Dnes je 1. 03. 2024

5 tipů, jak si udržet kvalitní zaměstnance

Autor: Redakce
Rubrika: Praktické tipy
Led 11th, 2017
0 komentářů

Fluktuace zaměstnanců je jedním z největších problémů, jimž musejí malé a střední podniky čelit. Najít adekvátní náhradu a zaškolit ji do běhu firmy, obzvlášť v době, kdy opravdu špičkových pracovníků je na trhu práce jako šafránu, stojí spoustu času i peněz. Fluktuace má navíc vliv na produktivitu firmy a zvyšuje tlak na ostatní zaměstnance.

Najít zaměstnance, který je spolehlivý, pracovitý a loajální, není na dnešním trhu práce vůbec jednoduché. Přitom právě na takových pracovnících ve většině případů závisí úspěch celého podnikání. Pokud takové jedince firma získá, jistě o ně nebude chtít přijít. Jak si je ale udržet?

TIP č. 1: Nefinanční benefity – práce z domu a volnější pracovní doba

Dobré finanční ohodnocení je pro většinu zaměstnanců stěžejní. Peníze, zvlášť v případě, že se běžná mzda pohybuje na úrovni konkurence, nebo ji dokonce převyšuje, však nejsou jedinou jejich motivací k setrvání ve firmě. „Výzkumy potvrzují, že řada zaměstnanců by před mírným zvýšením mzdy preferovala práci z domu nebo volnou pracovní dobu. Zaměření některých podniků zaměstnance na pracovišti přímo vyžaduje, je-li však možnost nechat je udělat své úkoly z domu, umožněte jim to. Pro firmu to s sebou nenese žádné finanční nároky, ale zaměstnanci to ocení,“ popisuje Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež působí na poli revitalizace zejména středně velkých podniků. To samé platí i o volné pracovní době.

TIP č. 2: Podporujte jejich profesní růst

Dlouhodobé setrvání na jedné pozici bez možnosti profesního růstu je jedním z důvodů, proč se zaměstnanci rozhodnou z firmy odejít. Jejich rozvoj po pracovní stránce, mají-li na to potenciál, přitom může firmě jedině prospět. „Jestliže má zaměstnanec ambice rozšiřovat si své profesní znalosti, vyjděte mu vstříc. Kontinuální vzdělávání se v oboru je klíčové nejen u vedoucích pracovníků, ale i na dalších pozicích. Účasti na oborových seminářích a kurzech a další obdobné aktivity, jež zaměstnanci umožníte, posunou dál nejen jeho, ale i celý podnik,“ vysvětluje Jiří Jemelka.

TIP č. 3: Sdílejte hodnoty i firemní cíle

Zaměstnanec, který se cítí být ve firmě potřebným a důležitým, nemá takovou motivaci ke změně místa, jako ten, jenž si „pouze“ přijde odpracovat svoji směnu. Nebojte se s klíčovými zaměstnanci sdílet své hodnoty a krátkodobé i dlouhodobé cíle, k nimž svůj podnik vedete. Když tým ví, jaké plány s podnikem máte a čeho přesně chcete dosáhnout, cítí se být potřebným a pozitivně se to promítne rovněž do jeho pracovního nasazení.

TIP č. 4: Nebojte se pochválit

Výplata a materiální i nemateriální benefity nejsou jedinou odměnou, již můžete svým zaměstnancům nabídnout. Umět pochválit za dobře odvedenou práci může mít větší účinek než peníze. „Máte-li ve firmě někoho, kdo své úkoly zvládá na sto deset procent a můžete se na něj ve všem zcela spolehnout, dejte mu najevo, že si jeho přínosu vážíte. Vyslovte mu pochvalu na poradě, prostřednictvím článku ve firemním časopise nebo jej třeba pozvěte na oběd či obdarujte nějakou drobností. Zaměstnanec, který si je vědom toho, že si ho vážíte a že za svou práci sklízí zasloužené uznání, je spokojený zaměstnanec. A takový nemá důvod od vás odcházet,“ říká Jiří Jemelka.

TIP č. 5: Pozitivní pracovní atmosféra a prostor k diskuzi

Přestože firma je primárně místem, které má generovat zisk, pro její zaměstnance je důležitá i atmosféra, jež na pracovišti panuje. Pokud je příjemná, bude pro ně podnik místem, kde skutečně chtějí trávit svůj čas. A kdo jiný by k ní měl přispět více než majitel nebo šéf podniku? Vystupujte pozitivně, komunikujete otevřeně a autenticky, motivujte své zaměstnance a podělte se s nimi o dílčí úspěchy. Zároveň se nebojte dát jim k jejich práci zpětnou vazbu a být otevření té jejich.