Dnes je 2. 03. 2024

Češi často třídí odpad špatně. Jen 10 % ví, kam vyhodit ruličku od toaletního papíru

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Dub 18th, 2016
0 komentářů

Běžná tuzemská domácnost svědomitě třídí odpad, ale některé věci stále vyhazuje špatně. Celkem 52 % lidí zkouší třídit veškerý materiál, pouze 8 % domácností hází všechno do stejné popelnice. Podrobný výzkum veřejného mínění ukázal, že nevíme, kam vyhodit například obal od vajíček nebo ruličku od toaletního papíru. Nejméně potíží s tříděním odpadu mají lidé v Karlovarském kraji, také díky vzdělávacím programům pro mládež.

Češi většinou třídí plast (95 %), papír (88 %), sklo (87 %) a elektroodpad (65 %). Vyplývá to z průzkumu, který provedla společnost E.ON na vzorku 2 001 respondentů.

Většina lidí správně ví, že do elektroodpadu patří žárovka (79 %) a vybitá baterie (97 %). „Máme potvrzeno, že až 70 procent našich zákazníků třídí elektroodpad a nejdůslednější skupinou jsou živnostníci. Více než dvě třetiny malých podnikatelů třídí veškerý elektroodpad,“ doplňuje Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON.

Rulička od toaletního papíru nepatří do modrého kontejneru

Češi se u běžného odpadu nepletou. Vědí, že slupky od brambor jsou bioodpad, obal od sprchového gelu se třídí do plastu, vysloužilé žárovky a vybité baterie do elektroodpadu. Ale dílčí pravidla se mohou lišit podle regionu, a některé materiály nelze recyklovat donekonečna. „Například ruličky od toaletního papíru nebo obaly od vajíček třídí více než 75 procent obyvatel České republiky chybně,“ říká Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON, která u agentury Ipsos zkoumala vztah českých domácností k třídění odpadu.

Proč rulička nebo obal od vajíčka do papíru nepatří, má podle odborníků jednoduchý důvod. „U těchto věcí se jedná o výrobky z papíru, ale již tolikrát recyklovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. Namísto do kontejneru na papír patří do směsného odpadu,“ říká Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství. Další alternativy třídění popisuje Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky: „Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček můžeme také vyhodit do nádoby na bioodpady. Jsou kompostovatelné, anebo využitelné v bioplynové stanici.“

Nejlépe třídí obyvatelé Karlovarského kraje

Výzkum společnosti E.ON ukázal, že různé sociodemografické skupiny se v třídění orientují velmi podobně. Nadprůměrné znalosti však o této problematice mají obyvatelé Karlovarského kraje. „Například ruličku od toaletního papíru zařadí správně každý desátý obyvatel České republiky, zatímco v nejzápadnějším kraji zvolí správnou nádobu každý pátý člověk,“ upozornil Vladimír Vácha.

Podle zástupců kraje to má více důvodů. „Velký důraz klademe například na vzdělávání našich dětí, které získané vědomosti následně předávají rodičům. Pořádáme exkurze na skládku a třídičku, vydáváme informační letáky a brožury,“ říká Jana Pavlíková, tisková mluvčí Karlovarského kraje.

K třídění odpadu nabádá i stát

Občany motivuje k odpovědnému chování rovněž stát, například zákonem o místních poplatcích. Nový návrh ministerstva životního prostředí dává obcím možnost, aby částku za odpadový servis nastavily podle hmotnosti nebo objemu. Lidé, kteří třídí odpovědně, by podle nového návrhu ušetřili. „Odpadové firmy mají na vozech namontované vážící zařízení, dále používají čárové kódy, čipy nebo pytle. Takže přesně vědí, kolik kilogramů nebo litrů odpadu bylo vyprodukováno ve kterém domě,“ vysvětluje Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí. Takzvaný systém PAYT (zkratka z anglického „pay as you throw“, volně přeloženo „plať tolik, kolik vyhodíš“) znamená, že plátce tříděním snižuje svůj poplatek za svoz odpadu.