Dnes je 15. 06. 2024

Digitální technické mapy přinesou obcím nové povinnosti. Bez přípravy mohou starostové tápat

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Bře 1st, 2023
0 komentářů

V souvislosti s tvorbou digitálních technických map (DTM) přicházejí nové zákonné povinnosti, které budou muset obce a města brzy začít plnit. V současné chvíli je úlohou sídel zejména poskytovat krajům maximální součinnost při konsolidaci již existujících dat. Od července letošního roku budou však zároveň muset dbát na aktualizaci údajů v krajských DTM o svém polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře. Zajistit plnění této povinnosti vlastními silami může být zejména pro menší obce nerealizovatelné. Pomoci může externí odborná firma.

Do 30. června letošního roku mají jednotlivé kraje České republiky povinnost vytvořit takzvanou digitální technickou mapu (DTM) svého území. Obsahem tohoto ambiciózního mapového díla je především zobrazení objektů základní prostorové situace a sítí technické a dopravní infrastruktury. Nový projekt však neklade nové nároky pouze na kraje, ale i na obce.

Obce musejí začít inventurou svých sítí

Města a vesnice hrají v projektu DTM klíčovou roli jakožto vlastníci technické a dopravní infrastruktury. Právě obce jsou v prvotní fázi pro kraje důležitým zdrojem již existujících dat. „Na začátku je pro starosty a zastupitele podstatné shromáždit veškerou dostupnou dokumentaci o svých sítích, jako je pasportní dokumentace komunikací, dokumentace veřejného osvětlení či výkresy vodovodu a kanalizace,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Následně je nutné naplánovat, jakým způsobem obec zajistí úvodní naplnění dat do DTM kraje. „Pro řadu municipalit nejsou digitální technické mapy a jejich vložení do systému daného kraje žádnou novinkou a činí tak již dlouhodobě,“ nastiňuje Alexandra Kocková, zástupce pro komunikaci Svazu měst a obcí České republiky. Pro sídla, která již provozují DTM či pasporty technické nebo dopravní infrastruktury, je tudíž hlavním úkolem zajistit předání dat do DMT krajů tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Tuto záležitost obvykle zajišťují odborné firmy. Města a vesnice, které ani jedno ze zmíněného neprovozují, data o základní prostorové situaci (ZPS) v tuto chvíli nepředávají.

„Obce jsou průběžně dotazovány a informovány prostřednictvím dotazníků, společných jednání například se Svazem měst a obcí ČR a na osobních jednáních. Zároveň obcím poskytujeme veškerou metodickou a konzultační výpomoc,“ popisuje aktuální postup Petr Holeček z odboru tiskových věcí a marketingu Jihomoravského kraje.

Povinná aktualizace dat

Kromě úvodního předání však města a vesnice budou od 1. července rovněž zodpovědné za aktualizaci dat o vlastních sítích. „Zejména u malých obcí lze z našich zkušeností předpokládat, že většina z nich nebude danou věc schopna vyřešit vlastními silami. Obcím, které využívají mapovou aplikaci GisOnline.cz, v tomto ohledu pomáháme nejen splnit zákonnou povinnost, ale data rovněž zpřístupňujeme v jejich vlastním projektu. Stejná data, která poskytnou krajům, tak budou mít i k vlastnímu využití,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková.

Za neplnění uvedené zákonné povinnosti prozatím není stanovena žádná finanční sankce. Není to ovšem tak, že by bylo možné se předávání aktualizačních dat zcela vyhnout. „Stavební zákon ukládá stavebníkům povinnost doložit při dokončení stavby stavebnímu úřadu, že data do DTM předali. Zjednodušeně řečeno, po zprovoznění DTM krajů nebude možné stavby zkolaudovat, pokud k předání aktualizačních dat nedošlo,“ uzavírá Karel Štencel, místopředseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK).