Dnes je 24. 02. 2024

V čem spočívá společenská odpovědnost a na co se firmy zaměřují?

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Srp 10th, 2017
0 komentářů
Společensky odpovědné firmy: Charita, životní prostředí i finanční gramotnost

Společenská odpovědnost je důležitá nejen pro velké firmy a nadnárodní korporace, ale představuje důležitou součást aktivit i menších podniků s lokální působností. Výzkum Ipsos ukazuje, že 61 % Čechů považuje při nákupu produktu nebo služeb za klíčové, zdali se firma chová společensky odpovědně. Firmy se zaměřují hlavně na ochranu životního prostředí, vzdělávání, charitu či podporu znevýhodněných, ale i na transparentní komunikaci a podporu finanční gramotnosti.

Společenská odpovědnost firem je přínosem pro všechny

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR) představuje poměrně širokou oblast aktivit, které primárně neznamenají pro firmu zisk. Z dlouhodobého hlediska jsou nicméně přínosné pro všechny, protože pomáhají vytvářet dobré povědomí o značce a zvyšují důvěryhodnost firmy. Aktivity v rámci CSR lze dělit na ekonomické, sociální a environmentální. „Podniky se v rámci CSR nejvíce zaměřují na ochranu životního prostředí, vzdělávání či podporu znevýhodněných. Můžeme vidět také větší zaměření na pomoc místním komunitám,“ uvádí Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. „Mnoho firem například poskytuje své služby a expertizu neziskovým organizacím a projektům, které mají na své aktivity omezený rozpočet,“ dodává Lucie Mádlová s tím, že firmy, které dokážou začlenit udržitelnost a CSR do celého svého výrobního a obchodního procesu, podle výzkumů poté benefitují i finančně.

Široký záběr aktivit v rámci společenské odpovědnosti má například společnost Arval CZ, přední poskytovatel operativního leasingu. „Naše společnost doporučuje v rámci odpovědnosti k životnímu prostředí firmám vozidla podle emisí CO2. Zároveň pracujeme na snížení dopadu uhlíkové stopy financováním různých ‚zelených‘ projektů. Mimo jiné provozujeme největší flotilu CNG vozů v Česku a firemním řidičům rovněž nabízíme kurzy ekonomické a ekologické jízdy,“ uvádí Jiří Solucev, obchodní ředitel leasingové společnosti Arval CZ. „Dlouhodobě se věnujeme též podpoře charitativních projektů a dobročinných organizací. Spolupracujeme s Českým červeným křížem, Kapkou naděje a dalšími nadačními fondy,“ dodává Jiří Solucev.

CSR je přirozená záležitost i malých podniků

Společenská odpovědnost se přitom netýká jen velkých či nadnárodních firem. Mnohdy je naprosto přirozenou záležitostí pro řadu malých a středních podniků či rodinných firem. „Menší a rodinné firmy většinou působí lokálně a často ani význam zkratky CSR neznají. Majitelé nebo zakladatelé se však přesto soustředí na společensky odpovědné aktivity, protože je k tomu nutí osobní hodnoty,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež působí na poli revitalizace zejména středně velkých podniků. „Jde rovněž o dobrou pověst. Pro firmy, které působí lokálně a lidé z okolí je znají, je dobré renomé klíčové,“ dodává Jiří Jemelka.

Podle Lucie Mádlové jsou CSR aktivity pro zákazníky i pro potenciální zaměstnance stále důležitější. Výzkum Ipsos ukazuje, že 61 % Čechů považuje při nákupu produktu nebo služeb za zásadní, zdali se firma chová společensky odpovědně. „Vnímáme, že společensky prospěšné aktivity působí na lidi pozitivně. Měly by tvořit nedílnou součást fungování každé významné společnosti,“ domnívá se Robin Stránský, marketingový manažer české společnosti Tommy Stachi, která je poskytovatelem rychlých a bezpečných spotřebitelských úvěrů. „CSR aktivity do svého fungování zařazujeme postupnými kroky. V oblasti půjček vidíme jejich zásadní význam hlavně v transparentní komunikaci a podpoře finanční gramotnosti,“ dodává Robin Stránský.