Dnes je 28. 01. 2023

Kvalita paliv na tuzemských čerpacích stanicích se zlepšuje, premiantem je CNG

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Zář 18th, 2014
0 komentářů

Kvalita paliv na českých čerpacích stanicích se stále zlepšuje. Vyplývá to ze srovnání kontrol prováděných Českou obchodní inspekcí v posledních 3 letech, kdy meziročně došlo k snížení množství nevyhovujících vzorků paliva až na 2,9 % v loňském roce. Při zatím poslední kontrole v červenci letošního roku byl počet nevyhovujících vzorků pouze 0,9 %.

Čeští řidiči mohou být při tankování na čerpacích stanicích v Česku prakticky bez obav – riziko, že natankují nekvalitní pohonné hmoty, je velmi nízké. Zatímco v roce 2011 Česká obchodní inspekce narazila na celkem 4,4 % nekvalitních vzorků, v roce 2012 to bylo již 3,1 % a v loňském roce pouze 2,9 %. Také při pohledu na výsledky letošního roku je důvod k optimismu – podle posledních dostupných informací odhalila Česká obchodní inspekce v červenci u čerpacích stanic pouze 2 nevyhovující vzorky z 222 testovaných, což je pouhých 0,9 % z celkového objemu.

Pomohlo zveřejňování výsledků i další legislativa
Ke zlepšení kvality paliv přispěly podle odborníků nejen úpravy legislativy v posledních letech, ale také zveřejňování výsledků kontroly České obchodní inspekce, které má pro obchodníky odstrašující efekt. Díky tomu došlo k snížení počtu případů, kdy docházelo například ke kontaminaci paliva při jeho přepravě. „Ke zvýšení kázně provozovatelů čerpacích stanic výrazně přispěla povinnost ČOI zveřejňovat pravomocná rozhodnutí za porušení jakosti pohonných hmot, díky níž došlo k poklesu zejména takzvaných nedbalostních odchylek. Další zlepšení přinesly i změny týkající se povinné registrace provozovatelů čerpacích stanic,“ vysvětluje Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní inspekce.

Odhalené nedostatky v kvalitě paliva se v letošním roce týkaly především benzínu, nafty a LPG. Zatímco u benzínu nebo nafty narazili kontroloři na nedostatky u pouhého 1 %, respektive 2,3 % vzorků, což je méně než celoroční průměr u těchto paliv za rok 2013, opačná situace se týká LPG. U něj letos došlo k významnému nárůstu počtu nevyhovujících vzorků z dřívějších 2 % až na téměř 14 %. Poslední údaje ČOI z července letošního roku ale dávají naději, že také u LPG dochází ke zlepšení – kontroloři neodhalili ani jeden nekvalitní vzorek z 24 testovaných.

CNG je v kontrolách stoprocentní
V oblasti moderních alternativních paliv se inspekce věnuje od roku 2010 také testování kvality stlačeného zemního plynu CNG, který je dnes možné tankovat na zhruba 60 místech v republice. Kontroloři ČOI u tohoto paliva doposud nenarazili na žádný problém. „Je důležité si uvědomit, že CNG je stejné palivo, které spalují kotle na topení nebo které využíváme pro vaření. Jeho bezpečnost je vysoká a řidiči nemusí mít obavy z toho, že by bylo možné natankovat nekvalitní CNG. Taková možnost je v podstatě vyloučena,“ vysvětluje Jiří Lachout, odborník na alternativní paliva ze společnosti E.ON Energie. Na CNG dnes u nás jezdí kolem 7 500 vozidel a jejich počet roste meziročně o desítky procent. Největší zájem je o CNG ve veřejné dopravě a provozu firemních flotil.

Ani podle dalších odborníků není překvapivé, že stlačený zemní plyn prochází kontrolami bez závad. Různá kvalita plynu na čerpacích stanicích je podle nich prakticky vyloučena: „Všechen zemní plyn dodávaný do ČR musí splňovat přesné chemické a fyzikální podmínky, tedy musí dodržet limity chemického složení, rosného bodu, spalného tepla a další. Také nesmí obsahovat žádné nečistoty. Kvalita všech dodávek je přesně dána vyhláškou,“ vysvětluje Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu. V případě dalšího moderního alternativního paliva, elektřiny, k žádným kontrolám Českou obchodní inspekcí nedochází. Elektromobily jsou totiž dobíjeny z běžné sítě nízkého napětí, která je využívána v domácnostech také k dobíjení dalších zařízení, jako jsou například mobilní telefony.