Plná pozornost klesá už zhruba po minutě

„Plnou pozornost dokážeme něčemu věnovat jen po omezenou dobu, konkrétně se hovoří o pouhých třiceti až devadesáti sekundách. Poté pozornost klesá a my ji zase musíme k danému tématu nasměrovat vnitřním procesem koncentrace. Je to přirozený fyziologický jev, s nímž nemá smysl bojovat. Důležité je naučit se s ním ve výuce pracovat,“ vysvětluje psycholog a speciální pedagog Marek Zelenka.

Koncentrace pozornosti se u dětí v mladším školním věku teprve rozvíjí. Zatímco při hře vzniká tento proces spontánně, při výuce je třeba dítě zaujmout a podpořit v tom, aby u úlohy vytrvalo. Zásadní je především povaha samotné výuky, děti v ní musejí spatřovat smysl.

Zatímco pasivní přijímání nových poznatků koncentraci příliš nenahrává, podněcování žáků k vlastním úvahám či řešením se v tomto ohledu osvědčilo. Když žák v učení vidí smysl, je pak sám motivován se svou pozorností pracovat.

„Děti od první třídy rozvíjíme ve schopnosti učit se. V rámci výukového bloku se od třetí třídy orientují v tom, co jim při učení vyhovuje. Samy pozorují, kdy se jim daří pozornost držet déle. U někoho je to učení poslechem, zrakem či pohybem, někomu zase vyhovuje učení o samotě, spíše než ve skupině. Dalším pomáhá pevná struktura učebních materiálů, zatímco jiní upřednostňují propojování a kreativní práci s informacemi,“ popisuje Andrea Vedralová ze vzdělávací společnosti School My Project, podle jejíž koncepce fungují školka, základní škola a gymnázium v Sokolově a ZŠ v Praze.

Rozdělení výuky na menší úseky

Na schopnost koncentrovat se při výuce má vliv i řada dalších faktorů. Důležité je samotné prostředí a odstranění všech rušivých vlivů, stejně tak fyzická i psychická pohoda žáků.

V rozvoji koncentrace se osvědčila rovněž různá fyzická cvičení určená k vyvážení duševních a fyzických aktivit, jako jsou koncentrační hry nebo prvky jógy, které lze zařadit na začátek či doprostřed hodiny.

„Z dalších nástrojů, které pomáhají posilovat schopnost koncentrace, využíváme rozdělení výuky do kratších a jasně oddělených bloků. V jedné části se žáci nejprve dozvědí nové informace, v další části si látku procvičí a v poslední na dané téma sami navážou,“ dodává Vedralová.

Kvalitní pedagog by měl také umět dobře pracovat se skupinou a reagovat na vznikající situace ve třídě.