Dnes je 30. 01. 2023

Průzkum: České firmy nechválí své zaměstnance

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Zář 19th, 2016
0 komentářů

Firmy v České republice neumějí systematicky chválit své zaměstnance za dobrou práci. Téměř 40% společností zaměstnance nechválí vůbec. Plných 61 procent manažerů nedostalo za odvedenou práci za poslední měsíc pochvalu, o které by se dozvěděli kolegové nebo další zaměstnanci. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společností Edenred a Conectio mezi stovkou tuzemských společností ze všech hlavních oborů podnikání.

Firmy přitom deklarují, že jednou z klíčových otázek je pro ně v poslední době získání nových a udržení kvalitních pracovníků. Nábor nových zaměstnanců je největší prioritou personální politiky pro plné dvě třetiny českých firem, hned na druhém místě je pak rozvoj stávajících pracovníků, vyplývá z průzkumu.

„Je proto paradoxem, že české firmy své zaměstnance systematicky nechválí, jak je tomu zvykem v cizině. Aby lidé byli v práci spokojení, potřebují vědět, že si jejich práce váží nejen nadřízený, ale uznává je pokud možno co největší počet dalších kolegů v celé firmě. Tím získají pocit, že jsou pro společnost důležití,“ říká personální ředitelka společnosti Edenred Petra Hubálková.

Systematicky chválit a oceňovat zaměstnance umí jen malá část firem. Ve většině funguje systém, kdy daného pracovníka sleduje jen jeho přímý nadřízený a je na něm, zda jej pochválí, poděkuje nebo jinak ocení.  „Podle výsledků průzkumu se pouze v necelé třetině společností do hodnocení zapojují i další zaměstnanci či vedoucí projektových týmů,“ doplňuje Petra Hubálková.

České firmy podle výsledků průzkumu upřednostňují jednorázovou formu ocenění, např. vyhlášení zaměstnance roku a naopak nevyužívají průběžné systematické hodnocení spojené s pochvalou nebo poděkováním, které by mělo velký dopad na jejich vztah k firmě. „České firmy chválí hlavně za výkon, ale ne za naplňování hodnot, nebo prokázání kompetencí a odbornosti lidí,“ doplňuje Hubálková.

Mezi moderní nástroje oceňování, které umožňují zapojení více hodnotitelů a zpětnou vazbu od samotných pracovníků, patří firemní sociální sítě nebo vybrané moduly on-line cafeterií. Ty má sice dnes již nadpoloviční většina dotazovaných tuzemských společností. Zdaleka ne všichni je ale využívají. „Průzkum prokázal, že s těmito moderními nástroji systematicky v rámci oceňování a rozvoje pracovníků pracuje pouze 17 procent společností,“ uvedla personální ředitelka společnosti Edenred Petra Hubálková.

Změnit tuto praxi se chystá společnost Edenred se svým nejmodernějším portálem zaměstnaneckých benefitů Benefity Cafe (www.benefity-cafe.cz), v rámci kterého testuje i novinku na českém trhu – systém oceňování zaměstnanců v prostředí firemní sociální sítě KUDOS (www.kudosnow.com). Jde o jednoduché zabezpečené řešení s rozsáhlými funkcemi a možnostmi, které podporuje zaměstnance a stmeluje týmy ve vazbě na firemní kulturu. Interaktivní systém umožňuje zaměstnancům vzájemně si přidělovat pochvaly a tím i body, které pak na konci každého měsíce mohou zaměstnanci vyměnit za různé benefity, které si vyberou z firemní nabídky. Nový systém je také podkladem pro práci personalistů, kteří získaná data analyzují a pomáhá jim v dalším rozvoji a personálním růstu oceňovaných zaměstnanců.

Mezi hlavní výhody digitálního řešení pro systematické oceňování zaměstnanců patří možnost ocenit zaměstnance okamžitě, vybrat si veřejnou nebo soukromou pochvalu a poděkování, oceňovat napříč týmy, napříč hiearchií firmy a bez ohledu na geografické vzdálenosti. Udělit pochvalu nebo poděkování může každý v síti zapojený zaměstnanec. Digitální řešení zatím neumí plně nahradit osobní formu kontaktu včetně vyjádření emocí ve všech situacích běžného života.