Dnes je 4. 10. 2022

Distributor slovenských paštik Májka se brání žalobě Hamé, v případě úspěchu chce ušlou škodu právně vymáhat

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Kvě 25th, 2017
0 komentářů

Společnost CBA NUGET s.r.o. podala odvolání proti předběžnému opatření, kterým Městský soud v Praze pozastavil distribuci potravinářských výrobků s označením Májka, Pali a Morca Della. Soud tak rozhodl na základě žaloby české společnosti Hamé. Podle CBA NUGET ale distribuce zmíněných potravin neporušuje ochranné známky společnosti Hamé, nejde ani o nekalosoutěžní jednání. Škodu vzniklou nemožností plnit své smluvní závazky CBA NUGET zatím vyčísluje na několik milionů korun, v případě soudního úspěchu ji bude právně vymáhat.

Přestože se společnost CBA NUGET úspěšně ubránila celním opatřením iniciovaným společností Hamé, soudem vydané předběžné opatření jí aktuálně neumožňuje s potravinářskými výrobky pod označeními Májka, Pali a Morca Della nijak nakládat. CBA NUGET prozatím vyčíslil škodu vzniklou nemožností plnit své smluvní závazky s objednatelem zboží na několik milionů korun. V případě soudního úspěchu je připravena ji právně vymáhat.

Spor mezi společností Hamé a CBA NUGET začal tím, že čeští celníci na podnět Hamé začátkem března 2017 zabavili ve skladech 73 767 kusů paštik a masných výrobků značek Májka, Morca Della a Pali, které vyrobil Tatrakon. „Celní správa ale následně rozhodla o uvolnění tohoto zboží do oběhu, protože konstatovala, že potravinářské výrobky společnosti Tatrakon obsahovaly označení Májka, PALI nebo Morca Della oprávněně. Jednalo se tedy o zboží vyrobené a distribuované se souhlasem vlastníka ochranných známek Májka, PALI a Morca Della, společnosti Hamé,“ uvedl Roman Mazák, jednatel společnosti CBA NUGET.

Tatrakon je právním nástupcem bývalého státního podniku Podtratranské konzervárne, který byl součástí státního podniku Frucona s výrobnami jak v české, tak slovenské části bývalého Československa. Tatrakon slovenskou část výroby zprivatizoval. Paštiky Májka, Pali a masný výrobek Morca Della byly v běžné produkci na území ČR před rokem 1989, tak i po tomto datu a na území ČR se prodávají dosud.

Dle názoru společnosti CBA NUGET existuje mezi společností Hamé a společností Tatrakon jasná písemná dohoda, podle které se společnost Hamé nebude bránit společnosti Tatrakon označovat a prodávat své běžné potravinářské výrobky pod označením Májka, Pali nebo Morca Della. Kopie této dohody byla předložena celním orgánům ČR, které potvrdily názor společnosti CBA NUGET a zrušily dříve vydaná celní opatření.

Podle našeho názoru Hamé svými kroky proti společnosti CBA NUGET tuto smlouvu porušilo. Přitom zboží od Tatrakonu se objevuje běžně v distribuci velkých řetězců, jako je Tesco nebo Makro, několik let. Proti nim ale Hamé žalobu nepodalo,” řekl Roman Mazák ze společnosti CBA NUGET. Firma ve svém odvolání navíc uvádí, že obal výrobků společnosti Tatrakon obsahuje vícero odlišných prvků od obalů, pod nimiž prodává své výrobky Hamé. Průměrný spotřebitel je tedy schopen odlišit výrobky jedné společnosti od výrobků druhé firmy. „Také z těchto důvodů nám připadá žaloba Hamé nesmyslná,” dodal Mazák.

Podle jednatele společnosti CBA NUGET je vzniklý spor typickým příkladem zneužívání silného postavení nadnárodními výrobci, kteří takto na tuzemském nezávislém trhu utlačují a zastrašují menší české distributory. Stát přitom v tomto ohledu nijak nekoná.