Dnes je 9. 12. 2022

Průmyslové zóny jsou ze 70 % zastavěné, dotace na nové projekty získá především Ústecko a Moravskoslezsko

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Led 27th, 2016
0 komentářů

Do výstavby či rozšíření stávajících průmyslových zón na území České republiky investovaly firmy už přes 200 miliard korun. Rozšiřování výroby totiž přináší řadu výhod, které prospívají regionu, rozvíjejí nové podnikatelské příležitosti a v neposlední řadě jsou dlouhodobě podporovány státem v rámci dotačních programů. Nové projekty vznikají zejména na takzvaných greenfields, které lákají investory kvůli nižší ceně pozemků a kvůli možnosti levnější a méně náročné výstavby.

Na vznik nových průmyslových zón nebo rozšiřování stávajících lze i v letošním roce využít národní dotační Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Ten poskytuje finanční podporu obcím, krajům a podnikatelským subjektům s cílem zajistit strategické projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, služeb, technologických center a výzkumu. Finanční prostředky vycházejí ze státního rozpočtu a rozdělují se v rámci samostatných projektů, které vláda schvaluje jednotlivě. Značná část dotací přitom zpravidla připadá regionům, které se potýkají s největšími strukturálními obtížemi. „Největší počet akcí byl obecně financován v kraji Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském. V současné době putuje finanční podpora především do Ústeckého a Moravskoslezského kraje,” uvedl František Kotrba, tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu. Dosavadní strategické projekty domácích i zahraničních firem přitom na území České republiky obsadily podle agentury CzechInvest průměrně 70 % ploch průmyslových zón, do nichž zainvestovaly přes 200 miliard korun. Stále se tak nabízí dostatečný prostor pro výstavbu nových či rozšíření stávajících zón.

Výstavba nových průmyslových objektů probíhá nejčastěji na tzv. greenfields či brownfields, což jsou území spadající pod určitou obec či město. Greenfields označují dosud nezastavěné pozemky určené především pro výstavbu průmyslových objektů na zemědělské půdě. Takové lokality se nacházejí nejčastěji na okraji města. Brownfields jsou zase taková území, na kterých se nachází bývalé průmyslové, zemědělské či jiné objekty. Důsledkem bývalé činnosti je dnes tato půda zdevastována a průmyslové areály jsou zcela nebo z části opuštěné. Investoři pro účely výstavby průmyslových objektů využívají především lokality greenfields. Výstavba je v těchto částech levnější a méně náročná, protože nevzniká potřeba kompletního přebudování a vyčištění území. Pozemky nacházející se na greenfields bývají levnější, protože leží na okrajích měst. „Investoři mají také tu výhodu, že mohou postavit objekt dle vlastních požadavků a potřeb. To je důležité zejména pro výstavbu průmyslových hal, které se liší nejenom rozměry, ale také vybavením a samotnou dispozicí jednotlivých částí jako je výroba, zázemí, sklady a administrativa. Řada větších průmyslových hal je právě kombinací sloužící výrobě se svojí logistikou a sektorovým rozdělením a často je přímo napojena na administrativní část haly. Menší haly jsou spíše určeny už k jednomu konkrétnímu použití jako skladové haly s menší prvovýrobou především,” vysvětlil Jaroslav Nikodým, obchodní ředitel společnosti Borga, jejíž hlavním artiklem je výroba a výstavba právě průmyslových hal.

Rozšiřování průmyslových zón může městům a obcím, ale i samotným podnikatelům přinést řadu výhod a prospět rozvoji daného regionu. Na jedné straně příchozí investoři vytvoří nová pracovní místa, výstavba zóny může také přispět ke zlepšení dopravní infrastruktury města a znamenat přínos do municipálních rozpočtů. V souvislosti s tím také narůstají příležitosti pro podnikatele v daném regionu, zejména pro ty drobné. Příležitostí mohou být subdodávky pro příchozí investory, doprovodné služby, jako je doprava, stravování, úklid či údržba prostor, ale například také účetní či právní služby. Základem je ovšem obsazenost průmyslové zóny. Největším lákadlem pro české i zahraniční investory jsou v posledních letech daňové úlevy a různé finanční podpory ze strany státu. „Důležité pro rozhodování zahraničních investorů zůstávají tradiční faktory, které může Česká republika nabídnout. Těmi jsou průmyslová tradice, kvalifikovaná, technicky velmi zdatná a nadto relativně levná pracovní síla a centrální poloha země v Evropě, díky které si někteří investoři vybírají Českou republiku také jako vstupní bránu do celé Evropy,” vysvětlil analytik Hospodářské komory ČR Petr Valenta. Nevýhodou rozšiřování průmyslových hal pak může být riziko nadměrného rozšiřování zastavěného území a tím pádem nenávratného ubývání zemědělské půdy.