Dnes je 15. 04. 2024

ECOBAT a REMA Battery podepsaly prohlášení o součinnosti při zajišťování zpětného odběru baterií a akumulátorů. Prioritou je zajištění kvalitních a transparentních služeb

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Říj 19th, 2020
0 komentářů

V České republice aktuálně existují dva subjekty oprávněné provozovat kolektivní systémy pro zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů: společnost ECOBAT a společnost REMA Battery. Ty na konci září tohoto roku v Praze podepsaly společné prohlášení o vzájemné součinnosti při zajišťování vysoce kvalitních a transparentních služeb. Obě společnosti zároveň v reakci na nedávnou kauzu ohledně zpětného odběru elektrozařízení značky Samsung ubezpečily Ministerstvo životního prostředí i své smluvní partnery, že i nadále nebudou při zpětném odběru přenosných baterií a akumulátorů pocházejících od konečných uživatelů (včetně občanů) rozlišovat mezi jednotlivými výrobky a značkami daných produktů.

„Naší prioritou je zajistit pro všechny konečné uživatele a ostatní partnery kvalitní a trvale udržitelné služby co nejjednodušším, nejtransparentnějším a zároveň co nejbezpečnějším způsobem,“ uvádí David Vandrovec, generální ředitel společnosti REMA Battery.

Baterie a akumulátory spadají do kategorie nebezpečného odpadu s potenciálem negativních vlivů jak na lidské zdraví, tak na životní prostředí. Proto je mimořádně důležité, aby s nimi po skončení jejich životnosti bylo naloženo bezpečným a adekvátním způsobem. V souvislosti s tím ECOBAT a REMA Battery upozorňují na to, že v České republice roste množství vysloužilých baterií – zejména lithiových, tedy Li-Ion a Li-Pol, které byly do České republiky dovezeny jako součást elektrozařízení určených k opravám nebo jako reklamované zboží, a tudíž nespadají do systémů rozšířené odpovědnosti výrobců v České republice. Vzhledem k tomu s nimi nemůže být nakládáno v rámci recyklačních poplatků vybraných v České republice, a proto oba kolektivní systémy při odběru přenosných baterií a akumulátorů pečlivě prověřují jejich původ.

V případech, kdy se potvrdí výše uvedený charakter určitých baterií, jsou obě společnosti připraveny zajistit jejich oddělený sběr a materiálové využití, a to výhradně na základě úhrady přímo vynaložených nákladů spojených s nakládáním s těmito bateriemi a akumulátory. „S ohledem na existence reálných rizik spojených s nakládáním s lithiovými bateriemi a akumulátory je třeba upozornit, že aktuálně stále nejsou dořešeny legislativní ani technické otázky bezpečného skladování a plynulý odbyt použitých lithiových baterií a akumulátorů za účelem jejich materiálového využití. Hromadění této komodity tak může představovat významné a zatím nedostatečně řešené požární a bezpečnostní riziko,“ upozorňuje David Vandrovec.