Dnes je 9. 12. 2022

Nový mandát předsedy představenstva Zavarovalnice Triglav

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Dub 7th, 2014
0 komentářů

Lublaň, 7. duben 2014 – Dozorčí rada na svém zasedání jmenovala Andreje Slapara, současného předsedu představenstva Zavarovalnice Triglav, na nové pětileté období do čela společnosti. Dozorčí rada největší slovinské pojišťovny také schválila valné hromadě návrh na usnesení o použití rozvahového zisku na výplatu dividend. Dividenda by měla činit 1,10 eura hrubého na akcii. Na dividendy má být určena více než třetina rozvahového zisku. Návrh je v souladu s dividendovou politikou Zavarovalnice Triglav, d. d., která vychází z cílové kapitálové přiměřenosti, podle níž má mít Skupina Triglav vždy dostatečný objem disponibilního kapitálu, který jí umožňuje samostatně splňovat měřítka pro dosažení ratingového hodnocení „A“ a zároveň uskutečňovat strategické plány v souvislosti s dalším růstem a rozvojem Skupiny na cílových trzích regionu jihovýchodní Evropy. Dozorčí rada se seznámila také se zlepšením hospodaření dceřiné společnosti Triglav osiguranje a.d.o., Bělehrad, a souhlasila s navýšením kapitálu společnosti ve výši až 6,5 milionu eur z důvodu splnění požadavků na kapitálovou přiměřenost. Dozorčí rada Zavarovalnice Triglav na zasedání schválila též auditované výroční zprávy mateřské společnosti a Skupiny Triglav za rok 2013.

Dozorčí rada na svém 2. řádném zasedání dne 7. dubna 2014 opětovně jmenovala Andreje Slapara, současného předsedu představenstva Zavarovalnice Triglav, na další pětileté funkční období. Andrej Slapar zastával funkci od května 2013 a jeho nové funkční období začíná dne 11. listopadu 2014.

„Dozorčí rada hodnotí dosavadní práci předsedy představenstva kladně. Domníváme se, že mezi dozorčí radou a představenstvem existuje dobrá spolupráce, vzájemná důvěra a soulad osobních a pracovních cílů s vizemi, cíli a očekáváními Zavarovalnice Triglav,“ uvedl předseda dozorčí rady společnosti Matej Runjak. Andrej Slapar, předseda představenstva Zavarovalnice Triglav, o prodloužení mandátu řekl: „Je to potvrzení, že náš směr a vize rozvoje společnosti jsou správné. Strategické priority jsou jasné – účelem strategie je do roku 2017 reagovat na makroekonomické změny, zajistit větší úlohu zahraničních trhů v růstu Skupiny Triglav a posilovat vedoucí postavení na slovinském trhu.“

Dozorčí rada schválila návrh valné hromadě o přijetí usnesení o použití bilančního zisku tak, že část bilančního zisku ve výši 25.008.662,80 eur se použije pro výplatu dividend. Dividenda bude činit 1,10 eur hrubého na akcii. Návrh je v souladu s dividendovou politikou Zavarovalnice Triglav, d. d., která vychází z cílové kapitálové přiměřenosti, podle níž má mít Skupina Triglav vždy dostatečný objem disponibilního kapitálu, který jí umožňuje samostatně splňovat měřítka pro dosažení ratingového hodnocení A“ a zároveň uskutečňovat strategické plány v souvislosti s dalším růstem a rozvojem Skupiny na cílových trzích regionu jihovýchodní Evropy. Dividenda by měla být vyplacena akcionářům, kteří budou zapsáni do knihy akcionářů dva dny po dni konání valné hromady. Vyplaceny budou do 30 dnů od přijetí usnesení o použití bilančního zisku na valné hromadě. O použití zbývající části bilančního zisku ve výši 52.817.506,71 eur bude rozhodnuto v následujících letech.

Dozorčí rada se též seznámila se zlepšením hospodaření dceřiné společnosti Triglav osiguranje a.d.o., Bělehrad, a souhlasila s navýšením kapitálu společnosti ve výši až 6,5 milionu eur z důvodu splnění požadavků na kapitálovou přiměřenost.

Členové dozorčí rady schválili dále změny a doplnění dokumentu Politika řízení Zavarovalnice Triglav. Jeho znění bude zveřejněno v samostatné zprávě a na webových stránkách společnosti. Dozorčí rada se mimo jiné seznámila se Zprávou o činnosti oddělení vnitřního auditu Zavarovalnice Triglav v roce 2013.

Matej Runjak,

předseda dozorčí rady Zavarovalnice Triglav