Dnes je 1. 03. 2024

Projekty společného zájmu pomáhají transformovat energetiku. Česko a Slovensko mají na seznamu Smart Grids projektů hned tři zástupce

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Kvě 10th, 2022
0 komentářů
Už tříleté děti můžou přemýšlet ekologicky

Rychlejší schvalovací procesy a možnost ucházet se o financování z nástrojů Evropské unie. To jsou klíčové benefity plynoucí ze zařazení na seznam Projektů společného zájmu, který sdružuje evropské energetické projekty s nadnárodním významem. Na v pořadí již pátém seznamu, který zveřejnila Evropská komise, je 98 projektů, z toho pět Smart Grids projektů. Česko a Slovensko jsou zapojené hned do tří z nich.

Projekty společného zájmu (Projects of Common Interest – PCIs) hrají klíčovou roli v naplnění cílů, které si stanovila Evropská unie v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. „Na seznam se dostávají projekty, které mají potenciál pomoci unii zajistit pro všechny její občany dostupnou, bezpečnou a udržitelnou energii a v dlouhodobém horizontu pomoh ou EU do roku 2050 dosáhnout i uhlíkové neutrality , “ popisuje Miroslav Kopt , vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Aby se projekt mohl na seznam dostat, musí mít významný dopad na energetické trhy a integraci trhů v nejméně dvou zemích EU. Zároveň by měl splňovat alespoň jedno z následujících kritérií: posilovat integraci trhu a přispív at k integraci sítí členských států m, zvyšovat hospodářskou soutěž na energetických trzích, pomáhat energetické bezpečnosti EU diverzifikací zdrojů či přispívat ke klimatickým a energetickým cílům unie integrací obnovitelných zdrojů energie a snižováním emisí CO2 .

Seznam Projektů společného zájmu vydává Evropská komise každé dva roky již od roku 2013. Loni v listopadu zveřejnila již pátý seznam, který byl následně letos v dubnu i oficiálně schválen. Dostalo se na něj 98 energetických projektů, z nichž 67 je zaměřeno na přenos a skladování elektřiny, 20 projektů působí v oblasti plynu, šest se týká snižování CO2 a pět projektů se zabývá budováním inteligentních distribučních soustav, takzvaných Smart Grids. „Projekty zařazen é na seznam PCIs mohou těžit z řady benefitů. Mezi ty stěžejní patří možnost ucházet se o spolufinancování v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF),“ vysvětluje Miroslav Kopt.

Z pěti Smart Grids projektů figuruje Česko a Slovensko hned ve třech

Z pohledu Česka a Slovenska jsou na nejnovějším seznamu Projektů společného zájmu nejvýznamnější projekty zaměřené na transformaci distribučních soustav na takzvané Smart Grids. Z pětice přeshra ničních projektů totiž tři vznikají ve spolupráci s českým EG.D nebo slovenskou Západoslovenskou distribučnou (ZSD). Dva z těchto projektů byly přitom mezi PCIs uvedeny i v roce 2019.

„Již potřetí se na seznam PCIs dostal projekt ACON, který vzniká na distribučních územích EG.D a ZSD. Propojení distribučních soustav obou zemí a jejich modernizace na standardy Smart Grids navazuje na historickou provázanost v rámci někdejšího Československa. ACON navíc navazuje na da lší projekty, které se v rámci regionu střední Evropy již realizují nebo je jejich realizace plánována,“ říká Stanislav a Sádovská , projektový manažer ZSD pro implementaci projektu ACON. Jak dodává, ACON byl v ůbec prvním PCI Smart Grid s projektem, který z e vropských prostředků získal dotaci ve výši přes 91 milionů eur.