Dnes je 9. 12. 2023

Automobil je pro podnikatele významným nákladem. Úspory přináší správná obměna vozů nebo chytrý nákup paliva

Autor: Redakce
Rubrika: Auto
Led 23rd, 2019
0 komentářů

Optimalizací nákladů na firemní vozidla se zabývají živnostníci i velké firmy. Pro obě kategorie platí, že není důležité, kolik vůz stojí, ale kolik bude stát celkově za dobu užívání. Automobil s vyšší pořizovací cenou tak může být ve výsledku levnější. Nejvýraznější položkou provozních nákladů jsou samozřejmě pohonné hmoty. I zde je nezbytné dobře počítat, protože u některých tankovacích karet je u každého natankovaného litru paliva nikoliv sleva, ale cenová přirážka. I malí podnikatelé ale dnes mohou využívat takzvané plošné ceny paliva. Nástrojem pro efektivní řízení nákladů je též monitoring vozidel, v jehož využívání jsou české firmy na špici.

V celkových nákladech na autopark zaujímají největší podíl náklady na vlastní pořízení vozidel a na pohonné hmoty. Nezanedbatelným nákladem jsou rovněž opravy, které však v prvních letech kryje záruka a v případě havárií pak v podnikatelské praxi většinou pojištění. „U starších vozidel se po uplynutí záruky mohou náklady na opravy stát významnou položkou. To je však u prosperujících firem řešeno kupováním prodloužené záruky a obměnou vozového parku,“ uvádí Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob.

Oddalováním nákupu nových vozů firma neušetří

Právě správná obměna vozového parku je pro efektivní řízení nákladů zásadní. S rostoucí délkou užívání vozidla totiž nejen stoupají servisní náklady, ale zároveň i klesá zůstatková hodnota vozu. „Podnikatel oddalováním nákupu nových vozidel rozhodně neušetří. Pravidelný interval obměny vozového parku totiž udržuje rozumnou míru servisních nákladů i nižší provozní náklady. S novým modelem vozu lze například ušetřit za pohonné hmoty díky nižší spotřebě,“ vysvětluje Tomáš Kadeřábek z oddělení Arval Consulting společnosti ARVAL CZ.

Z ekonomického hlediska navíc není zásadní pořizovací, ale celková cena, respektive TCO (total cost of operation). TCO zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením a provozováním vozů, které jsou poníženy o zůstatkovou hodnotu neboli prodejní cenu ojetin. „Výhodnější tak nutně nemusí být vozidlo s nižší pořizovací cenou. Pokud nebude dražší vůz výrazně ztrácet na své zůstatkové hodnotě, bude mít nižší spotřebu nebo nižší náklady na servis, může být pro firmu z pohledu TCO ve výsledku levnější,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek.

Pro nákup paliva vybírejte vhodný produkt

Zásadní podíl na provozních nákladech mají pohonné hmoty. Úspory zde lze dosáhnout volbou vhodné formy jejich nákupu. „Tankovací karty obvykle umožňují získat slevu na palivo, ale není to pravidlem. Dodatečné servisní poplatky některých poskytovatelů mohou každý litr paliva paradoxně prodražit,“ varuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon. „Mít náklady za palivo pod kontrolou umožňují tankovací karty s plošnou cenou, která je dnes již dostupná i malým firmám nebo živnostníkům a platí univerzálně v celé síti čerpacích stanic bez ohledu na lokální cenové výkyvy například u dálnic,“ dodává Duraković.

Provozní náklady na firemní automobily lze samozřejmě optimalizovat i daňově. Nejvýznamnější je možnost místo skutečných nákladů na spotřebu pohonných hmot a parkovného uplatnit paušální výdaje. „Paušál ve výši 60 tisíc korun ročně na jedno silniční motorové vozidlo lze uplatnit až pro tři vozy podnikatele. Pokud jsou skutečné náklady nižší, je tento paušál výhodnější a snižuje i administrativní náklady, neboť v tomto případě není nutné vést knihu jízd,“ vysvětluje Jiří Nesrovnal s tím, že pro případné uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu u nákupu pohonných hmot povinnost vést knihu jízd trvá.

V monitorování vozidel jsou české firmy na špici

V moderních flotilách je nicméně kniha jízd včetně podkladů pro diety a cestovní náhrady generována automaticky v rámci monitoringu vozidel. „Ve využití telematických systémů pro optimalizaci tras a snížení nákladů na vozový park jsou podle našich pravidelných průzkumů české firmy v evropském srovnání na špici. A nejde jen o prosté sledování polohy, ale též o kontrolu mnohých dalších provozních parametrů a statistických ukazatelů,“ uvádí Tomáš Kadeřábek. Moderní monitorovací systémy umožňují také propojení s tankovacími kartami. „S využitím automatického přenosu transakcí z tankovacích karet může fleet manažer obratem eliminovat případy, kdy je z jakéhokoliv důvodu tankováno více pohonných hmot, než vozidlo reálně spotřebovává,“ popisuje Damir Duraković.