Dnes je 22. 06. 2024

Češi si dělají z e-shopů půjčovny, umožnil to občanský zákoník

Autor: Redakce
Rubrika: Komentář
Úno 3rd, 2015
0 komentářů

Nový občanský zákoník se začátkem roku oslavil rok od své účinnosti. Podle Martina Holoubka ze společnosti Activa nebyl takovým zásahem do života podnikatelů, jak černé předpovědi některých odborníků odhadovaly. I tak ale přechod na novou legislativu v případě většiny tuzemských společností často spolkl měsíce práce a náklady v řádu desítek tisíc korun. Vyžádal si i přepracování veškerých vzorů smluv a přinesl některé nejasnosti.

Komentář odborníka:

„Zatímco nepodnikatelé s výjimkou několika reportáží v médiích nemuseli příchod nového občanského zákoníku vůbec postřehnout, většina firem v Česku se na přechod na novou legislativu intenzivně připravovala několik měsíců. Největším problémem ovšem ještě před zavedením zákona byla nejistota, zda opravdu bude platit. Mediální vyjádření některých zástupců státu totiž vyznívala spíše v odsunutí účinnosti. Nakonec však v účinnost vstoupil loni v lednu.“

Zákoník upravil obchodní podmínky i reklamace

„Pod taktovkou nového občanského zákoníku musely loni firmy přepracovat veškeré vzory smluv i všeobecné obchodní podmínky za náklady v řádech desítek tisíc korun. V případě takzvaných B2B obchodních vztahů se změna projevila o to zásadněji, že nový občanský zákoník převzal i roli do té doby platného zákoníku obchodního. Na základě toho jsme loni například zaznamenali prudké zvýšení požadavků na logistiku pro zákazníky, kterým zavážíme na jejich pracoviště jejich vlastní smlouvy, materiály, tiskopisy. Zájem o tyto služby byl prvního čtvrt roku účinnosti nového obchodního zákoníku takový, že jsme fungovali na hranici našich možností.

Řada úprav pak čekala též firmy, které provozují i e-shop. Zákazník například musí od loňského ledna při nákupním procesu vidět obchodní podmínky. Pouhý odkaz na ně na webu už nestačí.

Značnou pozornost bylo v loňském roce potřeba věnovat rovněž oblasti reklamací a odstupů od kupní smlouvy. Podle nového občanského zákoníku je nutné například viditelné poučení o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Též se musejí lépe zviditelnit informace o poskytnutí údajů o právech vznikajících z vadného plnění, jak se nyní nazývá záruka, a formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný přímo na webu. Ten však zákazník nemusí využít.“

Nový občanský zákoník zákazníkům nebrání dělat si z e-shopů půjčovny

„Změnil se i význam čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zatímco v minulosti měl zákazník dva týdny na to, aby oznámení o odstoupení od smlouvy obchodníkovi doručil, od ledna 2014 již stačí, aby v této lhůtě pouze oznámení odeslal. Rozhoduje tedy například datum razítka na poště.

Paradoxně se tak ještě zkomplikoval život obchodníkům, kteří mají stále větší potíže s tím, že si z nich někteří zákazníci dělají půjčovnu a fotoaparát či nafukovací člun si objednají třeba jen na dovolenou. V zákonné lhůtě pak zboží vrátí do obchodu jen za cenu poštovného. Česká republika navíc pořád zůstává v rozporu s evropskými směrnicemi. Zatímco občanský zákoník v čtrnáctidenní lhůtě připouští obvyklé používání zboží, evropská legislativa upozorňuje, že pokud znaky používání nese, je zákazník za jeho sníženou hodnotu zodpovědný. Obchodníci si také museli dát dobrý pozor, jak uspořádají svůj web. Pokud by firma zákazníka o jeho právu na vrácení zboží viditelně neinformovala, lhůta pro odstoupení od smlouvy se v takovém případě podle nového občanského zákoníku prodlužuje na 1 rok a 14 dní.“

Nejasnosti ohledně záruky

„Nový zákoník v loňském roce přinesl některé nejasnosti. Ještě před jeho vstupem v platnost právníci debatovali, zda pro fyzické osoby nepřestane platit dvouletá záruka. Té navíc nový občanský zákoník už neříká záruka, ale pro zákazníky možná trochu matoucím pojmem zákonná odpovědnost za vady. Podle finálního výkladu ministerstva spravedlnosti a ministerstva průmyslu a obchodu však bude platit i nadále.

Z paragrafů ovšem například rovněž jednoznačně nevyplývá, zda se celá zákonná dvouletá záruční lhůta vztahuje jen na koupený výrobek, či i na nové zboží, které bylo kus za kus vyměněno jako součást reklamačního procesu. Tak tomu bylo doteď.

Minimální dvouletá záruka navíc platí pro fyzickou osobu, tedy spotřebitele. Komerční subjekt nemá nově na dvouletou záruku nárok.“

Zákoník potřebuje čas na zažití, neštěstím jsou novely a změny

„Podle mého názoru by měl nový občanský zákoník dostat čas na zažití. Největším neštěstím našeho legislativního prostoru jsou permanentní pozměnění, nesystémové novely a změny zákona přílepkem v jiném zákoně. Stačí se podívat do nějaké novely a pokusit se dotvořit si u staršího zákona nové platné znění z x dalších novel. Problém je doplnění slova, čárky, záměny slova. Zákon se pak v platném znění stává zcela nečitelným. Nejmenší změnitelnou jednotkou zákona by měl být vždy celý odstavec a pak by šlo i systémově sledovat změny. Doufáme, že nový občanský zákoník, který se připravoval už od roku 2000, zůstane stabilní právní normou, která se neupravuje každých pár měsíců. Nutno ovšem dodat, že první novelu ministerstvo spravedlnosti připravuje už nyní.

 

Autor komentáře: Martin Holoubek, zástupce obchodního ředitele společnosti Activa