Dnes je 1. 03. 2024

Kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců ovlivňuje výkon i loajalitu. Jako zásadní ho vnímá 80 % pracovníků

Autor: Redakce
Rubrika: Školství
Dub 28th, 2017
0 komentářů

Možnost vzdělávání a kariérního růstu je stále důležitějším benefitem. Zatímco dříve bylo běžné, že zaměstnanec setrval na jedné pozici několik let, pro generaci Y, která se v současnosti začleňuje na pracovní trh, patří možnost růstu a dalšího vzdělávání k prioritám. Z výzkumu společnosti ED Asisst například vyplynulo, že pro téměř 80 % lidí je možnost účastnit se vzdělávacího programu zásadní při výběru práce. Důraz na vzdělávání je navíc dle odborníků zásadní i vzhledem k nedostatku pracovních sil.

Možnost nabývání nových vědomostí oceňuje dle výzkumu společnosti ED Asisst stále více zaměstnanců. Jako jeden z nejlepších benefitů ji dokonce označilo 65 % dotázaných pracovníků. Možnost dalšího růstu je dle zjištění důležitá zejména pro mladou generaci. Pracovníci mladší třiceti let využívají vzdělávání v 26 % případů, více než dvě třetiny dotázaných poté uvedlo, že se během práce chtějí dále vzdělávat. Zaměstnanci nad 50 let se pro srovnání vrhají do dalšího vzdělávání pouze ve 12 % případů.

Promyšlený systém vzdělávání je však dle odborníků zásadní i pro firmy. „V době, kdy je na trhu práce nedostatek v podstatě všech pracovníků, je velmi důležité udržet si ty schopné. Firmy se tak stále častěji uchylují k hledání talentů ve vlastních řadách a jsou ochotné je v dalším postupu podporovat,“ říká Martin Novák, ředitel BIBS – vysoké školy, která nabízí dálkové bakalářské i MBA studijní programy. „Kromě samotného vzdělávání se zaměřujeme také na rozvoj v rámci pracovních úkolů, přesuny na nové pracovní pozice či práci na projektech a stínování kolegů. Investice a energie věnovaná do rozvoje zaměstnanců se několikanásobně vrací, zejména v oblasti zapojení a motivace zaměstnanců,“ doplňuje Zuzana Němcová, vedoucí oddělení vzdělávání Nestlé Česko a Slovensko.

To potvrzují i statistiky. Výzkum vedený ED Asisst ukazuje, že lidé, kteří mají v práci přístup ke vzdělávání, jsou ochotnější k internímu postupu. 81 % z dotázaných pak potvrzuje větší loajalitu k firmě. Prokázán byl též vliv vzdělávání na produktivitu práce. 83 % účastníků vzdělávacího programu uvedla, že jsou díky němu produktivní při své činnosti a vykazují až o 7 % vyšší výkon.

Přístup zaměstnavatelů ke vzdělávání pracovníků se dle odborníků dlouhodobě zvyšuje. I nadále však zůstává spíše otázkou větších firem. „Velké firmy v posledních letech do vzdělávání investují opravdu hodně, nejenže podporují pracovníky při studiu, ale vytvářejí i vlastní školicí střediska či zaměstnávají interní kouče,“ říká Martin Novák z BIBS – Vysoké školy. Menší podnikatelé jsou v přístupu ke vzdělávání zaměstnanců stále spíše pasivní a soustřeďují se především na rekvalifikace a kurzy, které jsou nezbytné pro výkon dané profese. To ve větších společnostech je trend opačný. Důraz zde stále častěji kladou na takzvané soft skills. „Základní tvrdé dovednosti jsou samozřejmostí a testujeme je v přijímacím procesu. Veškeré hard skills se ale dají naučit. Ale co člověka ne vždy naučíte, jsou právě měkké dovednosti. Soustředíme se tedy především na soft skills a jejich rozvoj,“ potvrzuje Zuzana Němcová.