Dnes je 31. 01. 2023

Počet čerpacích stanic v Česku klesl pod 7 000. Veřejné stanice však přibývají rekordním tempem

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Led 30th, 2017
0 komentářů

V Česku loni klesl poprvé od roku 2013 celkový počet čerpacích stanic pod 7 000. Počet veřejných čerpacích stanic, kde tankují běžní motoristé, se ale neustále zvyšuje. K tomu vydatně přispívá otvírání nových plnicích míst CNG díky čemuž se celkový počet veřejně dostupných stanic meziročně zvýšil o 62. To je nejvyšší růst za posledních 7 let.

Statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ke dni 31. 12. 2016 uvádějí celkem 6 992 čerpacích stanic, což znamená, že se ve srovnání s rokem 2015 jejich počet meziročně snížil o 18. Nejedná se o žádný dramaticky propad, ale spíše potvrzení trendu, že nárůst v počtu čerpacích stanic, který se až do roku 2014 pohyboval v hodnotách zhruba 100 stanic ročně, se již zastavil. Pokles celkového počtu čerpacích stanic však nemá vliv na běžného motoristu. „Klesal totiž počet takzvaných neveřejných čerpacích stanic, kde běžný motorista stejně netankuje. Jedná se o pumpy v areálech podniků, jako jsou například zemědělské farmy, pískovny, areály technických služeb měst, stavební areály a podobně,“ vysvětluje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty. Vedle neveřejných čerpacích stanic MPO eviduje rovněž čerpací stanice s vymezeným přístupem. Jedná se o stanice v různých podnikových areálech, kde se prodej pohonných hmot pro druhou stranu uskutečňuje omezeně na základě specifických smluvních vztahů. Jejich počet loni mírně rostl.

Počet veřejně přístupných čerpacích stanic, kde může tankovat běžný motorista, však vzrůstal rekordním tempem. Na konci roku 2016 jich bylo evidováno 3 906, což tvoří více než polovinu (55,9 %) celkového počtu čerpacích stanic. „Počet veřejně dostupných stanic se neustále zvyšuje. Oproti roku 2015 jich přibylo 62, což představuje nejvyšší meziroční růst za posledních 7 let,“ uvádí Damir Duraković. V souvislosti s údajem o počtu čerpacích stanic je ale nutno brát v úvahu skutečnost, že se stanice evidují dle vlastníků, takže v jedné lokalitě mohou být evidovány dvě čerpací stanice různých společností, byť jde zpravidla o jeden areál s jednou obsluhou. „Za rostoucím počtem veřejně dostupných stanic tak v řadě případů stojí i otevírání nových plnicích stanic CNG přidružených k již existujícím standardním čerpacím stanicím pohonných hmot jiných vlastníků,“ dodává Damir Duraković s tím, že vzhledem k rostoucí oblibě CNG bude takových případů přibývat. Plnicích stanic CNG bylo ke konci roku 146, což znamená, že za poslední 3 roky přibylo v Česku téměř 100 CNG plniček.