Dnes je 9. 12. 2023

Podnikatelé a firmy financují neuhrazené faktury nebo investice stále častěji alternativními způsoby. Nejsou závislí na bankách

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Říj 9th, 2018
0 komentářů
Podnikatelé financují neuhrazené faktury alternativními způsoby stále častěji

Podnikatelé i menší firmy často čelí nedostatku finančních prostředků na běžný provoz i na investice. Podle údajů z nejrozšířenější fakturační aplikace iDoklad je skoro třetina faktur uhrazena po splatnosti a více než polovina firem musí dodavatelům zaplatit dříve, než obdrží platbu od svých odběratelů. Obvyklé bankovní produkty – podnikatelské půjčky a úvěry pro OSVČ – jsou pro malé a střední podniky často hůře dostupné, v poslední době ale roste využití alternativních způsobů financování. Podle agentury Czechinvest se tak firmy stávají méně závislé na tradičních bankovních půjčkách a mohou snáze využít potenciální příležitosti růstu a rozvoje.

 Roste podíl alternativních zdrojů financování firem

OECD ve své zprávě, která se zabývá financováním malých a středních podniků a podnikatelů, uvádí, že roste podíl alternativních zdrojů financování firem. Jedná se často o půjčky typu peer-to-peer, crowdfunding nebo obchodování s fakturami. „Malé a střední podniky se často potýkají s problematikou zajištění kontinuálního financování, proto stále častěji využívají alternativních zdrojů, jejichž neustále se rozšiřující nabídka pro firmy znamená nové potenciální příležitosti růstu a rozvoje,“ uvádí Jana Kohoutová z Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. „Tento trend je patrný především u vznikajících firem – start-upů –, které se díky novým zdrojům financování stávají méně závislé na tradičních bankovních půjčkách, na něž často ani nedosáhnou,“ dodává Jana Kohoutová.

3 konkrétní příklady, kdy nebankovní zajištěná půjčka pomohla podnikateli realizovat zisk

 Hard money loans

Problém dosáhnout na tradiční bankovní úvěr ale může mít jakákoliv firma, která nemá dostatečnou historii. „Pro mnoho malých a středních firem je získání bankovního úvěru buď velmi komplikované a administrativně náročné, nebo přímo nereálné z důvodu krátké historie nebo nedostatečného obratu,“ vysvětluje Petr Vencálek ze společnosti Bez Banky, jež se specializuje na poskytování hard money loans. Pro malé podniky je však správně načasované financování velmi důležité. „Pokud má firma prosperovat, musí mít možnost flexibilně reagovat na různé tržní a podnikatelské příležitosti. Podnikatelé proto často využívají zajištěné nebankovní úvěry, protože jim umožňují načerpat skoro okamžitě potřebnou finanční injekci,“ dodává Petr Vencálek.

Výhody a nevýhody hard money loans

 Faktury

Omezené možnosti mají malé firmy též v oblasti provozního financování. Platební morálka odběratelů totiž může zásadním způsobem ohrozit fungování podniku. Podle údajů z fakturační aplikace iDoklad, kterou aktivně využívají desítky tisíc podnikatelů a menších firem, se sice platební morálka v Česku zlepšuje, ale stále bývá po splatnosti uhrazena skoro třetina faktur. „Z agregovaných dat aplikace iDoklad vyplývá, že v prvním pololetí letošního roku bylo uhrazeno po splatnosti 33 % všech faktur,“ uvádí Tomáš Loukota ze společnosti Solitea Česká republika, která firmám poskytuje účetní a ekonomické systémy.

Kdy vaše podnikání přeroste fakturační aplikaci?
Elektronická faktura není totéž, co faktura v e-mailu. Firmy e-fakturaci zatím příliš nevyužívají

Pozdě zaplacené faktury mohou pro firmu představovat riziko druhotné platební neschopnosti. Ta hrozí rovněž v případě nešťastně nastavených splatností. „55 procent podnikatelů a firem má v průměru delší splatnosti u faktur vydaných než u těch přijatých,“ doplňuje statistiky iDokladu Tomáš Loukota. Menší firmy jsou přitom vzhledem ke své vyjednávací pozici často nuceny akceptovat delší splatnost faktur. Následná chybějící hotovost pak může podnikatele nutit odmítat další zakázky nebo sáhnout po velmi drahém úvěrovém financování, aby mohl zaplatit dodavatelům „Optimalizovat cash flow je možné zkrácením dlouhé splatnosti faktur tím, že si firma nechá její hlavní část proplatit hned po dodání platební institucí. Konkrétně lze takto do tří dnů získat 75 % hodnoty faktur,“ vysvětluje Adam ŠoukalPlatební instituce Roger, jež se specializuje na provozní financování malých a středních podniků. „Zpravidla jsou takto financovány faktury vystavené vůči velkým společnostem se splatností často až 120 dní,“ dodává Adam Šoukal.