Dnes je 31. 01. 2023

Výstavbě hal dominovaly v roce 2015 ty zemědělské, tvořily polovinu rozpočtu společnosti Borga

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Led 26th, 2016
0 komentářů

Společnost Borga má za sebou úspěšný rok. Podařilo se jí udržet meziroční růst obratu o 20 % a zejména v České republice jsou její haly k vidění po celém území státu. Borga stavěla v roce 2015 zejména zemědělské a průmyslové objekty, které patří k těm nejčastěji poptávaným za celou dobu působení společnosti v České a Slovenské republice. Zatímco v letech 2012 a 2013 tvořila většinu ročního rozpočtu výstavba průmyslových hal, od roku 2014 dominují tržbám ty zemědělské.

Polovinu celkového obratu společnosti Borga za rok 2015 tvoří zemědělské haly sloužící hlavně k uskladnění plodin či zemědělských strojů. Tento typ ocelových montovaných hal tvořil v roce 2014 a 2015 nejčastější typ zakázek společnosti. Poptávají je hlavně soukromí zemědělci či zemědělská družstva. Nejvíce jich Borga vystavěla v roce 2015 na Plzeňsku a ve Středočeském kraji. Kromě výstavby nových hal provádí Borga také rekonstrukce těch stávajících, což je výhodné zejména pro zákazníky, neboť je to levnější než výstavba nové haly. Nejčastěji provádí Borga rekonstrukce důsledkem rozrůstání daného podniku, což s sebou nese nutnost rozšíření halového prostoru.

V letech 2012 a 2013 dominovaly ročnímu obratu společnosti především průmyslové haly. Ty však v roce 2015 tvořily už jen 43 % z celkového ročního obratu. Z tohoto typu projektů staví Borga nejčastěji skladové výrobní haly. Průmyslové haly od Borgy vznikaly v roce 2015 nejčastěji ve středních Čechách. Nejvíce jich však přibylo na Slovensku, kde zabíraly 83 % z celkového obratu společnosti. „Na Slovensku jsme stavěli průmyslové haly především na západě, a to v širší oblasti Žiliny a Bratislavy. Na východě výstavba zaostávala, což je ale dlouhodobý trend zapříčiněný málo rozvinutým průmyslem v této oblasti. Oproti tomu v České republice stavíme průmyslové haly prakticky na celém území státu,“ doplnil ředitel společnosti Borga Petr Václavek.

I co se týče počtu realizovaných hal, Borga v loňském roce vystavěla více těch zemědělských než průmyslových. Při porovnání jejich počtu a ceny však zjistíme, že jedna průmyslová hala stála v průměru více než jedna vystavěná zemědělská hala. „Zemědělské haly bývají výrazně menší, jednodušší, a tím pádem i levnější. Oproti tomu průmyslové haly vyžadují více komponentů, aby byly schopné pokrýt několik požadavků zadavatele. Kromě výrobní části tak mohou průmyslové haly disponovat kancelářskými prostory nebo různými dalšími prvky, například jeřábem,“ vysvětlil Václavek. Z počtu všech realizací Borgy v roce 2015 tak 45 % tvořily agrohaly, 45 % průmyslové haly a 10 % sportovní a komerční haly. Ze sportovních hal stavěla společnost Borga nejčastěji jízdárny, které slouží majitelům koní k ustájení zvířat či k uskladnění krmiva.

Rozhovor s ředitelem společnosti Borga pro Českou, Slovenskou republiku a Rakousko Petrem Václavkem:

Jak hodnotíte rok 2015 z pohledu ředitele společnosti?

Petr Václavek: Rok 2015 byl pro Borgu přívětivým rokem. Na všech trzích došlo k výraznému oživení poptávky v jednotlivých segmentech. V roce 2015 jsme vytvořili novou marketingovou strategii, které se budeme držet po celý následující rok. Potřeby našich zákazníků se liší podle zemí a my se jim přizpůsobujeme nejen poskytovanými druhy hal a doplňkovými službami, ale také marketingovým cílením typickým pro danou zemi.

Můžete jmenovat z Vašeho pohledu nejzajímavější realizace Borgy v roce 2015?

Petr Václavek: Mám rád výzvy, které se nám daří pokořovat. Jako zajímavou proto hodnotím například administrativní halu, kterou jsme realizovali ve slovenském městě Bytča. Její součástí byly nejenom kancelářské a výrobní prostory, ale také velký pohyblivý jeřáb. Zajímavou realizací byla i otevřená hala v rakouském Hochrateru nebo jízdárna v Robauschi. Z evropských projektů Borgy se pak vyvedly projekty, které se vymykají naším standardním zakázkám, například tréninková hala na fotbal, velká chovná hala na kuřata nebo velká skladová hala v přístavu ve švédském městě Uddevalla.

Jaké plány má společnost Borga pro rok 2016?

Petr Václavek: Chceme udržet stabilní růst meziročního obratu o 20 až 30 %. Toto tempo si držíme už od roku 2009. Dále se chceme věnovat pokrytí dalších segmentů dle jednotlivých trhů. Plánujeme také rozšíření nabídky o další služby a produkty.