Dnes je 1. 03. 2024

REMA AOS chystá nový systém pro sběr a recyklaci odpadů z obalů. Je efektivní, uživatelsky přívětivý a dá se zkusit nanečisto

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Dub 10th, 2017
0 komentářů

Nový systém pro sběr a recyklaci odpadů z obalů, mimo jiné plastů, papíru, skla nebo nápojových kartonů chystá společnost REMA AOS, a.s. Jeho základním prvkem je intuitivnost, přívětivost, maximální průhlednost a férovost všech činností pro zapojené subjekty. Fungování obalové společnosti je podepřeno přívětivým informačním portálem, který si mohou obce i jednotlivci aktuálně vyzkoušet nanečisto. Po udělení autorizace Ministerstvem životního prostředí ČR pak bude moci systém oficiálně zahájit svoji činnost.

Informační portál je maximálně jednoduchý, protože administrativní činnost AOS prostě jednoduchá je. I přesto ale naplňuje veškeré požadavky zákona o obalech včetně poskytování všech potřebných informací. Portál je plně funkční a do udělení autorizace poběží v ověřovacím provozu. Po jejím udělení se systém jednoduše přepne do provozního režimu a začne plně podporovat běžné činnosti nového systému pro sběr a recyklaci odpadů z obalů,” uvedl člen představenstva REMA AOS, a.s. David Vandrovec.

Ti, kteří chtějí zjistit, jak bude spolupráce s novou společností vypadat, si mohou vše vyzkoušet již nyní. Mohou například zadat údaje za určité období loňského roku a během krátké chvíle zjistí, kolik budou nové obalové společnosti fakturovat. REMA AOS předpokládá, že ve většině případů bude tvořit smlouvy online. „Pouze v případech, kdy by smluvní vztah vyžadoval složitější řešení, dojde k osobnímu jednání. Nicméně v případě potřeby jsme připraveni se setkat s každým naším partnerem,” upozornil David Vandrovec.

Cílem REMA AOS je nabídnout v České republice alternativu nového pojetí obalové problematiky a podpořit další růst zpětného odběru. Nový systém má jasně nastavená pravidla financování. Zajištěna je rovněž vzájemná symbióza kolektivního zpětného sběru obalů, elektrozařízení, přenosných baterií, akumulátorů a solárních panelů, kterou REMA zajišťuje v jiných systémech. Svou činnost bude moci REMA AOS oficiálně zahájit ihned po udělení autorizace Ministerstvem životního prostředí ČR. O tu REMA AOS zažádala v dubnu loňského roku.

Podle dostupných informací třídí odpad už 72 procent obyvatel České republiky. Od roku 2000 se zečtyřnásobilo množství vytříděného odpadu. Česká republika je nadprůměrná v rámci Evropské unie v třídění a recyklaci plastových obalů. V zemi zatím funguje pouze jeden systém zpětného odběru, který provozuje společnost EKO-KOM. Právě jeho alternativou se má REMA AOS stát.

Odkaz na informační portál nového systému pro sběr a recyklaci odpadů z obalů – https://vykazy.remaaos.cz