Dnes je 23. 04. 2024

Gisonline.cz usnadnil obcím inventarizaci majetku. Nově umožní také správu a pronájem hrobových míst

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Led 28th, 2020
0 komentářů

Inventarizace majetku a každoroční účetní uzávěrky patří k náročným povinnostem vedení měst a obcí. Ušetřit čas i spoustu zdlouhavého papírování jim nyní umožní aplikace Gisonline.cz brněnské společnosti TopGis. Přímo v ní si totiž mohou nad katastrální mapou vést přesný přehled o tom, které pozemky obci patří, jaká je jejich výměra či cena za metr čtvereční. Díky rychlému exportu pak úředníci všechny podklady pro splnění zákonné povinnosti dostanou do ruky během pár minut.

Mapové podklady s informačními systémy

Mapové služby Gisonline.cz nabízejí kombinaci kvalitních mapových podkladů a provázání s jinými informačními systémy, například katastrem nemovitostí. Díky možnosti pasportizace mohou obce a města v aplikaci pracovat s daty o inženýrských sítích, místních komunikacích, veřejném osvětlení či dopravním značení. To úředníkům značně ulehčuje každodenní práci, stejně jako například plánování žádostí o dotace.

Společnost TopGis, která aplikaci vyvíjí a provozuje, do ní nyní přidala další modul, jenž místním samosprávám ulehčí i každoroční inventarizaci parcel obce. „Po převzetí kmene zákazníků aplikace Cleerio jsme zkoumali přání klientů a vyhodnotili si oblasti, v nichž chceme aplikaci dále rozvíjet. Jednou z prvních novinek, po níž byla ze strany klientů největší poptávka, byla právě možnost inventarizace katastru,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

Modul nazvaný Inventarizace parcel umožňuje obci zalistovat si všechny parcely v jejím majetku, zaznamenávat změny a doplňovat k nim potřebné údaje. Odpadá tak ruční vypisování údajů o parcelách obce z listů vlastnictví. Obec pracuje přímo s aktuálními katastrálními daty, přičemž pozemky si lze zařadit do příslušných kategorií pouhým zaklikáním, a to i hromadně. Pořizovací ceny mohou úředníci zadávat buď jako částku za m2, nebo celkovou cenu, systém zbývající veličinu dopočítá.

„Seznam parcel v majetku obce je každý měsíc automaticky aktualizován podle aktuálního stavu v databázi katastru nemovitostí synchronizované s databází v ČÚZK. Zároveň po každé aktualizaci dostane uživatel, který modul využívá, informační e-mail. Ten obsahuje seznam změn, které proběhly v databázi KN vůči předchozímu stavu parcel. Lze tak zjistit, na kterých parcelách se něco změnilo, které parcely do majetku obce přibyly nebo které už v majetku obce nejsou,“ popsala Drahomíra Zedníčková.

Největší předností nového modulu je pro uživatele časová i materiální úspora. Obec nemusí tisknout každý rok stohy papírů ani vést ruční evidence v excelových tabulkách, ale má všechna data nad mapou v datovém centru. Díky průběžným aktualizacím tak před uzávěrkou stačí data se sumarizací výměr a pořizovacích cen po jednotlivých kategoriích a s inventurním soupisem pozemků vyexportovat a vytisknout. TopGis navíc pracuje na přípravě šablon formulářů, do kterých obce každoroční uzávěrky dávají.

Pronájem hrobového místa online

Dalším rozšířením aplikace Gisonline.cz, na němž TopGis aktuálně pracuje, je možnost dalšího využití pasportu majetku obce. Již nyní aplikace nabízí pasport hřbitova, který je jednoduchým a přehledným nástrojem pro evidenci hrobových míst a poplatků za ně. Systém umí automaticky upozornit na změny platností nájemních smluv či neuhrazení nájmu a obsahuje přehlednou fotodokumentaci přístupnou i pro veřejnost.

„V současné době chystáme i jednoduché vytvoření smlouvy na pronájem hrobu a další požadované dokumenty. Obci, ale i občanům, to ubere další administrativní zátěž spojenou s vyřizováním takového pronájmu. Zároveň se nám otevírají další možnosti ve využití tohoto nástroje, podobné propojení se nabízí například též u reklamních ploch v majetku měst a obcí,“ doplnila Drahomíra Zedníčková.