Dnes je 3. 03. 2024

Města dělají při výstavbě veřejného osvětlení chyby, náprava může být nákladná

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Dub 5th, 2016
0 komentářů

Obce musejí dbát na bezpečnost chodců i řidičů a kvalitní veřejné osvětlení patří mezi základní prostředky, jak toho dosáhnout. Zlepšení kvality veřejného osvětlení snižuje dopravní nehodovost až o 83 %. Při výměně zastaralého osvětlení za nové či úspornější však často dochází k nedodržení předepsané kvality osvětlení nebo k použití zastaralých neúsporných řešení. Náprava chyb pak může být pro obecní rozpočet velmi kritická. Odborníci proto radí investovat do kvalitní přípravy projektu.

Realizace výměny veřejného osvětlení na základě nabídky jednoho obchodníka, nedodržení předepsané kvality kabelového vedení a stavby stožárů, nedodání měřicího protokolu ověřujícího kvalitu osvětlení. To jsou jen některé z chyb, ke kterým dochází při výstavbě veřejného osvětlení. „Největším rizikem je realizace veřejného osvětlení, které není v souladu s normovými hodnotami. Pokud není v zadávací dokumentaci popsán požadavek na dodržení kvality osvětlení, bývá výsledek celé stavby velmi žalostný,“ upozorňuje Jiří Skála, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení.

Správně provedená modernizace veřejného osvětlení zvyšuje v obci bezpečnost a dokáže významně šetřit náklady. „Kvalitně provedenou rekonstrukcí veřejného osvětlení mohou obce ušetřit až desítky procent na úspoře elektrické energie. Zároveň se zvýší světelný komfort v obci a sníží náklady na údržbu,“ vysvětluje Jaromír Uhde z oddělení Technického rozvoje a provozu společnosti E.ON.

Předejít zásadním a nákladným chybám při rekonstrukci osvětlení mohou obce tím, že se vždy před realizací poradí s odborníkem. Je dobré si udělat základní přehled, vybírat odbornou firmu podle referencí a nepracovat pouze s jedinou nabídkou obchodníka. „Obec by od firmy měla chtít vypracovat návrh veřejného osvětlení včetně výběru svítidel do jednotlivých částí obce, volby barvy světla či typu sloupů. Dále je potřeba kvalitně připravit podklady pro budoucího dodavatele. Hodnotící komise následně vybere realizátora stavby, na kterého je dobré v průběhu výstavby dohlížet. Také doporučujeme před a po realizaci provést kontrolní měření, aby se dalo ověřit, že došlo ke slíbenému zlepšení,“ popisuje Uhde.

Dle Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení se zlepšením kvality veřejného osvětlení snižuje dopravní nehodovost až o 83 %. Použití bílé barvy světla dokáže navíc snížit riziko dopravní nehody o dalších 52 %. K výměně zastaralého osvětlení za nejmodernější svítidla s LED technologií proto přistoupilo i vedení obce Dlouhá Brtnice. „Původně jsme měli v úmyslu vyměnit stávající světla kus za kus za světla s LED technologií, a to svépomocí. Zjistili jsme, že naše představa je sice reálná, ale dost pokulhává za současnými trendy a požadavky na kvalitu osvětlení, a to zejména pokud jde o velmi frekventovanou silnici I. třídy,“ vysvětluje tamější starosta Luboš Krátký.

Zastupitelstvo Dlouhé Brtnice oslovilo několik dodavatelů veřejného osvětlení, mezi nimi i společnost E.ON, která navrhla obnovu celé soustavy místo původního záměru měnit světla postupně. „To se nám nakonec jevilo jako optimální dle současných předpisů a požadavků. Zajímavá pro nás byla nabídka E.ONu na financování výměny svítidel formou odkladu úhrady kupní ceny, poměr mezi cenou a kvalitou, a hlavně důvěra ve společnost E.ON, která na zakázku dává 10letou záruku,“ vysvětluje starosta Krátký okolnosti rekonstrukce.

Odborníci především doporučují přistupovat k jakékoliv nápravě aktuálního stavu obecního osvětlení koncepčně. Výsledkem je pak soubor schválených pravidel platných pro projektanty, zadavatele i dodavatele. Kvalitně připravený projekt může stanovit komplexní urbanistický vzhled veřejného osvětlení, pravidla pro plánovanou údržbu, obnovu i modernizaci.