Dnes je 21. 05. 2024

Provoz kabelovodů je prakticky bezúdržbový. Mezi Dornychem a Plotní bude zprovozněn pětikilometrový úsek

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Bře 30th, 2023
0 komentářů

Instalace kabelovodů je v dnešní době součástí už prakticky každého vznikajícího developerského projektu. Mezi hlavní výhody totiž patří minimální nutnost kopání do země při možných potížích. Pokud se kabelovody budují takzvaně na „zelené louce“, je jejich výstavba výrazně jednodušší, levnější i rychlejší. Všechny tyto aspekty potvrzuje i výstavba kabelovodu v úseku Dornych-Plotní. Tento kabelovod je více než pět kilometrů dlouhý a díky 83 revizním a montážním šachtám je prakticky bezúdržbový.

Kabelovody si lze zjednodušeně představit jako soustavu za sebe položených vícekomorových obdélníků či čtverců vyrobených z odolného termoplastu. Jejich rozměry jsou různé, ekonomicky nejvýhodnější jsou v současnosti takzvaná devítikomorová řešení ve tvaru sto dvacet centimetrů dlouhého čtverce. „Jednotlivé komory lze následně využít k vedení například optických kabelů, kabelů nízkého napětí, metalických sdělovacích kabelů, či veřejného osvětlení. Výhodou je, že zmíněná řešení do nich lze uložit jak při samotné stavbě, tak právě i dodatečně bez nutnosti znovu kopat do země,“ popisuje generální ředitel Technických sítí Brno Pavel Rouček.

Hlavní výhodou je minimální údržba

Nutnost několikaměsíčních rekonstrukcí spojených s kompletními uzavírkami ulic je hlavním argumentem, proč se kabelovody nejen v evropských metropolích čím dál častěji prosazují. „Výstavba kabelovodů i jiných staveb pro sdružení inženýrských sítí do jednoho stavebního objektu na zelené louce je vždy jednodušší a podstatně levnější než ve stávající zástavbě. A to jak z hlediska rychlosti výstavby, tak i variability trasy. Se všemi těmito faktory je samozřejmě spojena i významně nižší cena. Výhodou kabelovodů je stejně jak u staveb kolektorů sdružení inženýrských vedení do jednoho stavebního objektu, instalace, přístupnost a údržba těchto sítí,“ upozorňuje Michal Jukl, ředitel ICT Technických sítí Brno.

V případě, že v kabelovodu nastane jakýkoliv problém, není díky vstupním a revizním šachtám nutné rozkopat celé okolí. Podle Jukla se totiž může daná poškozená síť demontovat a nahradit novou. Opravy se tedy odehrávají pouze v rámci šachet bez nutnosti zásahu do povrchů.

Úsek Dornych-Plotní jako vlajková loď

Mezi úseky, které budou od konce března nově spravovat pracovníci TSB, patří kabelovody mezi ulicemi Dornych a Plotní. Tento projekt byl realizován v rámci stavby tramvajové tratě mezi roky 2018 a 2021. Na tomto více než pětikilometrovém (5 626,95 m) úseku bylo vybudováno 83 revizních a montážních šachet.

V rámci obstarání a dohledu bude probíhat každé čtvrtletí kontrola funkčnosti vstupních poklopů šachet, stupadel, kontrola kabeláže a lávek v šachtách, dále také kontrola stavu případných průsaků, čerpání vody a čištění prostotu šachet. Zároveň budeme při ukládání a instalaci dalších kabelových vedení dozorovat realizační firmy ve smyslu správného uložení sítě do příslušné pozice, a také kontrolovat, zda nebyly poškozeny jiné sítě nebo těleso kabelovodu. Nastane-li v blízké budoucnosti jakýkoliv problém, můžeme garantovat, že díky zvolenému systému a šachtám nebude nutné kvůli opravám kopnout do země,“ dodává Jukl.

Bohužel, celá řada liniového vedení pod komunikacemi ve městě Brně, se v kabelovodech a kolektorech stále nenachází. Přeložení do kabelovodů se v budoucnosti nabízí, je ale náročné jak logisticky, tak finančně. „Každé přeložení sítí do nových kabelovodů je velmi komplikované. Daná oblast by se musela na několik měsíců uzavřít, což s sebou nese nejen celou řadu potíží, především logistických a dopravních. Přesto jde o směr, kterým by se mělo město vydat, protože následné výhody spojené s minimální údržbou převyšují nevýhody, které mohou při stávajícím stavu nastat,“ uzavírá Pavel Rouček.