Dnes je 1. 12. 2022

Jak skloubit byznys a společenskou odpovědnost bez zatížení rozpočtu podniku?

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Led 15th, 2018
0 komentářů
Jak skloubit byznys a společenskou odpovědnost bez zatížení rozpočtu podniku?

Společenská odpovědnost firem je pojmem, který v současném byznysu široce rezonuje. Většinou o ní ovšem slýcháme především ve spojitosti s firemními obry, pro něž je úlitba několika milionů na dobročinné účely kapkou v moři. Společensky odpovědné však mohou být i střední či malé podniky třeba jen s lokální působností. Přinášíme pár tipů na odpovědné maličkosti, které si může dovolit v podstatě každý a které možná spousta firem již dělá. Jen je nazývá jinak, kupříkladu slušností či ohleduplností.

Lego, Microsoft, Google, Walt Disney či BMW. Všechny tyto společnosti se v loňském roce umístily v první desítce žebříčku firem s nejlepší reputací ve spojení se společenskou odpovědností, který zveřejnil magazín Forbes. Při pohledu na tato jména se může zdát, že společenská odpovědnost neboli CSR (Corporate Social Responsibility) je záležitostí především nadnárodních gigantů s miliardovými obraty. Přesto tomu tak není a do CSR aktivit se pouští čím dál více malých i středních podniků. Společensky odpovědné podnikání se obvykle definuje jako princip dobrovolného propojení sociálních a ekologických hledisek s činností, která směřuje k tvorbě zisku. Někdy se o ní hovoří také jako o trojí odpovědnosti, neboť zahrnuje tři roviny aktivit: ekonomickou činnost firmy, sociální rozvoj a ochranu životního prostředí.

Tiskněte na obě strany papíru a vypínejte počítače

Ekologický provoz, zvláště pak šetření energiemi se mezi firmami těší výrazné oblibě. Projevují jím nejen svoji starost o životní prostředí, ale rovněž šetří nezanedbatelné částky. „Oblíbená je například výměna obyčejných žárovek za šetrné LED osvětlení. Větší firmy s vyšší spotřebou elektřiny a vlastní provozovnou si pak například mohou pořídit solární panely na střechu, které pokryjí větší část spotřeby,“ radí Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, která pomáhá malým a středním podnikům. Pokud momentálně nemáte prostředky pro větší investici, ale ekologické smýšlení je vám přesto vlastní, můžete ve své firmě zavést jednoduchá opatření: snižte vytápění v kancelářích o jeden stupeň dolů, vyžadujte tisknutí dokumentů na obě strany papíru, papíry důsledně recyklujte, stejně tak plasty. Na konci pracovního dne pak všechny počítače i další spotřebiče, u nichž je to možné, vypněte a neuvádějte je pouze do režimu spánku či stand-by.

Myslete na své zaměstnance

Společensky odpovědná firma si též buduje vztah se svými zaměstnanci a pečuje o jejich základní potřeby. Zvlášť u malých a středních podniků, kde není problém, aby se členové týmu dobře znali, se snažte ke svým pracovníkům přistupovat otevřeně. Transparentnost, a to jak ve vnějších, tak i vnitřních vztazích, je ostatně jedním z rysů společensky odpovědné firmy. Mezi CSR aktivity, jež mohou implementovat i menší firmy pak patří třeba nabídka home-office či flexibilních úvazků pro matky, podpora zaměstnanců ve vzdělávání či prosté povzbuzení, aby se dělili o své nápady ohledně fungování firmy, například prostřednictvím boxíku na vzkazy.

V čem spočívá společenská odpovědnost a na co se firmy zaměřují?
5 tipů pro firmy, jak se vyhnout finančním problémům

V rámci teambuildingu si místo bowlingu zadobrovolničte

Filantropie je další oblastí, již si s konceptem CSR obecně spojujeme. Pokud se o pomoc lidem v nouzi zajímáte, ale firmě se nedostává peněžních prostředků, lze k tomuto tématu přistoupit i jinak. Charity a další sociálně aktivní organizace totiž mnohdy kromě finanční pomoci uvítají lidské zdroje či technickou podporu, pomoci můžete i zbytkovými materiály. Vhodné suroviny lze věnovat třeba i do škol do výuky praktických činností nebo kroužků. „Dobrovolnictví navíc můžete pojmout jako určitou formu teambuildingu. Namotivujte své zaměstnance či kolegy ke společnému snažení v dobré věci. Tým se stmelí, ušetříte čas i peníze plánováním teambuildingové akce, a k tomu ještě pomůžete lidem či přírodě. Pokud dobrovolnictví vaše pracovníky nadchne, podporujte je v něm, třeba občasným neplaceným volnem nebo osobním zapojením,“ dodává Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy.

Zohledněte filozofii vaší společnosti

Při hledání vhodných CSR aktivit se samozřejmě můžete inspirovat u řady jiných malých a středních firem, ať už v tuzemsku či zahraničí. Rok od roku se jich totiž do tohoto konceptu zapojuje víc a víc. Též byste měli alespoň trochu přihlédnout k tomu, zda daná CSR aktivita zapadá do konceptu vaší firmy. Společensky odpovědné snažení by totiž nemělo působit nahodile, mělo by být naopak součástí vaší firemní strategie či identity. Mnohem jednodušeji díky tomu „nakazíte“ také své zaměstnance. V opačném případě můžete riskovat nejen jejich nedůvěru, ale i špatné signály směrem k okolí, které si může myslet, že se jen snažíte vylepšit si své PR. Zvolené vhodné aktivity se pak snažte udržovat dlouhodobě, a to i v době, kdy se firmě nebude tolik dařit.