Dnes je 23. 02. 2024

Projektová metoda výuky přibližuje žáky realitě, vytvářejí vlastní deskové hry i ekologické stezky

Autor: Redakce
Rubrika: Školství
Dub 21st, 2017
0 komentářů

Ačkoliv klasické výukové metody v českém školství převládají, alternativní postupy se stále častěji stávají jejich doplňkem či podpůrnými vzdělávacími technikami. Takzvanou genetickou metodu čtení už tak například podle průzkumu České školní inspekce využívá 39 % tuzemských škol. Oblíbená je i projektová výuka, která podporuje motivaci dětí a učí je zodpovědnosti.

Alternativní metody vzdělávání již v Česku nacházejí uplatnění

Podle průzkumu České školní inspekce je v současnosti oblíbenou vzdělávací technikou například takzvaná genetická metoda čtení, kterou využívá 39 % českých škol. Hejného metodu výuky matematiky pak podle portálu H-mat.cz využívá již 750 ze 4 100 základních škol v České republice. Do popředí zájmu českých základních a středních škol se též dostává takzvaná projektová výuka, která si klade za cíl přiblížit teoretické vyučování skutečnému životu. Vyučování probíhá v projektech, jež žáci samostatně tvoří a za jejichž výsledky nesou odpovědnost.

Projektová výuka učí žáky plánovat, pracovat s rozpočtem i řešit reálné problémy

„Žáci se při práci na projektu učí dovednosti potřebné pro život – plánovat, pracovat s rozpočtem a harmonogramem, spolupracovat či řešit problémy. I bez hodnocení učitelem sami poznají, zda se jim práce daří, protože vidí konkrétní výsledek,“ popisuje Andrea Vedralová ze vzdělávací společnosti School My Project, podle jejíž vzdělávací koncepce v současné době funguje školka, základní škola a gymnázium v Sokolově a rovněž základní škola v Praze. Díky projektové výuce žáci zažívají pocit důvěry v sebe sama, a také cítí, že mohou měnit věci, které se jim nelíbí. Zároveň poznávají, že vše vyžaduje jejich čas a energii, a že chyba a hledání nových řešení je v životě přirozená a potřebná. Projekty zaměřené na pomoc jiným je pak rovněž učí empatii.

Projektem mohou být školní noviny, desková hra nebo ekologická stezka

Jakou podobu budou projekty realizované při vyučování mít, vždy záleží na domluvě učitele s žáky, přičemž mnohdy je výběr témat čistě na studentech. Důležitá je však atraktivita projektu a dostatečné zaujetí ze strany žáků. Cílem projektu tak může být například vytvoření školních novin, animovaného filmu či sbírky receptů, příprava školního výletu nebo třeba návrh na vylepšení interiéru třídy. „Studenti tak například v rámci projektové výuky vytvořili deskovou hru, kterou pak předali seniorům v nedalekém komunitním centru, vytvořili ekologickou stezku kolem školy nebo nacvičili divadelní hru, již poté hráli na dětském oddělení nemocnice,“ popisuje konkrétní příklady projektové výuky Andrea Vedralová.

Pedagog jako průvodce projektem

Metoda projektového vyučování často probíhá vedle tradičnějších metod výuky. Učitel při tom funguje jako průvodce žáků projektem. „Naši pedagogové pracují s propracovanou didaktikou, která vychází z mezinárodní metodiky projektového řízení. Žáky tak učí zásady projektové práce od fáze popisování přínosů projektu a rizik při realizaci přes tvorbu harmonogramu, popis potřebných zdrojů, stanovování kritérií kvality, vyjednávání s příjemci projektu až po dokumentaci a řádné předání projektu,“ uvádí Andrea Vedralová.