Dnes je 30. 05. 2024

Darování vajíček: Pro koho je vhodné a jak by mělo probíhat, aby bylo pro zdraví ženy co nejbezpečnější?

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Srp 20th, 2019
0 komentářů

Příčiny a indikace darování vajíček

Existuje řada příčin, proč se některé ženy musí spolehnout pouze na darované vajíčko. Může to být předčasný nástup menopauzy, předchozí operační odstranění vaječníků, ale také nízká kvalita vlastních vajíček. Ta je často ovlivněna věkem. Čím je žena starší, tím nižší je nejen počet a kvalita vajíček, ale i šance na jejich úspěšné oplození. Po čtyřicátém roce věku ženy je úspěšnost získání zdravého vajíčka v rámci jednoho cyklu dokonce pouhých 5 procent. Z těchto důvodů mnohdy také nezbývá jiná možnost než využití vajíček od zdravých mladých dárkyň.

Kdo může vajíčka darovat?

V České republice mohou darovat vajíčka ženy od 18 do 35 let. Musí ale podstoupit rozsáhlá zdravotní vyšetření. „Ne každá potenciální dárkyně úspěšně projde vstupními testy. Dárkyně, která chce vajíčka darovat u nás v Repromedě, musí mít věk do 33 let. Věková hranice je snížena z důvodu lepší kvality vajíček. Dále musí mít dobrý zdravotní stav, pravidelný menstruační cyklus a normální hodnotu BMI. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině a dárkyně nesmí kouřit ani být drogově závislá. Dbáme i na to, aby neměla v posledních 6 měsících čerstvé tetování nebo piercing. Dárkyně pečlivě vyšetřujeme, díky tomu získáváme ty nejkvalitnější dárkyně a ony na oplátku získají komplexní přehled o svém zdravotním stavu,“ vysvětluje lékařka Kateřina Veselá, ředitelka reprodukční kliniky Repromeda.

Jak darování vajíček probíhá?

Po úspěšném absolvování zdravotních, genetických, gynekologických a krevních vyšetření je dárkyně zařazena do programu darování vajíček, přičemž získá harmonogram a rozpis hormonální přípravy. Celý následný proces trvá přibližně 3 týdny a je naplánovaný dle jejího menstruačního cyklu. Během několika dnů je zahájena hormonální stimulace, která vede k dozrání dostatečného počtu kvalitních vajíček. Dárkyně je pod pravidelnou kontrolou lékařů a absolvuje ultrazvuková vyšetření, případně odběr krve. Samotná stimulace není bolestivá, neboť hormony se aplikují do kožní řasy v oblasti pupíku perem s velmi tenkou jehlou. Odběr vajíček probíhá zhruba 10.–15. den stimulace v krátké, patnáctiminutové celkové anestezii. Dárkyni jsou kompenzovány náklady spojené s darováním – ušlý zisk, dopravu, stravné a podobně, což může dosáhnout až 25 tisíc korun.

Neohrožuje darování vlastní plodnost a zdraví?

Každý měsíc se ve vaječnících ženy připravuje kolem 25 folikulů neboli váčků, v nichž rostou vajíčka. Při klasické ovulaci dochází k uvolnění vajíčka, které je připravené k oplodnění. Většinou je uvolněno pouze jedno vajíčko, výjimečně dvě. Ostatní vajíčka již v tomto cyklu nedozrají a dochází k jejich přirozené degradaci. Po podání hormonálních preparátů však dochází k uzrání většího množství vajíček. Hormonální stimulace tak vede k dozrání vyššího počtu vajíček připravených v daném cyklu, nicméně nevede k předčasnému vyčerpání zásoby vajíček ve vaječnících. „Není se čeho obávat. Už tím, že dárkyně úspěšně prošla naším výběrem a všemi testy, jí můžeme zaručit, že právě ona má dostatečnou takzvanou ovariální rezervu, tedy rezervní počet vajíček. Svoji plodnost si darováním vajíček tedy nesnižuje,“ vysvětluje Kateřina Veselá. Dárkyně také často řeší hormonální zátěž stimulačními léky a případné riziko hyperstimulačního syndromu a komplikací s ním spojeným. „Největší hormonální zátěž je na organismus vyvinuta v průběhu těhotenství. V průběhu stimulace dosahují hladiny hormonů pouze zlomku hodnot v těhotenství. Pokud je stimulace ženy řízena a správně vedena, pak negativní dopad na organismus nemá. Naše pacientky pečlivě monitorujeme po dobu celé stimulace tak, abychom hyperstimulačnímu syndromu předešli. Používáme také ty nejkvalitnější stimulační preparáty, díky tomu je riziko jakýchkoliv komplikací naprosto minimální,“ dodává na závěr lékařka.