Dnes je 20. 06. 2024

V jazykovém vzdělávání sílí trend kustomizace. Co to je a proč je tou správnou metodou?

Autor: Redakce
Rubrika: Školství
Říj 27th, 2020
0 komentářů

Kustomizace znamená úpravu služeb či zboží na míru zákazníka. Rozmáhá se v nejrůznějších odvětvích a ani jazykové vzdělávání není výjimkou. Tento druh výuky jazyků pomáhá společnostem naplno využít investovaný čas i peníze a zaměstnancům dává motivaci a příležitost znalost jazyka doopravdy zužitkovat. Více o tom, co je kustomizace a proč je pro firmy výhodnější než univerzální vzdělávání, ve svém komentáři nastiňuje ředitelka jazykové školy Lingua Centrum Simona Škurková.

Téměř 60 procent jazykových kurzů vedených v jazykové škole Lingua Centrum spadá do kategorie zaměstnaneckého vzdělávání. Zaměstnavatelé sice možnost učit se na pracovišti jazyky nabízejí často jako zaměstnanecký benefit, avšak v mnoha společnostech se zároveň jedná o nutnost. Jsou to nejen zaměstnanci, ale i firmy, kdo chce z výuky, do níž investují, vytěžit co nejlepší výsledky. Ideální metodou je v tomto případě právě kustomizovaná výuka. Ta totiž spočívá v přizpůsobení výuky profesi a odbornosti studenta.

Jak kustomizace probíhá?

Kustomizace jazykové výuky se nejčastěji odvíjí právě od těchto dvou kritérií, případně jejich kombinace. Výuka se zpravidla přizpůsobí oboru podnikání firmy, v níž zaměstnanec pracuje, nebo se zaměří na pracovní pozici studenta ve firmě.

Technik v automotive oboru nepotřebuje umět vyjmenovat všechny druhy ovoce nebo mluvit o květinách. V rámci kustomizace jej proto lektor učí takovou slovní zásobu, aby porozuměl například manuálu výrobní linky. Pracovní pozice zase určuje, zda bude student potřebovat více mluveného slova, či naopak dokonale zvládnout psaní e-mailů. Například obchodní manažer, který má v popisu práce prezentovat klientům firemní nabídku, potřebuje dobrou slovní zásobu, rychlé vyjadřování a dobrou schopnost porozumět tomu, co říkají ostatní.

V našich kurzech angličtiny je kustomizace velmi častá. Většina studentů už nějaké jazykové znalosti má například ze školy, lektor je tedy učí to, co opravdu potřebují. Stejně jako u takzvané komunikativní metody je student v centru pozornosti a velký důraz je kladen na praktické užití jazyka. Studium tak není biflování, je to z velké části o mluvení a použití naučené látky.

Kustomizace má své místo na trhu

Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky heslo kustomizace označuje „výrobní a obchodní strategii, která je zaměřena na přizpůsobování individuálním požadavkům a přáním zákazníků“. Pojem kustomizace není v Česku výrazně zavedený v odborné literatuře ani mezi veřejností. Například v oděvním či obuvnickém průmyslu však získává místo v běžné praxi, v případě jazykového vzdělávání pak především u angličtiny.

Ještě před zhruba pěti lety se o podobném přístupu ve školách téměř nemluvilo, dnes však kupříkladu v Lingua Centru tvoří zhruba 70 procent výuky. Zatímco v angličtině je tato metoda používána již poměrně běžně, a to přibližně v 80 procentech kurzů, v jiných jazycích si teprve hledá své místo. U druhého nejčastěji studovaného jazyka – němčiny – je to zhruba půl na půl, v případě dalších jazyků jde zatím o jednotky procent. To je z části dáno tím, že metoda kustomizace bývá pouze málokdy aplikována v případě úplných začátečníků.

Pro náročné jazyky i práci z domu

Výjimkou jsou v tomto ohledu asijské jazyky, které jsou obecně velmi obtížné. Přestože do jiných jazyků se kustomizace dostává poměrně pomalu, v tomto případě může studentům dle našich zkušeností pomoci proniknout rychleji do tajů jazyka a mít tak možnost použít adekvátní znalosti například v rámci obchodního kontaktu.

Rozmach trendu kustomizovaného jazykového vzdělávání podle všeho ještě podpoří aktuální situace. Firmy budou v současné krizi o to více vážit efektivitu a investované zdroje. Výuka touto metodou zaručí rychlejší a lepší výsledky. Nic na tom nezmění ani masivní přechod do režimu home office. Schopnost domluvit se cizím jazykem je pochopitelně potřeba i při práci z domu.

 

Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum –