Dnes je 7. 12. 2022

Letecké snímkování se uplatňuje v mnoha oborech. Řeší i zateplení budov nebo stav městské zeleně

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Úno 23rd, 2016
0 komentářů

Letecké snímkování zemského povrchu je univerzálním a velmi užitečným informačním nástrojem. Jeho nejznámější produkt – ortofotomapu – používá většina lidí naprosto běžně. Letecké snímkování má však stále větší hodnotu také pro architekty, developery či obecní úřady a magistráty. Nejaktuálnější databází leteckých snímků v Česku disponuje společnost TopGis. Přes 80 % snímků bylo pořízeno v roce 2015.

Společnost TopGis, která se zabývá geoinformatikou a leteckým snímkováním, v současné době disponuje nejnovější databází leteckých snímků České republiky. Unikátní datová sada má v komprimovaném tvaru velikost 5,2 TB a jeden pixel snímků v ní reprezentuje 12,5 cm zemského povrchu. Ortofotomapa vzniká ze zdrojových leteckých měřických snímků, jejichž velikost je pro stejné území celkem 392 TB. Na zakázku pak může TopGis připravit i podrobnější ortofotomapy v rozlišení až 5cm/pixel. Vzhledem k tomu, že přes 80 % území bylo pořízeno v roce 2015, výsledná data mohou sloužit v řadě oborů a činností, kde je potřeba znát nejnovější stav povrchu měst, obcí i volné krajiny České republiky.

„Letecké snímky obnovujeme vždy s dvouletou periodou, přičemž každý rok fotografujeme polovinu území České republiky. V loňském roce se nám ale podařilo zaznamenat více než 80 % povrchu Česka se všemi hustě obydlenými oblastmi. V současnosti tedy nabízíme nejaktuálnější ortofotomapy na 2/3 území ČR,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis. „Díky dvouleté periodě snímkování najdou naše data využití také v oborech, kde je nutná jejich pravidelná aktualizace a také možnost využití časových řad pro různé analýzy v území. Typicky jde například o státní správu, projekční kanceláře či developerské firmy,“ popisuje široké možnosti využití leteckých snímků Drahomíra Zedníčková.

Letecké snímky se nepořizují pouze ve viditelném spektru, součástí procesu je také infračervené snímání. Na jeho základě je možné například posuzovat zdravotní stav vegetace. Zakázkově lze takto provést také snímkování budov za účelem zjištění tepelných ztrát. Letecké snímky však rovněž umožňují získat odvozené informace o reliéfu terénu a dalších 3D informacích. Mezi další bezkontaktní metody sběru dat patří šikmé letecké snímkování a mobilní mapování, s jejichž pomocí se dá zjišťovat stav dopravního značení, provádět pasportizace majetku, s velkou přesností měřit fasády či rozměry budov a mnoho dalšího.

„Naši ortofotomapu nabízíme formou dat, nebo pomocí technologie WMS. Klienti tak mohou využívat data na našem serveru a nad nimi stavět další služby. Záleží také na každém, zda využije naší hotové databáze, nebo si danou lokalitu nechá nasnímkovat s parametry podle svého přání,“ popisuje modely spolupráce Drahomíra Zedníčková. „Běžní uživatelé znají naše snímky ze služeb společnosti Seznam.cz. Rozsah oborů, v nichž jsou naše služby využívány, je ale velmi velký. Naše data používají také mobilní operátoři, správci komunikací, banky nebo tvůrci počítačových her,“ doplnila Zedníčková.