Dnes je 22. 04. 2024

Bakterie legionella představují závažné nebezpečí. Ochránit může také kvalitní zařízení pro ohřev vody

Autor: Redakce
Rubrika: Bydlení
Pro 22nd, 2015
0 komentářů

Ve špatně provedených rozvodech teplé vody nebo nesprávně provozovaných zásobnících se může množit nebezpečná bakterie legionella. Ta představuje život ohrožující riziko hlavně pro seniory, malé děti a pro lidi s oslabeným imunitním systémem. Účinnou prevencí je například instalace kvalitních zásobníků, které umožňují hygienickou přípravu teplé vody.

Rozvody a zásobníky teplé pitné vody se při nedostatečné údržbě nebo nesprávném provozu mohou stát živnou půdou pro nebezpečné bakterie legionella, které způsobují horečnatá onemocnění s příznaky viróz, případně zápalu plic. Bakterii totiž vyhovuje teplé a vlhké prostředí, některé materiály a také usazeniny v potrubí a v zásobnících. Účinnou prevencí je přitom správná instalace rozvodů a používání takových ohřívačů, které zamezují množení bakteríí legionella. Problémem je též malá informovanost o prevenci legionelly, a to jak u odborné, tak i laické veřejnosti.

„Legionella může být závažným problémem nesprávně provozovaných zásobníků a starších nebo rozsáhlejších rozvodů vody v hotelích, nemocnicích, ale i v bytových domech. Může se však vyskytovat i v nově postavených domech s nevhodně navrženým systémem přípravy teplé vody nebo špatně naprojektovanými rozvody,“ popisuje Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, servisem a instalací tepelné techniky. „Bakterie legionella se totiž dobře množí zejména tam, kde se po delší dobu udržuje z nějakého důvodu teplota vody v určitých mezích a to zejména tam, kde jsou dále přítomny určité živné materiály nebo nánosy. K nákaze pak dochází většinou při sprchování,“ doplnil Ivo Zabloudil.

Správný návrh technického zařízení budov s ohledem na legionellu specifikuje norma ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování z roku 1998. Odborníci však uvádějí, že jak projektantům, tak i široké veřejnosti informace o legionelle a možnostech její prevence chybí.

Jako účinná prevence proti legionelle fungují například zásobníky, které umožňují hygienickou přípravu teplé vody. Ta spočívá v průtokovém ohřevu vody zamezujícím její delší stagnaci. Další možností je například pravidelná termická desinfekce zahřátím na vyšší teplotu – například 70°C. Tento způsob ovšem přináší nevýhody v podobě zvýšeného vylučování vodního kamene a vyšších nákladů na přípravu teplé vody v použití s moderními zdroji tepla (tepelné čerpadlo, solární systém, kondenzační plynové kotle).

Každý nový projekt domu by rovněž měl v dokumentaci obsahovat příslušné informace o obsluze a provozu teplovodních systémů z hlediska prevence legionelly. Na přítomnost těchto údajů a doporučení by se měly více zaměřit také kontroly stavebních odborů obecních úřadů a hygieniků.

Problematika bakterie Legionella je často přehlížené, nicméně stále aktuální téma – například v listopadu bylo v osmi přerovských domech doporučeno nepoužívat teplou vodu na sprchování z důvodu zvýšeného výskytu této bakterie.

Legionella – nepříjemný obyvatel rozvodů teplé vody

Legionella pneumophilla je bakterie způsobující horečnatá onemocnění a onemocnění podobné zápalu plic – takzvanou legionářskou nemoc. Důvodem jejího názvu je první popsaný případ epidemie této nemoci na sjezdu amerických válečných veteránů – legionářů –, kteří se hromadně nakazili z hotelové klimatizace. Legionella se množí ve vlhkém prostředí při teplotách 20–45 °C. Pro svůj růst potřebuje také dostatek živin. Právě proto se jí daří v rozvodech teplé vody a v klimatizacích. Prevencí je hlavně vysoká čistota všech ohřívacích zařízení a dostatečně vysoká nebo naopak u studené vody nízká teplota vody. Legionářská nemoc může být i životu nebezpečná, léčí se podáním antibiotik.

Co způsobuje množení bakterií legionella:

•             Trvale nízká teplota vody v potrubí a zásobníku,

•             koroze stěn zásobníku,

•             delší odstávka ohřívače vody,

•             usazeniny v zásobníku a v potrubí,

•             nedostatečná cirkulace teplé vody v rozsáhlejších rozvodech,

•             umístění potrubí se studenou vodou příliš blízko zdroji tepla (např. potrubí teplé vody),

•             nekvalitní a špatně navržené rozvody vody.