Dnes je 24. 04. 2024

Investice do stavebních zakázek vzrostly meziročně o 27 %, trendem 2015 bude construction management

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Pro 23rd, 2014
0 komentářů

České stavebnictví zažije podle očekávání odborníků v roce 2015 období mírného růstu stavební produkce, který by ve srovnání s letošním rokem mohl činit zhruba 3 %. Po náročných letech stabilizace odvětví je to pozitivní zpráva hlavně pro stavební společnosti, které se orientují v moderních trendech a dovedou investorům nabídnout víc, než je běžný standard. Jedním z nových trendů je „construction management“, neboli efektivní systém řízení velkých stavebních projektů, který se osvědčil v zahraničí a začíná se objevovat také v České republice.

Construction management je systém řízení stavebních projektů spočívající v rozdělení stavby mezi více dodavatelů. Jejich výběr, koordinaci a kontrolu má přitom na starost tým construction managera, který tuto službu zajišťuje přesně podle potřeb investora. Tato forma managementu se uplatňuje tam, kde jsou projekty realizovány bez účasti generálního dodavatele. Zkušenosti zahraničních stavebních společností ukazují, že jde o velmi flexibilní způsob řízení staveb. Vede k rychlejšímu přenosu požadavků v průběhu projektu od investora a architekta až k samotnému zhotoviteli stavebního díla, a to bez použití prostředníka v podobě generálního dodavatele. V případě realizace stavebního projektu systémem construction managementu je navíc investor v přímém smluvním vztahu s dodavateli jednotlivých částí stavby.

Úspora času i financí

Využitím systému construction managementu se zásadně zjednodušuje a zrychluje celý proces výstavby. V ní totiž běžně dochází k řadě původně nepředvídatelných změn, na které je třeba reagovat. Investor má v systému construction managementu zároveň účinný nástroj, jak mít kontrolu nad veškerými investičními náklady i dodržováním termínů. „K časové úspoře dochází již ve fázi přípravy stavby. Řízení formou construction managementu například umožňuje zahájit stavbu už ve chvíli, kdy ještě není dokončena projektová dokumentace,“ vysvětlujeředitel Divize projektového řízení Miloš Horňák ze společnosti K4, která tento systém řízení uplatnila mimo jiné při realizaci brněnského Technologického parku. Jde o jeden z největších stavebních projektů ve střední Evropě, jehož první etapa představující administrativní a výrobní objekty o ploše 56 500 m2 byla dokončena v letošním roce.

Komplexní průvodce stavebním projektem

Každá stavební společnost, která chce investora oslovit s nabídkou construction managementu, musí nabídnout komplexní spektrum služeb. To znamená poskytnout veškeré technické a administrativní řízení a především odborné znalosti. Díky nim bude schopna účinně plánovat a řídit projekt od zadání, přes návrh a realizaci až k předání dokončené stavby. Častým postupem v tomto systému řízení je například rozdělení stavby na jednotlivé obchodní celky. Pro ty se následně ve spolupráci s investorem vybírají dodavatelé stavebních prací, které tým construction managera řídí a kontroluje. „Mezi základní předpoklady pro kvalitu velkých stavebních projektů patří optimální skladba dodavatelů prací. V systému construction managementu má investor možnost ji aktivně ovlivňovat, což je klíčové pro kvalitní realizaci celého díla,“ doplňuje Horňák. Do škály činností, které v sobě nový trend zahrnuje, patří víceméně vše od stavebního vedení projektu přes zajištění provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací až po kontrolu dokončené stavby a zastupování investora při kolaudačním řízení.

Ve stavebnictví panuje mírný optimismus

Stavební společnosti, které umějí nabídnout komplexní služby, hledí do blížícího se roku 2015 s optimismem. Ten je přiměřený očekávánému meziročnímu růstu odvětví o zhruba 3,3 % a sdílejí jej v podstatě nejen vyznavači construction managementu. Podle nejnovější analýzy českého stavebnictví[i] je většina ředitelů stavebních firem přesvědčena o tom, že odvětví poroste i v dalších letech. Byť to samozřejmě stále ještě nebude růst, který by se blížil časům konjuktury z let 2007 a 2008. Dalším důvodem k optimismu a maximální připravenosti všech, kdo se ucházejí o zakázky, je také vzrůstající finanční hodnota výběrových řízení. U stavebních zakázek financovaných z veřejných zdrojů se v prvních deseti měsících roku 2014 plánovaný objem investic oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 27 %. Vzrostl rovněž objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci, z pohledu investovaných prostředků to bylo až o 20,5 %. S těmito čísly souvisí i zvyšování vytíženosti firem, která se například u projektových společností pohybuje v průměru kolem 87 %. „Aktuálně máme naše kapacity vytížené téměř stoprocentně. Jejich případné zvyšování budeme plánovat v závislosti na vývoji trhu a bude se jednat spíše o pracovníky zabývající se činností přímo pro klienta. To jsou architekti, projektanti a projektoví manažeři,“ potvrzuje ředitel K4 Vladimír Pacek o poznání pozitivnější vývoj, který by do stavebnictví měl přinést rok 2015.