Dnes je 29. 09. 2022

Regenerativní medicína má slibné výsledky. Česko patří v buněčné terapii mezi světovou špičku

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Pro 2nd, 2014
0 komentářů

Regenerativní medicína, která využívá kmenové buňky k léčbě různých onemocnění, je dnes velmi diskutovaným tématem. Kromě toho, že je šetrná k pacientům, vede ke zlepšení zdravotního stavu populace a zvýšení celkové kvality života. Česká republika patří mezi světovou špičku v rozvoji buněčných technologií a ve využití buněčných terapií. Jedním z pracovišť, která se využitím vlastních kmenových a regenerativních buněk zabývají, je i tkáňové zařízení Cellthera, s.r.o., které minulý týden otevřelo novou kliniku v Brně.

Jako jedno z mála pracovišť společnost Cellthera propojuje zdravotnické zařízení se specializovanou laboratoří tkáňového zařízení, které se orientuje na zpracování buněk z tukové a pojivové tkáně. Dne 27. listopadu 2014 proběhl den otevřených dveří tohoto zdravotnického zařízení. Při této příležitosti prezentoval Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., prezident Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii, možnosti klinického využití buněčných terapií.

Komentář Prof. MUDr. Jaroslava Michálka, Ph.D., prezidenta Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI), jednatele společnosti Cellthera, s.r.o.

Regenerativní medicína se rozvíjí od poloviny 20. století a využívá kmenové a regenerativní buňky k potlačení degenerativních změn, k léčbě nebo opravě funkce poškozených tkání a orgánů. Do tohoto odvětví medicíny patří také buněčná terapie, genová terapie či tkáňové inženýrství. Kmenové a regenerativní buňky lze využít nejen pro léčbu onemocnění nervového a kardiovaskulárního systému, ale také pro léčbu jaterních onemocnění a nemocí kostí a kloubů.

Počet klinických studií i pacientů léčených vlastními buňkami celosvětově stoupá

V první dekádě 21. století bylo ve světě publikováno více než 17 000 odborných článků zahrnujících 2 724 klinických studií zabývajících se buněčnými terapiemi. V rámci těchto studií bylo 323 000 pacientů léčeno více než 675 000 buněčnými přípravky. Zvyšující se počet podání vlastních buněk svědčí o rozvoji zcela nového medicínského odvětví. Jedná se o sektor, který je velice bezpečný a přitom efektivní v léčbě různých onemocnění s potenciálem významně zlepšovat zdravotní stav v celosvětovém měřítku. Nejvíce případových studií se odehrává v Asii a Austrálii. Kromě toho se odhaduje, že od 80. let 20. století do roku 2012 bylo pouze ve Spojených státech amerických léčeno kmenovými buňkami přibližně milion pacientů.

V České republice není zatím, kromě transplantací krvetvorných buněk, podání vlastních buněk v regenerativní medicíně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. I přesto ho pacienti vyhledávají a podstupují jako samoplátci. Čeští vědci totiž patří ve výzkumu i v klinických aplikacích kmenových a regenerativních buněk k nejaktivnějším na světě a podílejí se na významných evropských případových studiích. I proto se letos v říjnu uskutečnil již třetí ročník konference s názvem „Stem Cells and Cell therapy: From research to modern clinical application“. Konference se konala ve spolupráci s předními českými i slovenskými pracovišti zabývajícími se výzkumem i klinickými aplikacemi v oblasti kmenových buněk. Nově zde vystoupili i mladí tuzemští vědci, kteří měli možnost představit svou práci.Právě rozšíření buněčných terapií mezi mladé odborníky je klíčové pro rozvoj tohoto oboru.

V případě artrózy může podání buněk pomoci pacientům a zároveň ulevit i státní kase

Kmenové a regenerativní buňky se dnes celosvětově využívají například v plastické chirurgii, stomatochirurgii, neurologii a velmi dobré výsledky vykazují také u ortopedických pacientů. Právě v případě artrózy můžeme zaznamenat až 80% úspěšnost při úplném potlačení degenerativních změn kloubů. Čím dříve přistoupíme k podání buněk, tím lepší je klinický efekt. Při včasné aplikaci buněk můžeme uchovat veškeré funkce kloubu postiženého artrózou, zlepšit kvalitu života a zabránit nebo významně oddálit operaci umělého kloubu. Vzhledem k četnosti artrózy v populaci, která jenom v České republice trápí téměř 2 miliony lidí, je buněčná terapie moderní, bezpečnou a přitom velice efektivní alternativou k současným zavedeným medicínským postupům. Navíc může státní kase značně ulevit vzhledem k vysokým nákladům, které musí zdravotní systém vynakládat na současné standardní postupy.

Autor komentáře: Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., prezident Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI); místopředseda České společnosti pro genovou a buněčnou terapii; jednatel společnosti Cellthera, s.r.o.