Dnes je 17. 04. 2024

Je pravomoc městských strážníků rozdávat pokuty za rychlost oprávněná?

Autor: Redakce
Rubrika: Auto
Úno 22nd, 2019
0 komentářů

Města a obce po celé České republice často využívají městské policisty pro výběr pokut za překročení rychlosti. Každoročně tak navyšují své rozpočty o částky přesahující stovky tisíc i milióny korun. Umožňuje to totiž současný zákon o silničním provozu, který danou pravomoc městským strážníkům poskytuje. Politici proto volají po nové úpravě legislativy.

Neúspěšný pokus v roce 2016

Odejmutí pravomoci měřit rychlost a sankcionovat řidiče za překročení povolených limitů městským policistům prosazovala, poprvé od roku 2009, Občanská demokratická strana v roce 2016, když chtěla ke změnám využít vládní novelu o obecní policii. Nicméně neúspěšně. Již tehdy se však k této iniciativě přikláněla i řada dalších politiků, včetně tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance. Záměr Jaroslava Kubery, tehdy senátora ODS a v současnosti předsedy Senátu Parlamentu ČR, podporovala i strana Svobodní.

Městští policisté více měří, než střeží

Právě Svobodní aktuálně opět požadují, aby se tato problematika aktivně řešila. Hlavním problémem je odklon městských strážníků od jejich primárních úkolů. „Jejich hlavní gescí má být zajištění pořádku a bezpečnosti. Pokud se ale věnují dopravním kontrolám a měření rychlosti, neplní svůj prvotní účel,“ uvedl předseda strany Svobodní Tomáš Pajonk. Za další problém pak označuje střet zájmů ze strany radnic a obecních úřadů. Ty mají totiž, jakožto zřizovatelé obecních policií, z vybraných pokut přímý zisk, jelikož vybrané pokuty z kapes řidičů směřují do městských a obecních pokladen. Často pak prý dochází k nadužívání a bohužel i ke zneužívání policistů, kteří jsou pověřeni úkolem spíše měřit rychlost na obecních komunikacích než zabezpečovat pořádek a vykonávat bezpečnostní obchůzky.

Odborníci nevidí zásadní rozpor

Odborníci na dopravní bezpečnost na českých silnicích nevidí v této pravomoci obecní policie většinou nijak zásadní rozpor. „Pokud stát usoudil, že je dobře nechat vzniknout institutu obecní policie v ČR, a tím zvyšovat bezpečnost v obcích, myslím, že měření rychlosti je jednou z disciplín, která do této skupiny patří,“ okomentovala Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti s tím, že podmínkou je samozřejmě patřičná kvalifikace k těmto úkonům.

Auta lze zpomalit i jinými způsoby

Nad počínáním městských policistů při výběru pokut za překročení rychlosti v obcích se stále poměrně často pozastavuje i řada řidičů. Mnohdy totiž dochází k měření na úsecích, které nejsou nijak rizikové. To vadí i politikům. „V rizikových místech, jako jsou okolí škol a hřišť, lze dodržování povolené rychlosti zajistit technickými prostředky, ať již vhodnými instalacemi k omezení rychlosti, nebo v odůvodněných případech stacionárními radary,“ upřesnil Tomáš Pajonk. Doplnil také, že případné radary by měly být vždy spojeny s upozorněním pro řidiče. Účelem nemá být řidiče nachytat, ale zajistit bezpečnost v daném úseku,“ doplnil.

Dle slov Stanislavy Jakešové ale městští policisté bezpečnost, díky své činnosti, zvyšují. „Měření rychlosti vozidel při jízdě a následný postih za překročení maximální povolené rychlosti vždy zvýší bezpečnost provozu,“ doplnila Jakešová. Otázkou je podle ní kontrola rychlosti na začátku a konci obce, kde dochází k účelovému vybírání i ze strany Policie ČR.