Dnes je 2. 02. 2023

Ekologické projekty šetří finanční náklady a vybízejí k environmentálnímu chování, tvrdí zapojené instituce

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Čvn 18th, 2014
0 komentářů

Elektroodpad dnes představuje nejrychleji rostoucí druh odpadu nejen ve světě, ale i v Česku. Většina tuzemských institucí však věnuje sběru a třídění vysloužilých elektrozařízení jen malou pozornost. Proto se vytváří speciální projekty zajišťující bezplatný sběr a svoz starého elektra. Mezi ně patří ekologické projekty společnosti Rema Systém, do kterých je dnes již zapojeno více než 1 650 firem, 700 obcí a 300 škol z celé České republiky. Právě s třemi představiteli z nich vám přinášíme následující rozhovory.

Firma Tomáš Kareš Servis s.r.o. o projektu Zelená firma: Díky němu více třídíme a chováme se ekologičtěji

Co Vás přivedlo k projektu Zelená firma a přesvědčilo se do projektu zapojit?

Byl to můj odpadový hospodář, který hledal řešení pro zpětný odběr vysloužilé techniky. Projekt Zelená firma nám spoří náklady za odvoz a likvidaci. Ročně tak máme přehled o vysbíraném množství elektrozařízení, což je následně přepočteno i v rámci úspor k životnímu prostředí.

Jaký je zájem o projekt ze strany vašich zaměstnanců? Jaké byly jejich počáteční reakce?

Zaměstnanci přivítali možnost, že se při každodenní cestě do práce mohou zbavit elektroniky či baterií.

Změnil se po účasti na projektu přístup k problematice sběru odpadu a ochrany životního prostředí ze strany vašich zaměstnanců?

Kvituji vznik takového projektu, jelikož má i edukační charakter pro naše zaměstnance. Více třídíme, chováme se ekologičtěji. Díky Zelené firmě jsme objevili také projekt Buď líný zaměřující se na svoz elektroodpadu přímo z domácností, který vřele doporučuji. Našimi zaměstnanci byl již ověřen.

Jak byste zhodnotil průběh a výsledky projektu?

Hodnotím projekt kladně. Díky němu totiž plníme legislativu odpadového hospodářství a zároveň spoříme za odvoz a likvidaci vysloužilých elektrozařízení.

Co vám přinesla účast na projektu Zelená firma?

Právě tížený soulad s legislativou, úspory a edukační vizi pro zaměstnance.

Mateřská a základní škola Sluníčko- Montessori s.r.o. o projektu Zelená škola: Přinesl dětem obohacení a rozšíření obzorů

Co Vás přivedlo k projektu Zelená škola a přesvědčilo se do projektu zapojit?

Projekt a jeho hlavní vize koresponduje s celkovou filosofií našeho vzdělávacího konceptu. Téma ekologie je a bylo součástí našeho školního vzdělávacího programu. Věnovali jsme se mu také v rámci dřívějších projektů zaměřených například na péči o školní zahradu a s tím související bioodpad.

Jaký je zájem o projekt ze strany vašich žáků a zaměstnanců?

Nebylo třeba žádného cíleného vštěpování projektu ani žákům, ani pedagogům. Žáci berou téma třídění odpadu jako samozřejmost, což je hlavní, o co usilujeme. Pedagogové neměli problém téma propojit se stávajícím programem. Jak již bylo řečeno, projekt je navíc v souladu s filosofií, kterou naše škola vyznává.

Změnil se po účasti na projektu přístup k problematice sběru odpadu a ochrany životního prostředí ze strany vašich žáků a zaměstnanců?

Mnoho žáků není bohužel s problematikou ekologického chování obeznámeno z domova. S tématem třídění odpadu a nutnosti péče o životní prostředí se tak setkává až ve školním prostředí.  To vnímáme jako zásadní oblast, na které by se do budoucna dalo ještě zapracovat. Musíme tedy více spolupracovat také s rodiči a s ostatními členy rodin.

Jak byste zhodnotila průběh a výsledky projektu?

Projekt určitě přinesl obohacení a rozšíření obzorů v rámci problematiky třídění odpadu, především dětem.

Co vám přinesla účast na projektu Zelená škola? 

Přinesl nové nápady a možnosti pro učitele, jak obohatit výuku, stávající materiál a pomůcky pro děti. Do budoucna bychom rádi zrealizovali například recyklační dílny a podobné akce, do kterých by se mohli zapojit i rodiče a rodiny našich žáků.

Proč byste doporučili projekt dalším školám, které se do něj dosud nezapojily?

Vzhledem k aktuálnosti výuky environmentální výchovy by měla být do podobného projektu zapojena snad každá škola, míra přínosu už pak bude záležet na každé z nich.

Obec Blažovice o projektu Zelená obec: Získali jsme pocit bezstarostnosti a záruky šetrného přístupu k přírodě

Co Vás přivedlo k projektu Zelená obec a přesvědčilo se do projektu zapojit?

Zaujala nás především bezplatná nabídka sběru, odvozu a zpracování vysloužilých elektrozařízení a baterií. Přesvědčila nás jednoduchost celého projektu, který našim občanům umožňuje ekologickou likvidaci elektrospotřebičů prakticky bez žádného úsilí.

Jaký je zájem o projekt ze strany vašich občanů? Jaké byly jejich počáteční reakce?

Zájem je v současnosti veliký. Lidé tento systém přijali velmi dobře. Již dříve měli občané možnost každou první sobotu v měsíci odnést elektroodpad na sběrné místo, odkud byl pak převezen k ekologické recyklaci. Sběr elektrozařízení tak byl mezi lidmi určitým způsobem zažitý, a proto jsme se nesetkali s žádnými překvapivými reakcemi.

Změnil se po účasti na projektu přístup k problematice sběru odpadu a ochrany životního prostředí ze strany vašich občanů?

Vzhledem k tomu, že jsme již dříve měli systém sběru elektrozařízení určitým způsobem nastavený, k žádným velkým změnám nedošlo. I když stále je co zlepšovat.

Jak byste zhodnotil průběh a výsledky projektu?

S průběhem i výsledky projektu jsme spokojeni. Všechna naše očekávání byla splněna.

Co vám přinesla účast na projektu Zelená obec?

Získali jsme pocit větší bezstarostnosti. Můžeme se spolehnout na to, že spotřebiče budou ekologicky recyklovány a neskončí na skládkách nebo ve spalovnách. O to víc je to důležité, když si člověk uvědomí, že dělá něco dobrého pro životní prostředí. S tím se bohužel většina z nás stále neztotožňuje, protože jsme se naučili být až příliš pohodlní. Proto je skvělé, že se tomu některé společností v dnešní době věnují.

Co se vám na projektu nejvíce líbí a kde vidíte jeho další potenciál?

Nejvíce oceňujeme jednoduchost celého projektu. Jakožto zapojená obec se nemusíme téměř o nic starat a máme de facto zaručený šetrný přístup k přírodě.

Proč byste doporučili projekt dalším obcím, které se do něj dosud nezapojily?

Protože neexistuje jediný důvod, proč se do projektu nezapojit. Navíc, když zapojené instituce nemají s organizací žádné starosti a mohou díky tomu ušetřit své finanční prostředky.