Dnes je 2. 10. 2023

Přeshraniční projekt Learning by Doing ukázal, jak na modernizaci odborného vzdělávání v Česku

Autor: Redakce
Rubrika: Školství
Čvn 13th, 2019
0 komentářů

Dva a půl roku trval nadnárodní projekt s názvem Learning by Doing zaměřený na podporu efektivnější spolupráce odborných škol a firem. Za podpory Regionální hospodářské komory Brno díky tomu vznikla strategie a scénář navrhovaných změn, které by v Česku umožnily její zesílení. Takzvané duální vzdělávání v řadě zemí úspěšně funguje dlouhou dobu a tuzemským studentům a učňům by mohlo výrazně usnadnit budoucí uplatnění, firmám pak hledání kvalifikovaných sil.

Modernizace odborného vzdělávání

Na tuzemském trhu práce chybí několik set tisíc řemeslníků. Firmy se o kvalitní pracovníky přetahují a nabízejí jim mzdy mnohdy srovnatelné s manažerskými platy. Utišit hlad po nedostatkových zaměstnancích by mohla pomoci modernizace odborného vzdělávání, která by prohloubila spolupráci škol a samotných firem. Právě na tu byl zaměřen nadnárodní projekt s názvem Learning by Doing, který probíhal od ledna 2017 až do poloviny letošního roku. Tento projekt se snažil podpořit učňovské vzdělávání a byl součástí nadnárodního projektu Interreg-Danube, Learning by Doing. Projekt byl financován z fondů EU (ERDF, IPA).

„Do projektu bylo zapojených celkem 9 zemí z Evropské unie a dalších pět mimo ni. V roli partnerů a přidružených partnerů se jej zúčastnilo 25 subjektů, jako jsou obchodní a průmyslové komory, ministerstva školství či vzdělávací instituty daných zemí,“ uvedl Čeněk Absolon, ředitel Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno), která byla za finanční podpory Jihomoravského kraje jediným garantem projektu v Česku. K projektu vznikl i webový portál v českém jazyce remeslosevyplati.cz.

„Učit se praxí“

Duální vzdělávání zjednodušeně znamená „učit se praxí“. Jde o spolupráci mezi odbornými školami a firmami, kdy firmy nabízejí učňům praxi a současně je profesně vychovávají ve svém podniku jako své potenciální zaměstnance. Z této spolupráce tak plynou výhody pro všechny zúčastněné.

„Systém duálního vzdělávání je v zahraničí dlouhodobě prakticky prověřen a má velmi dobré výsledky. Jedná se o těsnou spolupráci mezi studenty, učni, rodiči, firmami, školou i regionálními institucemi. Hlavním cílem je vychovat absolventy připravené na současné požadavky trhu. Zásadním krokem zůstává především zkvalitnění odborné přípravy během studia a dostatek zajímavé a dobře placené praxe,“ komentoval ředitel RHK Brno.

Dva a půl roku setkávání s firmami i studenty

V rámci více než dvouletého projektu uskutečnila RHK Brno řadu workshopů pro firmy, které měly za cíl vzbudit v nich zájem o spolupráci se školami. Uskutečnilo se hned několik zahraničních stáží realizátorů projektu v Německu, Rakousku, Bosně a Hercegovině, na Slovensku či ve Slovinsku. Součástí projektu byla rovněž soutěž mladých cukrářů Řemeslo sladce a hravě na Festivalu vzdělávání v Brně. Svou tvář kampani na podporu projektu navíc propůjčili mladí absolventi odborných škol, kteří již ve svých oborech úspěšně pracují.

„Díky zapojení řady tuzemských podnikatelských subjektů a škol, ale také napojení na zahraniční partnery, kteří mají s duálním vzděláváním mnohaleté zkušenosti, je výstupem projektu návrh strategie na modernizaci odborného vzdělávání a Work Based Learning v České republice. Stejně tak jsme díky získaným poznatkům mohli připravit scénář realizace navrhovaných změn,“ řekl ředitel RHK Brno Čeněk Absolon s tím, že některé dílčí prvky duálního vzdělávání jsou již sice v Česku v praxi aplikovány, ale firmám i školám často chybí patřičná motivace k jejich širšímu využívání.