Dnes je 23. 04. 2024

Na dovolenou s komerčním cestovním zdravotním pojištěním

Autor: Redakce
Rubrika: Cestování
Čvc 19th, 2016
0 komentářů

Zdravotní pojišťovny vydávají svým pojištěncům Evropský průkaz zdravotního pojištění, který opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče v zemích EU, v Norsku, na Islandu, ve Švýcarsku, Makedonii, Srbsku a Lichtenštejnsku. S komerčním cestovním zdravotním pojištěním je však zahraniční dovolená mnohem klidnější.

Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou solidární daní, neboť se při jeho výpočtu neuplatňují žádné daňové slevy ani žádné daňové odpočty a není stanoven maximální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se tak platí i z nadstandardních mezd a zisků. Zaměstnanci platí na zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % za zaměstnance platí zaměstnavatel. Sazba zdravotního pojištění se v závislosti na výši mzdy nemění. Všechny osoby samostatně výdělečně činné pak odvádějí na zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. „Placení zdravotního pojištění je základní povinností zaměstnanců a živnostníků. Základním právem každého pojištěnce je právo na zdravotní péči. Během dovolené v členských zemích EU pak na ni má pojištěnec nárok za stejných podmínek jako místní občané,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Čerpat lékařsky nezbytnou zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění je možné pouze v členských zemích Evropské unie, popřípadě též v Norsku, na Islandu, ve Švýcarsku, v Makedonii, v Srbsku a v Lichtenštejnsku. Při cestách do vzdálenějších zemí světa je komerční cestovní zdravotní pojištění naprostou nutností, vždyť zdraví je ta nejcennější hodnota každého z nás. V takových případech je vhodné uzavřít komerční cestovní zdravotní pojištění, nebo  se pojistit u pojišťovny, která v dané zemi působí a je zde všeobecně dobře známa, aby nevznikaly zbytečné problémy.

Pozor na vysokou spoluúčast

Během dovolené v zahraničí, ať už u moře, v horách, nebo při procházkách za památkami, může dojít ke zdravotním problémům a nutnosti vyhledat zdravotní péči. Přestože je v členských zemích Evropské unie velmi dobře propracovaná sociální politika, je potřeba počítat s placením spoluúčasti. Při dovolené pouze s Evropským průkazem zdravotního pojištění (takzvanou European Health Insurance Card) se daná spoluúčast platí za stejných podmínek, jako ji hradí místní občané. V některých případech ovšem může být na české poměry nebývale vysoká. Požadované částky spoluúčasti je nutné přímo uhradit, přičemž zaplacená spoluúčast není zdravotními pojišťovnami v Česku proplácena. „Dovolená s komerčním cestovním zdravotním pojištěním přináší jistotu, neboť je ze smlouvy hrazena právě i spoluúčast. Výdaje na dobrou pojistnou ochranu jsou přitom v porovnání s celkovými výdaji na dovolenou relativně nízké,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Co nabízí cestovní pojištění navíc?

Z uzavřeného komerčního cestovního zdravotního pojištění jsou rovněž kryty výdaje na převoz nemocného zpět do České republiky a v případě úmrtí i výdaje na převoz ostatků zpět do vlasti. Náklady za dopravu jsou přitom značně vysoké a bez cestovního pojištění by znamenaly velký finanční zásah do rodinného hospodaření. „Při zdravotních problémech, kdy se jedná o kritické a stresové situace, klienti komerčních pojišťoven taktéž velmi oceňují asistenční službu, která je poskytována po 24 hodin denně,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kde uzavřít smlouvu?

Většina občanů má uzavřeno hned několik druhů komerčního pojištění. Renomované pojišťovny působící na trhu přitom často nabízejí svým klientům pro uzavření komerčního cestovního pojištění slevy. Při uzavírání příslušné pojistné smlouvy je však nutné velmi pečlivě zvolit parametry smlouvy a nešeřit na zvoleném tarifu. Před samotným odjezdem na dovolenou je též vhodné podrobně znát práva a nároky vyplývající ze smlouvy. V časové tísni je možné uzavřít smlouvu i přes internet.