Dnes je 24. 02. 2024

Právní tipy pro začínající podnikatele: chraňte si značku a dobře nastavte smlouvu s investory

Autor: Redakce
Rubrika: Praktické tipy
Bře 3rd, 2021
0 komentářů

Když se sejde dobrý nápad, skupina schopných spolupracovníků a trocha peněz do začátku, často to stačí, aby mohla vzniknout nová úspěšná společnost. V prvotním nadšení, kdy jsou všichni žhaví se pustit do práce, se však může stát, že zakladatelé startupu zapomenou nebo nemají čas řešit agendu týkající se základních právních otázek. A příliš často se to začínajícím společnostem později vymstí. Ve spolupráci s Danielem Mackem, advokátem a partnerem advokátní kanceláře MACEK.LEGAL, jsme sestavili pět právních rad pro zakladatele startupů, které jim pomohou vyhnout se případným problémům a soudním sporům v budoucnu.

  1. Chraňte si značku a všechno, co k ní patří – i domény, grafické motivy, ochranné známky

Zakladatelé startupu by si měli důkladně ověřit, že jejich nápad a jeho označení je opravdu originální a nepřišel s ním už někdo před nimi. Prvním krokem by tak měla být důkladná prohlídka databáze ochranných známek a patentů Úřadu průmyslového vlastnictví, případně Úřadu EU pro duševní vlastnictví. Po tomto ujištění by si měla vznikající společnost svůj nápad i značku na příslušném úřadě zaregistrovat. „Kromě samotného přihlášení ochranné známky je potřeba myslet také na další související aspekty. Důležitá je včasná registrace internetové domény se jménem značky a jejích různých variant, nejen například s koncovkou .cz, ale také některých mezinárodních, zejména pokud startup časem plánuje expanzi do zahraničí. A ochranu vyžaduje i grafika, kterou bude společnost využívat. Často se v naší praxi setkáváme se začínajícími společnostmi, které si nechají od grafika zpracovat logo a nemají s ním uzavřenou smlouvu. To přitom může v budoucnu znamenat komplikace. Společnost by se mohla dostat do situace, že by nemohla svoje vlastní logo používat nebo musela jeho autorovi platit náhradu způsobené škody,“ vysvětluje Macek.

  1. Vyberte si vhodnou právní formu pro své podnikání

S podnikáním může člověk začít jako OSVČ, což je administrativně nejjednodušší forma, nebo založit společnost. Kdo chce podnikat jako OSVČ, může si založit živnost na jakémkoliv živnostenském úřadě prakticky na počkání. Stačí mu zaplatit poplatek 1 000 Kč a podle typu živnosti případně doložit potřebné dokumenty. Další možností je založení společnosti s ručením omezeným, což dává možnost mít až padesát společníků, kteří zároveň za způsobenou škodu neručí celým svým majetkem (společníci ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu do základního kapitálu – to znamená, že pokud je základní kapitál zcela splacen, nebude možné úhradu škody požadovat po společníkovi). Daniel Macek uvádí, že „nejenom z tohoto důvodu startupům většinou doporučujeme, aby podnikaly prostřednictvím společnosti.“ Pokud navíc do podnikání vstupují investoři, tak je nezbytné založit společnost. Dalším aspektem, který je třeba zvážit, je počet společníků, kteří spolu plánují podnikat. Pokud je jich více, společenská smlouva jim umožní lépe koordinovat vztahy ve společnosti. Založení společnosti s ručením omezeným je v dnešní době také velmi jednoduché. „Jednoduchou společnost klientům zakládáme již od 6.000,- Kč bez DPH, k tomu je potřeba připočíst také odměnu notáře a správní poplatek u živnostenského a obchodního rejstříku ve výši cca 10.000,- Kč. Pokud nám klient poskytne potřebnou součinnost, jsme schopni zajistit zápis společnosti do obchodního rejstříku za 3–5 pracovních dnů,“ uvádí Daniel Macek.

  1. Dobře nastavte právní vztahy s investory

Ne každý má před startem podnikání našetřený dostatečně velký obnos peněz na pokrytí počáteční investice a případně i rychlého růstu. Mnoho startupů se proto neobejde bez pomoci investorů, kteří vloží do vznikající společnosti kapitál. Vztah mezi zakladateli společnosti a investorem je nutné smluvně ošetřit, nastavení fungujících smluvních vztahů je základem úspěšného podnikání. Nejčastější možností je, že se investor stane společníkem společnosti. „Často využívanou možností je také takzvaná smlouva o tiché společnosti. Ta by měla jasně stanovit výši podílu a zisku investora, ale také povinnosti všech stran a sankce za jejich nedodržení,“ uvádí Macek.

  1. Nechte si připravit smlouvy na míru

Ve snaze ušetřit sahají některé společnosti po univerzálně formulovaných smlouvách, které jsou volně k dispozici na internetu. Právě v tom, že jsou „univerzální“, tkví často problém. Každé podnikání je specifické, přináší s sebou nejrůznější problémy a situace, které je potřeba právně ošetřit, a někdy může být problém z volně dostupných právních dokumentů vybrat nějaký vyhovující. Nehledě na to, že nikdy nemůžeme mít jistotu, zda podoba dokumentů odpovídá aktuálně platným zákonům. Nechat si sestavit základní sadu smluv od advokátní kanceláře s sebou přináší výraznou úsporu času a v mnoha případech i financí za řešení problémů vzniklých kvůli nevhodně formulovaným dokumentům.

  1. Myslete na budoucí růst

Při nastavování smluv by se mělo počítat i s budoucím vývojem. „Ideálně s růstem společnosti, ale i na okolnosti zániku. Už při založení společnosti je dobré myslet na budoucí expanzi na zahraniční trhy a oslovování globálních investorů. Smlouvy by měly zahrnovat i plán pro takzvaný „exit“, tedy odprodání investorského či vlastnického podílu,“ dodává Macek. Je dobré spoléhat od začátku na zkušenou advokátní kancelář, která se vyzná v obchodním právu, pomůže podnikání nastartovat a v budoucnu využije dobrou znalost poměrů ve společnosti při vyřizování dalších právních záležitostí, které se mohou objevit.3