Dnes je 23. 04. 2024

Jak snižuje penzijko a životko daň z příjmu za rok 2018?

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Pro 10th, 2018
0 komentářů

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání je možné uplatnit daňové odpočty, které snižují roční daňový základ. Při splnění zákonných podmínek snižuje daňovou povinnost i spoření v penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření a zasílání peněz na smlouvu o životním pojištění. Jak vysoká může být daňová úspora? Kdy lze doplatit peníze na smlouvu koncem roku?

Za rok 2018 snižují roční daňový základ vlastní vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření maximálně o 24 000 Kč. K měsíčnímu vkladu na smlouvu ve výši 1 000 Kč náleží státní příspěvek, pro účely daňového odpočtu se však u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření hodnotí až měsíční vklady nad 1 000 Kč. Až o 24 000 Kč lze snížit daňový základ i o vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění. „Na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření a smlouvu o životním pojištění může zaměstnanci přispívat i zaměstnavatel, pro účely daňového odpočtu se ale hodnotí pouze vlastní vklady daňového poplatníka, platby zaměstnavatele se nepočítají,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňová úspora až 7 200 Kč

Každé snížení daňového základu o 1 000 Kč z důvodu uplatnění daňového odpočtu ve stejné výši snižuje roční daňovou povinnost o 150 Kč. V souhrnu je tedy možné díky měsíčním vkladům na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaplatit na dani z příjmu až o 7 200 Kč méně. Na maximální daňový odpočet dosáhnou nejen daňoví poplatníci, kteří pravidelně spoří například na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 3 000 Kč měsíčně a na smlouvu o životním pojištění 2 000 Kč, ale i lidé, kteří si smlouvy doplatí jednorázově koncem roku. Při splnění smluvních podmínek se totiž pro účely daňového odpočtu zohledňuje i platba mimořádného pojistného koncem roku. „Penzijní společnosti posílají obvykle svým klientům u obou penzijních produktů informaci, jakou částku mohou koncem roku na svoji smlouvu ještě zaslat, aby čerpali maximální daňový odpočet,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Dvě smlouvy o životním pojištění a každá jiná

Měsíční vklady na smlouvu o životním pojištění snižují daňovou povinnost pouze tehdy, pokud smlouva o životním pojištění neumožňuje průběžný výběr finančních prostředků, výplata pojistného je sjednána nejdříve po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, kdy daňový poplatník dosáhne 60 let. Občané mohou mít uzavřeno více smluv o životním pojištění u různých pojišťoven. „V praxi lze z jedné smlouvy čerpat peníze průběžně a u druhé smlouvy uplatňovat daňový odpočet. Případně lze pro účely daňového odpočtu sčítat vklady na dvě smlouvy splňující podmínky pro daňový odpočet,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Žádná omezení pro daňový odpočet

Nárok na daňový odpočet mají při splnění zákonných podmínek všichni daňoví poplatníci, tedy kupříkladu i předčasní důchodci či studenti podávající daňové přiznání. Zaměstnanci doručí mzdové účetní příslušné potvrzení od pojišťovny nebo penzijní společnosti. Fyzické osoby podávající si daňové přiznání samy pak přiloží tato potvrzení k daňovému přiznání. „Daňový základ si mohou snížit i osoby mající během roku pouze příjmy z pronájmu či kapitálového majetku, není nutné mít aktivní příjem ze zaměstnání či podnikání,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.