Dnes je 21. 09. 2023

Pozor na povinnou kontrolu kotlů na tuhá paliva. Je nutné ji zajistit ještě do konce roku!

Autor: Redakce
Rubrika: Bydlení
Lis 14th, 2016
0 komentářů

Každý provozovatel kotle na tuhá paliva musí do konce roku zajistit jeho kontrolu odborníkem. Protokol o kontrole kotle si totiž může vyžádat příslušný obecní úřad. Kontrolu provádí autorizovaná osoba – kontrolor kotlů vyškolená výrobcem, nebo dodavatelem kotle a její cena se bude pohybovat v rozmezí cca 800 až 1 500 Kč. V případě, že domácnost nebude moci protokol o kontrole kotle předložit, hrozí jí vysoká pokuta.

Každý majitel kotle na tuhá paliva o výkonu 10–300 kW připojeného na teplovodní otopnou soustavu je povinen do konce roku zajistit jeho odbornou kontrolu. Podle zákona 201/2012 Sb. jsou totiž majitelé kotle, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinni provádět jednou za dva roky kontrolu jeho technického stavu a provozu, přičemž první kontrola musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Protokol o kontrole si následně může vyžádat obecní úřad. Pokud kontrola kotle do konce roku neproběhne, hrozí majitelům pokuta ve výši až 20 000 Kč.

„Počínaje příštím rokem jsou kontroly kotlů na tuhá paliva povinné, a to v intervalu jednou za dva roky. Provádí je technik proškolený výrobcem nebo dovozcem kotlů, lidé se tak mohou obracet na firmu, od níž si kotel koupili. Ta by jim měla kontakt na příslušného technika poskytnout,“ popisuje novou povinnost pro majitele kotlů Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Důležité je vědět, že povinnost kontrol se týká opravdu všech kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 až 300 kW včetně. Tedy jak starých zařízení, tak i nových kotlů, které byly instalovány třeba letos. V případě, že výrobce kotle již neexistuje, nezajišťuje proškolení kontrolorů nebo není znám, může kontrolu provést technik jiného výrobce s proškolením na podobný typ kotle,“ doplňuje Švantner.

Technik při revizi zkontroluje nejen stav kotle, jeho připojení ke spalinovému systému a komín samotný, ale také používané palivo a jeho skladování. Kontrolou projdou rovněž regulační a bezpečnostní prvky kotle. V praxi půjde o úkon trvající asi jednu až dvě hodiny a domácnosti si na něj musejí připravit zhruba 800 až 1500 Kč. Protokol o kontrole kotle je nutné pečlivě uschovat, protože si jej následně může vyžádat příslušný obecní úřad. Před samotnou kontrolou je vhodné, aby byl kotel vyhaslý a vyčištěný.

Revize mají za cíl zajistit dobrý stav kotlů, jejich hospodárný provoz a správné provozování, protože jedině správně provozované kotle, v dobrém stavu a spalující vhodné palivo vypouštějí méně emisí a neobtěžují své okolí prachem, rakovinotvornými látkami a nadměrným kouřem.

„Cílem přísnější legislativy je hlavně eliminovat lokální zdroje znečištění ovzduší. Právě staré kotle, nevhodná paliva a nevhodný způsob zatápění jsou příčinou znečištěného vzduchu hlavně v menších obcích. Řešením je nákup moderního úsporného kotle, jenž splňuje přísné emisní limity, případně výměna za moderní kondenzační kotle či tepelná čerpadla“ uvedl Roman Švantner. „Majitelé starých kotlů první a druhé emisní třídy, jichž je v Česku stále ještě většina, je ale budou moci bez obav ze sankcí provozovat ještě do 1. 9. 2022. Po tomto datu je ale musejí vyměnit,“ dodává Švantner.

Vzhledem k nové legislativě je patrné, že nemálo českých domácností čeká v příštích letech investice do nového kotle, proto byl ze strany státu prostředím SFŽP vytvořen program Kotlíkové dotace, který může mnohým po finanční stránce výměnu kotle usnadnit. Vhodnou náhradou starého kotle na tuhá paliva může být kupříkladu ENBRA TP-EKO, jenž umožňuje spalovat uhlí i dřevní pelety pouze změnou nastavení hořáku. Jako jeden z mála kotlů na českém trhu přitom s oběma druhy paliv dosahuje parametrů 5. emisní třídy a požadavků směrnice o Ekodesignu. Případnou alternativou jsou též zmiňované kondenzační kotle či tepelná čerpadla.

Co musíte vědět o kontrolách kotlů na tuhá paliva:

  • Kontroly se týkají všech kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 až 300 kW včetně, které jsou zapojeny do teplovodní soustavy v domě.
  • Kontrola kotle musí proběhnout jednou za dva roky, přičemž první kontrola musí být provedena ještě letos do 31. 12. 2016.
  • Kontrolu provádí technik vyškolený výrobcem nebo dovozcem kotle.
  • V případě neznámého výrobce provádí kontrolu kotle technik vyškolený na podobný typ.
  • Nejsnazší je obrátit se na svého prodejce či výrobce kotle, jenž kontakt na oprávněné techniky poskytne.
  • Cena kontroly se bude pohybovat v rozmezí od 800 do 1 500 Kč.
  • Staré kotle a 2. emisní třídy bude možné provozovat jen do 1. 9. 2022.