Dnes je 24. 02. 2024

Množství zadržených padělků narůstá jak v Česku, tak celosvětově

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Říj 30th, 2017
0 komentářů
V Česku narůstá množství zadržených padělků, podobný trend lze sledovat i celosvětově

Podle posledních statistik přibývá v tuzemsku zabaveného padělaného zboží. Tento trend přitom kopíruje celosvětový vývoj, jak ukazují data OECD. K nejčastějším padělkům v Česku přitom dlouhodobě patří oblečení a obuv, nárůst lze v poslední době zaznamenat i u energetických nápojů. Zboží porušující zákon se však objevuje prakticky ve všech oblastech, ať už se jedná o běžnou lidskou činnost, či specializované průmyslové výrobky.

Česká obchodní inspekce zabavila 6 tisíc padělků

Zabavených padělků v Česku přibývá. Vyplývá to ze statistik České obchodní inspekce, která v loňském roce zaznamenala při svých kontrolách padělané zboží téměř ve čtvrtině všech případů, o rok před tím se jednalo o asi pětinu případů. Stoupla i celková hodnota zajištěných výrobků v originále, vloni se vyšplhala o 100 milionů korun výše než v předchozím roce. Že bude vzrůstající trend nejspíš pokračovat i letos, naznačují aktuální statistiky. Zatímco vloni během prvního čtvrtletí provedla Česká obchodní inspekce 682 kontrol, při nichž objevila téměř 5 500 padělků v původní hodnotě téměř 6,5 milionu korun, letos za stejné období při pouhých 490 kontrolách zabavila přes 6 tisíc padělků v celkové prodejní hodnotě přes 16 milionů korun. Ve druhém čtvrtletí pak lze sledovat další výrazný nárůst, když bylo zabaveno zboží v originální ceně přesahující 25 milionů korun.

Podle Martiny Kaňkové z Generálního ředitelství cel se nabídka padělků neustále rozšiřuje. „Oblíbenost jednotlivých produktů logicky vede ke snaze jejich napodobování a padělání. Samotné padělky se přitom netýkají pouze porušování ochranných známek, ale i autorských práv, patentů či průmyslových vzorů,“ řekla Kaňková. Mezi nejčastěji zajišťované zboží v rámci Česka patří dlouhodobě obuv a oblečení, v poslední době pak mírně vzrostlo i množství padělaných energetických nápojů. „Padělky dnes nalezneme prakticky v každé oblasti, ať už se jedná o běžnou lidskou činnost z oblasti osobní hygieny či drobné elektroniky, nebo o předměty pro specializované určení jako například nářadí, chladiče, airbagy či ložiska,“ doplnila Kaňková.

Padělání ložisek

Právě s paděláním ložisek se dlouhodobě setkává jeden z jejich předních českých výrobců a exportérů, koncern ZKL. „Hlavní rozdíly oproti originálu jsou zejména ve vnitřní konstrukci ložiska, jiném způsobu tepelného zpracování, kvalitě materiálu či jeho čistotě. Vnitřní konstrukce často nesplňuje ani fyzikální podstatu ložiska. Padělané výrobky tak pouze vypadají jako ložiska, ovšem ve skutečnosti buď nemohou pracovat vůbec, nebo mohou jen v nezatížených stavech,“ řekl výkonný ředitel koncernu Jiří Prášil mladší.

Čím dál častějším kanálem pro distribuci padělků se stává také internet, a to zejména sociální sítě s nabídkami oblečení, u kterých je často velmi těžké rozeznat z pouhého obrázku jejich pravost. I přes tuto skutečnost se však kontrolním orgánům v Česku daří padělky nabízené touto formou vypátrat. „Celní správa postupně přijímá opatření k omezení nabídky padělaného zboží na internetu. Touto problematikou se zároveň zaobírá prostřednictvím svého specializovaného útvaru,“ doplnila Martina Kaňková.

Padělků průmyslového zboží přibývá. Důvodem jsou nízké ceny a rozvoj online prodeje
50 milionů korun do větrných elektráren v Evropě investuje strojírenský koncern ZKL

Jak vyplývá z letošní analýzy OECD, zabavených padělků nepřibývá pouze v Česku, ale po celém světě. Jejich hlavním producentem je s velkým náskokem Čína, následovaná dalšími asijskými zeměmi – Indií, Thajskem, Tureckem, Malajsií, Pákistánem či Vietnamem. Velký výskyt padělků v těchto zemích potvrzuje i koncern ZKL, právě v Indii má s nimi největší problém. Proto si z této země nechává průběžně posílat fotky ložisek, na nichž kontroluje, zda se jedná o padělek, či nikoliv. „Na těchto trzích, kde je vyšší dovoz padělků než originálního zboží, spolupracujeme s celníky a policií, kteří provádí systematické kontroly. Padělané zboží je pak zabaveno a zničeno. Ačkoliv se toto řešení může zdát drastické, vede spolehlivě k výsledku. Ložisko je sice součást, která na první pohled nejde vidět, pokud ovšem dojde k havárii, škody způsobené padělky mohou mnohonásobně překročit cenu originálního kusu,“ uzavřel Jiří Prášil mladší.