíme, aby klient odkryl potlačené emoce a nezdravé vzorce chování. Potom by je měl na buněčné úrovni zpracovat a změnit. Postaví se tak svým zraněním a bolestem. Teprve pak je možné dosáhnout nejen uzdravení, ale také odpuštění, které není jenom na úrovni mentální. Naši klienti se více dostávají do kontaktu s vlastní intuicí a začnou si více věřit. Uvědomují si své potřeby a touhy. Velmi často se díky tomu vylepšuje jejich zdravotní stav.

Ačkoliv se zdá Cesta Brandon Bays a její samovyléčení z nádoru neuvěřitelné, nejmodernější vědecké výzkumy v oblasti buněčné biologie tuto metodu potvrdily. Spolupracujete v České republice s lékaři či psychology?

V řadách našich certifikovaných terapeutů jsou lékaři i psychologové. Naší snahou je, aby se Cesta stala uznávaným způsobem denní psychohygieny v životě každého člověka již od dětství. Tak jako se učíme čistit si zuby, měli bychom se učit čistit své buňky a duše. Z tohoto důvodu úzce spolupracujeme s obecně prospěšnou společností NaMaJa, která se snaží pomáhat školám i dalším zařízením efektivně přistupovat k dětem. Spolupracujeme také se školkami a školami, aby děti mohly začít vyrůstat v jiném a zdravějším vědomí. Proto se snažíme o co největší propagaci Cesty a také o seznámení lékařů a psychologů s touto velmi účinnou metodou.

S jakými problémy se u Čechů nejčastěji setkáváte?

Určitě jde především o velmi nízké sebevědomí a nedůvěru ve vlastní schopnosti. Následují vztek a rezignace, případně strach jít svou vlastní cestou, mít vlastní názor a převzít zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Lidé tady také často trpí strachem, že nebudou milováni, a bojí se závisti, ale i opravdové radosti. Velkou roli samozřejmě hrají také obavy plynoucí z případných existenčních problémů.

Jako národ máme velkou schopnost spoustu věcí zesměšňovat, aby nás nebolely. Bohužel kvůli tomu také trpíme nejrůznějšími potlačovanými emocemi, z nichž pak pramení závažné nemoci a které se bohužel dědí z generace na generaci.

Máte tím na mysli například mnichovský komplex, v souvislosti s naším národem často skloňovaný?

Ano, ten může i po více než 70 letech hrát svoji roli. V našem vědomí je bohužel uloženo spoustu strachu a bolesti z doby války. Hodně vzteku, smutku, hořkosti a zklamání. Nicméně ještě výraznější vliv než 2. světová válka má celé období komunismu a s ním související potlačování vlastní individuality, schopností a potřeb. Často se u klientů setkáváme s neschopností se prosadit a vyjádřit svůj názor, vystoupit z řady nebo se odlišovat. Nezřídka tyto problémy pramení ze strachu o sebe nebo o rodinu, který vychází z historických zkušeností právě v rodinách samotných. Lidé navíc nejsou zvyklí se o sebe sami postarat. Jsou sice nespokojení, ale stále ještě čekají na to, že ty problémy za ně někdo vyřeší.

Jak může běžným lidem pomoci právě metoda Cesty?

Na Cestě je báječné, že se dá použít při jakékoliv výzvě v každodenním životě, ať už se jedná o maličkosti, nebo o dramatické situace. Pomáhá v nemocnicích, při lehkých i závažných onemocněních, závislostech, porodech i před operacemi. Lze ji využít ve škole před zkouškami, při rozvodech, ztrátě rodinného příslušníka a kdykoliv jinde, kde musí tělo čelit například velkému stresu, smutku či výbuchům žárlivosti. Velké úspěchy máme i u žen, které léta nemohou otěhotnět. Cesta totiž všem lidem dodává sebevědomí a zesiluje spojení s vlastní intuicí. Lidé jsou pak schopnější cítit, jaká rozhodnutí je potřeba udělat, a mají více odvahy učinit potřebné kroky.

Uvedu jeden ze spousty příkladů, kdy Cesta pomohla možná v naprosto nečekaném okamžiku. Patnáctiletá dívka měla doprovázet svého rozvedeného otce na svatební cestu s jeho novou partnerkou. Pokaždé, když na to pomyslela, začala zvracet. Během procesu Cesty si uvědomila, že se stále ještě na tátu hodně zlobí. Do té doby mu nebyla schopná odpustit, že se rozvedl s její mámou. Navíc se cítila opuštěná a měla velký strach, že když se její otec znovu ožení, přestane ona hrát v jeho životě roli. Jakmile se jí podařilo tyto potlačené pocity hněvu a strachu procítit a uvolnit ze svého těla, ulevilo se jí. Svatební cestu absolvovala bez zvracení, a dokonce se jí podařilo otevřeně si s otcem promluvit.

To zní báječně. Jak je možné se metodu Cesty naučit?
Základní informace lze načerpat na našem webu www.cestabrandonbays.cz. Výborné je také sáhnout po knize „Cesta“, kterou po svém zážitku Brandon Bays sepsala. Popisuje v ní svůj příběh i to, jak metoda Cesta vznikla. Brandon krom toho vydala další tři knihy, které se například zabývají tím, jak předat Cestu dětem.

V průběhu roku pořádáme intro-večery po celé České republice, na nichž se účastníci mohou seznámit s tím, jak metoda funguje, kde a jak se dá použít. Mají také možnost si některé techniky sami vyzkoušet a uvědomit si, jak velkou roli hrají v našem životě emoce. Již 9 let každoročně pořádáme alespoň jeden základní seminář Intenzivní Cesta a na něj navazující semináře Pokročilé nástroje a Manifestace hojnosti. Tento rok se bude Intenzivní Cesta konat 21. až 22. 2. v prostorách pražského KC City. Účastníci se na tomto semináři naučí základní práci s Cestou a vyzkouší si tuto techniku v praxi během vzájemných procesů. Seminář tak není teoretickou přednáškou, ale jedná se o praktický workshop, během kterého na sobě každý účastník pracuje a sbírá zkušenosti. Den poté bude navazovat seminář Pokročilé nástroje, který prohloubí znalosti účastníků.

Krom toho máme v České republice certifikované terapeuty, kteří prošli ročním výcvikem u Brandon Bays. Ti nabízejí klientům individuální terapii. Jejich seznam je možné dohledat na našich webových stránkách.

Můžete na závěr našeho rozhovoru dát našim čtenářům nějaký praktický tip z Cesty, který do svého života může začlenit každý z nás?

Jedním z nejlepších tipů je zastavit se a opravdu si uvědomit, co vlastně cítíme. Často si některé pocity namlouváme a snažíme se sami sobě vysvětlit, proč bychom se neměli cítit určitým způsobem. Hledáme řešení na mentální úrovni a snažíme se naplňovat očekávání našeho okolí. Všichni bez výjimky víme, co si přejeme a jakým směrem se chceme vydat. Často ale nemáme odvahu si to přiznat. Naše potlačené pocity a bolesti nám brání vnímat sami sebe.

Během zmíněného zastavení bychom však neměli přemýšlet. Naopak, nutné je soustředit se na vlastní tělo a dovolit pocitům, aby přišly na povrch. Emoce jsou naším navigačním systémem a jsou potřebné. Proto je nezbytné, abychom se naučili je zase cítit a přijímat. Pak můžeme mnohem snadněji hledat řešení každodenních výzev, sdělovat své potřeby i žádat o pomoc. Čím více si začneme pocity vnitřně připouštět, tím více životní energie se nám uvolní a tím více radosti začneme v životě opět vnímat.