Dnes je 22. 06. 2024

Dveře, které hořet nemají, aneb jaké požadavky by měly protipožární dveře splňovat

Autor: Redakce
Rubrika: Bydlení
Čvn 23rd, 2016
0 komentářů

Protipožární dveře jsou důležitým prvkem pro ochranu lidských životů a minimalizaci škod na majetku při vypuknutí požáru. Poskytují pasivní ochranu proti rozšíření požáru do dalších místností a umožňují tak případný únik. Při jejich výběru tudíž rozhodně nemůžeme přemýšlet pouze nad vzhledem, ale je potřeba si pohlídat, že splňují specifická kritéria, která jsou pro dostatečnou a efektivní ochranu potřebná. Podle čeho se tedy protipožární dveře klasifikují a jaké jsou základní druhy?

Do bytů je možné použít dveře ze dřeva

Protipožární dveře se nemusí svým zevnějškem lišit od běžných dveří. Pod povrchem se však užívají různé materiály, které se vybírají podle toho, kde se dveře umisťují a jaké je riziko vzniku požáru. V zásadě jsou dveře vyrobeny ze tří různých materiálů a označují se DP1, DP2 a DP3. „Dveře typu DP1 jsou kovové, případně prosklené s kovovým rámem. Tento typ dveří během požáru neuvolňuje teplo. Je vhodný především do výroben, skladů, kanceláří či veškerých gastronomických provozů. DP2 se užívají jako dvířka do šachet, ale jsou téměř identické jako DP1. Dveře typu DP3 jsou klasické dřevěné protipožární dveře, které se osazují například jako vstupní dveře do bytu. Pod dřevěnou vrstvou jsou dvě ocelové desky, mezi nimiž je izolant,“ sdělil Petr Píša, technický ředitel společnosti Frigomont, která je předním tuzemským dodavatelem speciálních protipožárních dveří.

Standardní dveře vydrží alespoň půl hodiny

Ne všechny protipožární dveře jsou stejně odolné vůči působení tepla a ohně. Konkrétní míra odolnosti je označena na dveřích a udává minimální dobu, po jakou jsou protipožární uzávěry schopny odolávat požáru. Tato doba se udává v minutách. „Pokud na dveře působí teplota ve výši 160 °C, je minimální zaručená odolnost 15 minut, standardně se však využívají dveře, které vydrží alespoň 30 minut,“ sdělil Petr Píša. V současnosti se již konstruují i dveře, které vydrží alespoň 180 minut a teploty až 1 000 °C. Při výběru je však potřeba věnovat zvýšenou pozornost certifikaci dveří. Výsledky kontrol z roku 2014 ukázaly, že i přes deklarovaných 30 minut prohořely dveře za pouhých 7 minut, což neposkytuje dostatečné množství prostoru pro případnou evakuaci. Proto je důležité ověřit, zda byly konkrétní dveře testovány.

Protipožární dveře brání šíření tepla či požáru

Třetím kritériem pro výběr protipožárních dveří je jejich konkrétní funkce. Podle té jsou rozděleny do dvou kategorií. Konstruují se dveře, které jsou mnohem odolnější vůči zvýšeným teplotám a zabraňují šíření požáru (označení EW) nebo zabraňují šíření tepla (El). Dveře bránící šíření tepla (El) zamezují přenosu významného množství tepla z jedné strany na druhou, čímž zabraňují vzniku požáru na odvrácené straně dveří. Tyto dveře se používají k ochraně únikových cest. Uzávěry bránící šíření požáru (EW) naopak zabraňují průniku požáru z jedné strany na druhou a snižují tak pravděpodobnost přenosu požáru v důsledku sálavého tepla jak výrobkem, tak i na sousední materiály. Dveře s touto funkcí jsou instalovány mezi obecnými požárními úseky.

Kde musí být dveře instalovány

Základním krokem požárně bezpečnostního řešení budovy je její rozdělení na menší části, tedy na takzvané požární úseky. Požárním úsekem je například chodba v bytovém domě, samostatný byt či garáž v bytovém domě. Běžný rodinný dům se však počítá jako jeden požární úsek. Dveře musí být instalovány tak, aby chránily jednotlivé požární úseky a zajistily bezpečný průchod z budovy. Jestliže je tedy součástí budovy garáž, musí být otvor mezi garáží a bytovou částí opatřen protipožárními dveřmi. Každý byt v bytovém domě je považován za požární úsek, a musí tedy být rovněž chráněn protipožárními dveřmi. Tyto dveře se ovšem doporučuje instalovat i tam, kde je riziko požáru vyšší. Například kuchyň je považována za vůbec nejnebezpečnější místnost v domácnosti.